Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020

Ω γλυκύ μου έαρ : Ο Θρήνος τής Παναγίας επί τού Τάφου
Ο Επιτάφιος Θρήνος
Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη Ταφή Σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.
Καθελών του ξύλου, ο Αριμαθείας, εν τάφω Σε κηδεύει.
Μυροφόροι ήλθον, μύρα σοι, Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως.
Δεύρο πάσα κτίσις, ύμνους εξοδίους, προσοίωμεν τω Κτίστη.
Ούς έθρεψε το μάννα, εκίνησαν την πτέρναν, κατά του ευεργέτου.
Ιωσήφ κηδεύει, συν τω Νικοδήμω, νεκροπρεπώς τον Κτίστην.

Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος;
Υιέ Θεού παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, πώς πάθος κατεδέξω;
Έρραναν τον τάφον αι Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι.
Ω Τριάς Θεέ μου, Πατήρ Υιός και Πνεύμα, ελέησον τον κόσμον.
Ιδείν την του Υιού σου, Ανάστασιν, Παρθένε, αξίωσον σους δούλους.

Μουσική τού Βαγγέλη Παπαθανασίου
ψέλνει η Ειρήνη Παππά
 από τό άλμπουμ :  ΡΑΨΩΔΙΕΣ

Καλή Ανάσταση! Από τή : ΜΥΚΟΝΟΣ Πρώτη Ξανά!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Με υγεία , δύναμη καί αισιοδοξία σε
Όλους!

Η προσμονή της Ανάστασης του Θεανθρώπου, ενισχύει τη
καρτερικότητά μας και την ελπίδα της λύτρωσης από τη δοκιμασία
που βιώνουμε και ενδυναμώνει τη πίστη , ότι θα ξανακερδίσουμε σύντομα τις ζωές μας και θα ζωντανέψουμε και πάλι το Νησί μας!

Καλή Ανάσταση!