Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Χειροπέδες και λουκέτα

Του Παντελή Μπουκάλα


Δεν είναι λίγες οι φορές που τον πλουσιότερο συμβολισμό τον παράγει το τυχαίο και το μη σκηνοθετημένο. Κάτι τέτοιο έγινε και χθες στην ΕΡΤ, όπου η μεταμεσονύκτια εισβολή των ΜΑΤ ολοκλήρωσε την «αποκατάσταση της τάξης» με ένα λουκέτο στην καγκελόπορτα. Και με χειροπέδες να σιγουρεύουν το κλείδωμα, να μείνει άθραυστη η αλυσίδα. Ενα επιπλέον λουκέτο λοιπόν, απτό, υλικό, στα τόσα και τόσα που βλέπει κανείς γύρω του, να επιβεβαιώνουν ότι «περάσαμε πια τον κάβο», «μπήκαμε σε καλό δρόμο», και τα υπόλοιπα της παρηγοριάς. Και για μία επιπλέον φορά χειροπέδες, κλομπ, χημικά, προσαγωγές, να επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα της δημοκρατίας μας. Να επιβεβαιώνουν, δηλαδή, ότι πλην της μειωτικής επιτήρησής της από το εξωτερικό, έχει να τα βγάλει πέρα, όσο μπορεί, και με τον εσωγενή μαρασμό της.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με την πιστοποιημένη ευφράδειά του, ισχυρίστηκε το σύνηθες και το αναμενόμενο. Οτι τα ΜΑΤ έδρασαν «για να εφαρμοστεί ο νόμος». Αξιέπαινη, βεβαίως, η φιλονομία. Για να γίνει, ωστόσο, στοιχειωδώς πιστευτή οφείλει να μην εμφανίζεται με το σύστημα των μονών - ζυγών, κατ’ επιλογήν ή κατά τη φορά του συμφεροντολογικού ανέμου. Ο φιλόνομος κ. Κεδίκογλου, που παρέδωσε ήδη στη μικροϊστορία μας την όχι και τόσο τιμητική εικόνα του ενόσω ανακοινώνει το αυθαίρετο κλείσιμο της ΕΡΤ, Ιούνιο μήνα (με αποτέλεσμα την αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ από την τρικομματική κυβέρνηση), δεν μερίμνησε, μέσα σε ολόκληρο πεντάμηνο, να φέρει στη Βουλή τη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ως ο νόμος ορίζει.
Λεπτομέρειες; Για μια κυβέρνηση που, μειώνοντας συστηματικά την ισχύ του Κοινοβουλίου, έχει συνηθίσει να κυβερνά με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου (τις υποίες και υποστηρίζει κατόπιν με πράξεις βίαιου αστυνομικού περιεχομένου), μπορεί και να ’ναι απλή λεπτομέρεια το ότι, και πάλι, περιφρόνησε τα συνταγματικώς προβλεπόμενα. Αν διαθέτεις, άλλωστε, στους κόλπους σου, ως υπό ομηρίαν αντιπρόεδρο, έναν συνταγματολόγο όπως ο κ. Βενιζέλος, μπορείς πάντοτε να ελπίζεις ότι θα βρεις μια φόρμουλα-σόφισμα που θα σε βοηθήσει να ξεγλιστρήσεις από τη θεσμική ευθύνη σου.
Θα θυμάστε, βεβαίως, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δώσει τότε στον κ. Κουβέλη την εντύπωση ότι θα αποχωρήσουν μαζί από το τρικομματικό σκάφος, αν δεν κατορθώσουν να αναιρέσουν το αυταρχικό κλείσιμο της ΕΡΤ. Ε, συνεπής τώρα, συναποφάσισε με τον κ. Σαμαρά την «ανακατάληψη» του ραδιομεγάρου. Προφανώς ως τμήμα του ευρύτερου σχεδίου «ανακατάληψης των πόλεών μας».
Συνειρμικά, έρχεται στο νου η κατάληψη. Η κατάληψη των ψηφιακών συχνοτήτων από τα «προσωρινά» (επί δεκαετίες...) αδειοδοτημένα ιδιωτικά κανάλια. Μια ευγενής δωρεά τόσο φωτογραφική, που συνάντησε την άρνηση δύο πρώην πρωθυπουργών: του κ. Κ. Καραμανλή και του κ. Γ. Παπανδρέου. Αλλά χρειάζεται να γίνεται κανείς «πρώην» για να μπορεί να βλέπει τα εξόφθαλμα;                                                                                      (Kαθημερινή 8/11)

O Xατζόπουλος γιά τή μομφή...


                                                                                                                                                                              (TA NEA 8/11)

Την Κυριακή η ψηφοφορία - Τι προβλέπει το άρθρο 142 για την πρόταση δυσπιστίας

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής προσδιορίστηκε να διεξαχθεί η ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας που κατέθεσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.
Οπως ορίζεται ειδικότερα από το άρθρο 142, η πρόταση για να γίνει δεκτή θα πρέπει να υποστηριχθεί «από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών». Με άλλα λόγια, θα πρέπει να την υποστηρίξουν 151 βουλευτές.Αυτό σημαίνει ότι στους 72 του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να προστεθούν όλοι οι υπόλοιποι των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι 11 ανεξάρτητοι, αλλά και να υπάρξουν πέντε «διαρροές» από την κυβερνώσα πλειοψηφία. Υπενθυμίζεται πως Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ έχουν μαζί 155 (127 και 28 αντιστοίχως) βουλευτές.
Η συζήτηση αρχίζει σήμερα το μεσημέρι και ανοίγει με τις ομιλίες δύο εκ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ –πιθανώς οι κ. Γ. Δραγασάκης και Ν. Βούτσης– που υπογράφουν την πρόταση δυσπιστίας. Οπως ανακοινώθηκε θα υπάρξει ευχέρεια χρόνου έως τις 10 μ.μ. απόψε, προκειμένου να εγγραφούν στον κατάλογο των ομιλητών όσοι βουλευτές το επιθυμούν.
Αυτή η «ελαστικότητα» στον χρόνο έχει στόχο, όπως σημειώθηκε, να δοθεί στους βουλευτές της επαρχίας που ήδη είχαν από χθες αναχωρήσει για τις εκλογικές τους περιφέρειες να επιστρέψουν στην Αθήνα.
Αρθρo 142: Πρόταση δυσπιστίας
1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.
2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.
3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.
4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.   (Kαθημερινή 7/11)

Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ (σχόλια)


Παραπολιτική
Όπως δήλωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πριν από λίγο πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Σαμαρά η οποία στηρίζει από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής,  η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερο τη δωδέκατη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία.

Πρόκειται για μια σημαντική δοκιμασία για την κυβέρνηση καθώς μέσα στις επόμενες δυο ημέρες δεν θα έχουν κλείσει τα καυτά ανοικτά μέτωπα που απασχολούν τους βουλευτές ενώ σήμερα άνοιξε ξανά το θέμα της ΕΡΤ.

Οι Ελβετοί ειδικοί είναι βέβαιοι ότι ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ δηλητηριάστηκε με πολώνιο
Είναι βέβαιο πως ο Γιάσερ Αραφάτ δηλητηριάστηκε με πολώνιο, αλλά όχι αν η ραδιενεργή αυτή ουσία ήταν η αιτία του θανάτου του, δήλωσαν σήμερα οι Ελβετοί ειδικοί κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποίησαν σε δείγματα που είχαν λάβει από την σορό του εκλιπόντος Παλαιστίνιου ηγέτη.
"Τα αποτελέσματά μας υποστηρίζουν λογικά την υπόθεση της δηλητηρίασης», δήλωσε ο Φρανσουά Μποσίντ, διευθυντής του Ινστιτούτου Ακτινοφυσικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λωζάννης σε συνέντευξη Τύπου.
Οι ειδικοί καταμέτρησαν δόσεις πολωνίου έως και 20 φορές ανώτερες του συνηθισμένου στα δείγματα που είχαν ληφθεί από το λείψανο και στα προσωπικά αντικείμενα του Αραφάτ, πρόσθεσε ο Ελβετός ειδικός και σημείωσε ότι «αυτό προϋποθέτει αναγκαστικά την επέμβαση ενός τρίτου».
"Μπορούμε να αποκλείσουμε το πολώνιο ως αιτία θανάτου; Η απάντηση είναι σαφώς όχι», συνέχισε ο ίδιος.
"Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το πολώνιο ήταν η αιτία του θανάτου του προέδρου Αραφάτ; Η απάντηση είναι όχι», υπογράμμισε ωστόσο.
Οι Ελβετοί επιστήμονες επισήμαναν ότι το μεγάλο χρονικό διάστημα που πέρασε από τον θάνατο του Αραφάτ, το 2004, ως την ανάλυση των δειγμάτων που ελήφθησαν από το λείψανό του καθιστούν δύσκολη την εξαγωγή ενός οριστικού συμπεράσματος σχετικά με τα αίτια του θανάτου του.