Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

«Οι Γριές οι ...κουσελιάρες» ή «Οι “εισαγγελείς” καί οι καιροσκόποι...»

Tή συκοφαντία πολλοί εμίσησαν τό νιτερέσο ...ουδείς!
«Οι “εισαγγελείς” καί οι καιροσκόποι...» (Los procuradores y los speculatores...)

*παραλλαγή σέ παλιότερο σκίτσο τού Δημήτρη Χαντζόπουλου