Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Ακάματοι εθελοντές "επί τώ έργω"

Οταν η συλλογή τών απορριμάτων στόν Δήμο Μυκόνου"επαφίεται στόν πατριωτισμό τών Ελλήνων", τότε δέν είναι καθόλου παράξενο πού η τύχη τών αιρετών κρίνεται στά Εφετεία κακουργημάτων...