Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        
                                                                                       AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                          τής ΜΑΡΙΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
                                                                      γιά τις Δημοτικές Εκλογές τής 18ης Μαίου
                                                                                                   ------------
                         
Αγαπητοί συμπολίτες μου, Φίλες και φίλοι,
      
Οφείλω σέ όλους καί όλες ΕΣΑΣ πού μέ τιμήσατε μέ τήν ψήφο σας ως, «πρώτη μεταξύ  ίσων», εκλεγμένη δημοτική σύμβουλο μέ τό συνδυασμό Μύκονος Επόμενη Μέρα -αλλά καί σέ όλους τούς Μυκονιάτες- ένα, από καρδιάς, ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ γιά τήν εκτίμηση, τήν αγάπη καί τήν εμπιστοσύνη πού μού δείξατε όλα αυτά τά χρόνια. Προσπάθησα πάντα, από όποια θέση κι άν μού αναθέσατε, νά σταθώ αντάξια τών προσδοκιών σας, χωρίς εκπτώσεις καί χωρίς συμβιβασμούς, μακριά από μικροπολιτικές, σταθερή στίς αρχές  καί τίς αξίες μέ τίς οποίες μεγάλωσα καί μέ τίς οποίες μπήκα στήν πολιτική:
Ειλικρίνεια, Συλλογικότητα,  Αξιοκρατία, Ισονομία, Σεβασμός  στόν Άνθρωπο.
 Όλοι μαζί -όσοι μοιραστήκαμε τό ίδιο όραμα καί τήν ανιδιοτελή αγάπη γιά τόν τόπο- αγωνιστήκαμε γιά τή διαφάνεια, τήν αλήθεια, τήν ομαλή λειτουργία τών υπηρεσιών τού Δήμου μας καί τήν αποκατάσταση μιάς υγιούς σχέσης Δήμου –Δημότη .
Μέ καθαρότητα καί ήθος, μέ συνέπεια λόγων καί έργων. Χωρίς φτηνές δημαγωγίες.
Γιά τό "Είναι" και όχι γιά τό «Θεαθήναι».     
Αγαπητοί φίλοι ,
Πρίν από λίγες μέρες έληξε η προθεσμία κατάθεσης τών υποψηφιοτήτων γιά τίς δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου  καί είναι, ήδη, γνωστό ότι δέν θά θέσω υποψηφιότητα μετά από 12 συνεχή χρόνια αδιάλειπτης ενεργής παρουσίας  στά πολιτικά πράγματα τού νησιού μας.
Αυτή η απόφαση -νά απέχω δηλ. από τίς προσεχείς εκλογές- ήταν ειλημμένη εδώ καί πολύ καιρό καί δέν έχει καμία σχέση ούτε μέ τόν συνδυασμό στόν οποίο είχα τήν τιμή να συμμετέχω ούτε μέ κάποια προσωπική δυσφορία ή διαφορά μέ πρόσωπα καί καταστάσεις.
Εν τούτοις, καθαρά επαγγελματικοί λόγοι δέν μού επιτρέπουν νά ασκήσω μέ «απόλυτη προσήλωση» τά καθήκοντα τής δημοτικής συμβούλου όπως επιβάλλει τό θεσμικό κύρος αυτής τής θέσης. Γι' αυτό επέλεξα -κάτω από αυτές τίς συνθήκες- τή διακριτική αποχώρηση, συναισθανόμενη ακόμη περισσότερο, τήν «ηθική δέσμευση» πού -σέ τέτοιες περιπτώσεις- συνεπάγεται η πιθανή τιμητική εντολή σας.
Παρά ταύτα δέν σημαίνει ότι θα πάψω νά ενδιαφέρομαι γιά τά κοινά καί τό νησί μας . Αντίθετα, χωρίς τόν όγκο καί τό άχθος τής εργασίας πού αναγκαστικά επιφορτίζεται ο δημοτικός σύμβουλος, θά έχω τή δυνατότητα νά βοηθήσω όποτε καί όπου μού ζητηθεί.
Γιά τό νησί μας -τή Μύκονο- καί τούς ανθρώπους της.
Μέ αυτή τήν έννοια παραμένω ενεργή πολίτης, κοινωνικά ευαίσθητη καί πάντοτε διαθέσιμη νά βοηθήσω τόν τόπο μας .
Αγαπητοί συμπολίτες,
Όλο τό προηγούμενο διάστημα δέν ανακοίνωσα, δημόσια, τήν  πρόθεση μου «νά μήν θέσω υποψηφιότητα» προκειμένου νά αποφευχθεί, εκ μέρους καλοθελητών, η εκμετάλλευση τού γεγονότος αυτού-καθεαυτού, εις βάρος τού συνδυασμού μέ τόν οποίο  συμπορεύτηκα.
Αρνήθηκα  νά  συμμετάσχω σέ διαβουλεύσεις, παρασκηνιακές συμφωνίες καί πολιτικές συναλλαγές  πού, ως γνωστό, έλαβαν χώρα κατά τή διάρκεια τής ευρύτερης προεκλογικής περιόδου, μέ οιονδήποτε τρόπο : είτε, αφ'ενός, «προσπαθώντας να ηγηθώ»,  είτε, αφ'ετέρου, «προσπαθώντας να συνεργαστώ» μέ κάποιον συνδυασμό είτε γιά οποιονδήποτε άλλο «ευκαιριακό λόγο». Ταυτόχρονα, ποτέ δέν έδωσα «τό δικαίωμα» σέ κανέναν νά κάνει πολιτική εκμετάλλευση τού ονόματός μου καί δέν επέτρεψα νά αμαυρωθεί η διαδρομή  12 χρόνων στό βωμό μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. 

Αγαπητοί συμπολίτες , Φίλες και φίλοι ,
Κλείνοντας, αφού σάς ευχαριστήσω άλλη μιά φορά γιά τήν τιμή πού μού κάνατε, νά σάς εκπροσωπώ όλα αυτά τά χρόνια, θέλω νά σάς διαβεβαιώσω ότι θά παραμείνω, σύμφωνα μέ τήν εντολή σας, στά καθήκοντα μου μέχρι τήν 31η Αυγούστου πού τελειώνει η θητεία τού παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου, πασχίζοντας πάντα γιά τήν καλύτερη επίλυση τών προβλημάτων τού νησιού.

Εύχομαι στόν Αντρέα Φιορεντίνο καί τούς ανθρώπους πού συμπορευτήκαμε μαζί, στό συνδυασμό του, όπως καί στούς νέους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους Καλή Επιτυχία σέ μιά  υγιή εκλογική διαδικασία  μέ οδηγό τό συλλογικό καλό. Γιατί, σήμερα, η Μύκονος είναι στό σημείο μηδέν. Δέν έχει περιθώρια νά πάει πιό κάτω. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή προτεραιοτήτων, αλλαγή πολιτικής, μακριά από τίς φθαρμένες πρακτικές τού παρελθόντος πού μάς οδήγησαν στό «κακό σήμερα».
Ως εκ τούτου -καί πρίν νά πάμε στήν κάλπη- οφείλουμε όλοι μας, μέ ωριμότητα καί ψυχραιμία, νά βάλουμε πάνω από πρόσωπα τόν τόπο καί τήν ευημερία του. 
Αν, πραγματικά, σκεφτούμε μ’αυτόν τόν τρόπο, η Μύκονος τήν επόμενη μέρα θά έχει γυρίσει σελίδα καί τό μέλλον της θά είναι ουσιωδώς καλύτερο γιατί :
«Όταν οι ιδέες κατακτιούνται απ’ τούς πολίτες, γίνονται υλική δύναμη» 
                                                                                                          
                                                     Μύκονος  Κυριακή 4 Μαίου 2014
Μέ την αγάπη μου                                                                                
Μαριγούλα Αποστόλου

Το πρόσημο του αυτονόητου

                                                          ΠΑΣΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ
Πάσχος ΜανδραβέληςΕχουν δίκιο όσοι αριστεροί (συνήθως) αναζητούν το πρόσημο των πολιτικών προτάσεων στον άξονα Αριστεράς - Δεξιάς. Ολες οι πολιτικές έχουν κάποια ιστορία που τις χαρακτηρίζει. Η φορολογία των προοδευτικών συντελεστών, για παράδειγμα, έχει αριστερό πρόσημο, ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής δεξιό. Και μπορεί η ισχυρή δημόσια παιδεία να έχει αριστερό πρόσημο, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για την απαγόρευση των μη κρατικών ΑΕΙ. Για την ακρίβεια, αυτή επιβλήθηκε από τη μετεμφυλιακή Δεξιά που προσπαθούσε να ελέγξει την είσοδο των κομμουνιστών στην ανώτατη παιδεία.

Ομως πριν φτάσουμε στα πρόσημα των πολιτικών, πρέπει να δούμε τα αυτονόητα. Χιλιάδες παιδιά σπουδάζουν σε μη κρατικά ΑΕΙ της αλλοδαπής (με σοβαρή συναλλαγματική αιμορραγία), αλλά στην Ελλάδα τα μη κρατικά ΑΕΙ απαγορεύονται. Εκατοντάδες Ελληνες αποτεφρώνονται μετά θάνατον στη Βουλγαρία, αλλά αποτεφρωτήριο νεκρών στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη, παρά τα τεράστια προβλήματα ηθικής (κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι κυρίαρχος του σώματός του και μετά θάνατον), αλλά και χωροταξικής φύσεως· τα νεκροταφεία στόμωσαν. Η χώρα πνίγεται από τα σκουπίδια και Χώρους Ταφής, έστω Υπολειμμάτων, δεν έχουμε. Αντ’ αυτών έχουμε ακόμη πολλές χωματερές. Στα αυτονόητα που σε όλη την Ευρώπη λύνονται χωρίς να συζητείται το πρόσημό τους, στην Ελλάδα μπαίνει ένα πρόσημο για να μη λυθούν.

Το κακό δεν είναι μόνο αυτό που επεσήμανε ο κ. Γιάννης Βούλγαρης, ότι δηλαδή «η Αριστερά έχει μετατραπεί σε εξάρτημα του λόγου της, σε εκφωνητή των κλισέ που ιστορικά αυτή παρήγαγε, αλλά που σήμερα τον διαχειρίζονται άλλοι με μεγαλύτερη μάλλον αποτελεσματικότητα... η κοινωνία “κρύβεται” πίσω από τα παραδοσιακά αριστερά κλισέ για να εξορθολογίσει και να νομιμοποιήσει επιλογές στασιμότητας...» («Η Μοιραία Πενταετία», εκδ. Πόλις). Είναι ότι διά της διαρκούς καταγγελίας των αυτονόητων υπονομεύεται η συζήτηση στα σύνθετα. Δεν αναφερόμαστε στα μεγάλα ζητήματα -όπως είναι ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ., που είναι στην πρώτη γραμμή του αριστερο-δεξιού διαλόγου σε ολόκληρο τον κόσμο- αλλά στα πιο απλά. Στην Ελλάδα δεν κουβεντιάσαμε τα βασικά: πόσο προοδευτικοί πρέπει να είναι οι φορολογικοί συντελεστές; Τι σημαίνει ενιαία κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος; Δεν συζητήσαμε καν για το κόστος της διάσωσης των τραπεζών και ποιος θα το επιβαρυνθεί. Αναζητούμε όμως πρόσημο στις πολιτικές για τα σκουπίδια...
kathimerini.gr