Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Κόμματα καί παρατάξεις στή Μύκονο τού 2013

Εξουσιοδοτημένος κοινός εκπρόσωπος τών τοπικών κομμάτων...
  Άμα θέλεις νά "θάψεις" ένα θέμα τό αναρτάς από Παρασκευή μεσημέρι έως Σάββατο απόγευμα -όπως έχουν διδάξει στό παρελθόν διάσημοι bloggers τού διαδικτύου- πού ο κόσμος "μολάρει" καί "περί άλλα τυρβάζει" εν όψει τού Σαββατοκύριακου (Αγγλιστί : "weekend" -γιά νά μήν ξεχνιόμαστε- καί γιά νά αντιλαμβάνονται απαξάπαντες τί λέμε...). Εδώ δέν πρόκειται, όμως, περί αυτού αλλά γιά τή νεκρική σιγή πού τηρούν όλα τά κόμματα (στίς τοπικές τους εκδοχές) γύρω από τήν υπόθεση τού εμφανιζόμενου ως, μόνον,  πολιτικο-οικονομικού σκανδάλου τού Δήμου -ενός προβλήματος στήν πραγματικότητα, κυριώτατα καί βαθύτατα, κοινωνικού- πού ουδείς τολμά νά θίξει καί νά δείξει, πόσο μάλλον νά αναδείξει  -δημοσίως- τίς πραγματικές του διαστάσεις. (Ποιός, αλήθεια, νά πεί τά δυσάρεστα τή στιγμή πού όλοι "κρέμονται" καί όλοι "ασπάζονται"πορευόμενοι καί βιοποριζόμενοι -πολιτικά τουλάχιστον- από, καί μέ, τό : "oι ...κύαμοι κόποις κτώνται").                                                  
 Eίναι τέτοια η "σιωπή" τους (καί επί τόσο χρονικό διάστημα) πού άν "βγούν" αύριο νά μιλήσουν θά απαιτηθεί χρόνος πολύς μέχρι νά συνέλθουμε καί νά εμπεδώσουμε ότι δέν βρισκόμαστε μπροστά σέ φαινόμενα νεκροφάνειας. Έστω καί πολιτικής... Έτσι, σέ σχέση μέ τούς bloggers, τά κόμματα εμφανίζονται ακόμη πιό "αποτελεσματικά"(καί στρουθοκαμηλικά), όταν θέλουν νά "θάψουν"  μεγάλα θέματα αφού -όχι μόνον τά "Παρασκευοσάββατα"- αλλά ούτε, κάν, "κατά τίς επίσημες αργίες"   παίρνουν θέση (καί έχουν περάσει πολλές από τότε) γιά τά "ζέοντα καί αχνίζοντα" θαυμαστά  κατορθώματα τών, μή εν οίκω αλλ' εν Δήμω, δραστηριοποιουμένων "κλεφτών, αρματωλών καί ...συναφών επαγγελμάτων" πού αλάφρωσαν τό κοινό ταμείο δράσαντες : "..αδιαλείπτως καί ανεπιλέκτως..."(κατά Γαρδίκα)*                                                                                                               Έγραφα, λοιπόν, μέ ημερομηνία 8 Ιουλίου '13, στήν ανάρτηση μέ τίτλο "ΜΑΡΤΙΑΙ ΕΙΔΟΙ" ότι : "...Σκόπευα νά προσαρμόσω τά παραπάνω στή σημερινή τοπική πραγματικότητα καί νά γράψω, λεπτομερώς, γιά τήν άθλια (από χλιαρή έως ανύπαρκτη) στάση τών περισσότερων κομμάτων (ιδίως τών μεγάλων ή τέως μεγάλων) απέναντι στή ντροπή πού μαστίζει τό Δήμο -καί τόν τόπο- αλλά μέ πρόλαβαν οι εξελίξεις. Γιατί ενώ βρεθήκαμε μπροστά σέ ένα τεράστιο-γιά τά μέτρα τού νησιού- οικονομικό καί πολιτικό σκάνδαλο, από πλευράς τοπικών κομμάτων δέν ακούστηκε κίχ! Τί συμβαίνει ; Βρίσκονται σέ κατάσταση λήθαργου; Φοβούνται τό πολιτικό κόστος καί δέν μιλάνε ; Μετέχουν  καί σιωπούν; Επιδίδονται σέ «θανάσιμους εναγκαλισμούς» μέ “ξοφλημένους” τής κεντρικής πολιτικής σκηνής πού ελέγχουν, ακόμη, τίς θλιβερές τοπικές μαριονέτες ; Αυτές πού  κραδαίνουν τίς σφραγίδες καί τά καταστατικά”  γιά τή –δήθεν καί πρό πολλού- καταρρακωμένη τιμήτής τοπικής κομματικής πρωτοκαθεδρίας ; Περιθωριοποιήθηκαν καί ατρόφησαν όπως κάθε τι πού “περιπίπτει” σέ αχρησία σύμφωνα μέ τή Δαρβινική θεωρία τής εξέλιξης ή οφείλεται η “νεκρική σιγή” τους σέ κάποιο άλλο δυσεξήγητο “βουλιμικό” καί, άρα, περιπλοκότερο -στήν ερμηνεία του μέ πολιτικούς όρους- "αυτο-καταστροφικό  σύνδρομο"; ".  Αυτά στίς 8 Ιουλίου...        
[Η παρούσα ανάρτηση θά παραμείνει χωρίς νά "σκεπαστεί", από κάτι νεώτερο, πλήν μεγάλου απροόπτου, μέχρι τή Δευτέρα οπότε θά "σκαλίσουμε" περισσότερo, σχετικά μέ τό ρόλο τών κομμάτων στά "πράγματα" τού νησιού, αλλά καί γιά τή στάση  παρατάξεων πού φιλοδοξούν νά διαδεχτούν τήν υπάρχουσα κατάσταση γιά νά μας "σώσουν", χρησιμοποιώντας ως όπλο ...τακτικής γιά τρία συναπτά έτη (!) τή "σποραδική παρουσία" τους (πρό πάντων διαλείπουσες από τήν καθημερινή δημοτική πραγματικότητα) -μέ τεχνοτροπία, δηλαδή, αφαιρετική-  όπως, άλλωστε, ...δίδαξαν μεγάλοι δάσκαλοι τής τέχνης σάν τόν Ινγκμαρ Μπέργκμαν, τόν Θόδωρο Αγγελόπουλο καί (πού ξέρεις, άν πετύχει "τό κόλπο ;") σάν κανένα  δικό μας, ντόπιο, μαίτρ τού είδους "λούφα καί παραλλαγή"... ]                                                      
Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013                                                                             
Δ.Ν.Α.                         
 *Κωνσταντίνος Γαρδίκας (1896-1984) Περίφημος καθηγητής τής Νομικής, ο θεμελιωτής τής Εγκληματολογίας στήν Ελλάδα.