Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Έχει πολλές ομορφιές τό Ελληνικό τοπίο...

Κυπαρίσσι Λακωνίας. Σήμερα τό μεσημέρι...
...Σάββατο 19 Αυγούστου. Κόλπος ατελείωτος. 
Συνωστισμός τελειωμένος...
...γιά λίγους πού ξέρουν...