Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

"Η μεν φωνή, φωνή Ιακώβ, αι δε χείρες, χείρες Ησαύ"....

Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία απάντλησης των περίπου 200 τόνων καυσίμων του τουρκικού πλοίου «Yusuf Cepnioglou» το οποίο προσέκρουσε προ ολίγων ημερών στά Βόρεια βραχώδη παράλια της Μυκόνου στην περιοχή Αβλέμωνας.
                Άρχισε καί η ...απάντληση               δημοτικών συμβούλων!...
Ταυτόχρονα ξεκίνησε -πρό ημερών- η διαδικασία κατάρτησης τών συνδυασμών από μεριάς ενδιαφερομένων ή, νά τό πούμε καλύτερα, η απόπειρα απάντλησης συμβούλων (από άλλους συνδυασμούς) εκ μέρους τών επίδοξων διεκδικητών τού δημαρχιακού θώκου διά τής μεθόδου τής προσφοράς αντιδημαρχιών -καί άλλων "καλουδίων"- στούς ευπρεπέστερους καί πλέον ευπρόσωπους, από πλευράς ψήφων καί πολιτικής επιρροής, αντίπαλους τους. 
Στό ευγενές τούτο άθλημα συμμετέχει -κατά περίπτωση- φανερά ή κρυφά, έμπροσθεν ή όπισθεν, εκ τού συστάδην ή τηλεφωνικώς, καθέτως ή καί οριζοντίως τό "αγλάϊσμα" μερικών απ'όσους διέγραψαν "πολύχρονη" αυτοδιοικητική τροχιά, από εποχής, πάνω -κάτω, "σκανδάλου Κοσκωτά" καί εντεύθεν, χωρίς -πρός τιμήν τους!- νά έχουν εμπλακεί  σέ αυτό  εξ όσων, βέβαια, μέ αρκετά μεγάλη σιγουριά -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- γνωρίζουμε. 
Τό ωραίον τού πράγματος, μέ αυτές τίς "προσφορές", είναι ότι ο τάζων τά "αντιδημαρχιακά οφίτσια" δέν διαθέτει τήν -minimum- ρεαλιστική "υποχρέωση" έτσι ώστε νά "στέκει λογικά" αυτό τό "τάξιμο". Τήν "υποχρέωση" δηλ. τής a priori -βρέ αδερφέ!- απαιτούμενης ιδιότητας τού Δημάρχου! Υπερβαίνει δηλ.τά λογικά όρια, ο ερίφης, ποντάροντας στήν πιθανή αφέλεια (κοινώς : ψώνιο) τού "υπό πρόσληψη συνεταίρου". Τάζει μ' άλλα λόγια από εκείνα πού δέν έχει! 
Ο προσεκτικός παρατηρητής αντιλαμβάνεται ότι επειδή αυτά τά "νταραβέρια" δέν γίνονται δημοσίως (απουσία, επομένως, ακροατηρίου) ουδείς τών "νταραβεριζομένων" επικαλείται ή αναζητεί -όπως κάνουν, αυτοί οι ίδιοι, δημοσίως καί κατά κόρον!- "τό καλό τού τόπου" πού -τώρα- είναι δευτερεύον αλλά επιζητούν, μοναχά, τό καλό τής αφεντιάς τους -διά τής καταλήψεως τής "καρέκλας"- πού είναι -πάντα- γι' αυτούς τό πρωτεύον!
Ο αποδεχόμενος, σέ τέτοιες περιπτώσεις τά "αντιδημαρχιλίκια" έχει τήν ευτυχία νά διοικεί (νά κουμαντάρει!..) "ενορατικά" καί μέ "εξουσιαστικές ονειρώξεις" κάποιους τομείς τής αρεσκείας του, τό πολύ, μέχρι τήν νύχτα τών εκλογών. Σπανίως μετά. Κι αυτό γιά πολλούς καί διαφόρους λόγους, κυριότερος τών οποίων είναι "η μή εκλογή τού τάζοντος" -ως Δημάρχου- αλλά όχι μόνον.    (Η συνειδητή αποδοχή μιάς τέτοιας διαδικασίας, όσο αστεία καί νά φαίνεται από μιά ορισμένη σκοπιά, έχει πολλά κοινά στοιχεία, τουλάχιστον γιά έναν εκ τών συναλλασσομένων -σχεδόν συμπίπτει- μέ τήν ψυχοπαθολογική κατάσταση πού είναι πιό γνωστή ως "ψυχολογία τού παίκτη"// "compulsive gambling//gambling disorder").
Πρέπει νά υπογραμμισθεί ότι η συναλλαγή αυτή γιά νά συμφωνηθεί καί νά γίνει αποδεκτή, απαιτεί οποιονδήποτε συνδυασμό -ιδιοτήτων- τών συμβαλλομένων "προσώπων" πλήν τής περιπτώσεως πού συμπίπτουν -ως συναλλασσόμενοι- δύο έξυπνοι άνθρωποι. λόγοι προφανείς καί αυταπόδεικτοι -όπως καί παραπάνω αναφέρονται. (Οι "πονηροί" ως γνωστό, είναι υποδιαιρέσεις τού βλάκα : Βλέπε τό γνωστό δοκίμιο "περί ανθρώπινης βλακείας" τού Carlo Cipolla καί τήν κοινωνιολογική πραγματεία τού Ευάγγελου Λεμπέση γιά τήν "τεράστια κοινωνική σημασία τών βλακών στό σύγχρονο βίο". Γι αυτό καί δέν εμπίπτουν -oι πονηροί- στήν εξαίρεση καί επομένως η "συναλλαγή" δέν εμποδίζεται καί είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθεί μέ αυτά  -καί συνηθέστατα- μόνον μέ αυτά τά πρόσωπα).
Βλέποντας από κάποια απόσταση τά τεκταινόμενα αλλά παρατηρώντας καί από αρκετά κοντά -λόγω πολιτικής διαστροφής- αυτό τό "γκράν αλισβερίσι" δέν μπορώ "νά μήν 'δώ" πόση ομοιότητα παρουσιάζουν τά παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα μέ αυτού τού είδους τά "ταξίματα".  Ειδικότερα δέν μπορώ νά παραβλέψω τήν ομοιότητα μεταξύ τών "ταξιμάτων" καί τών "συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης"! Είναι εκείνα πού σέ χρηματιστηριακό επίπεδο τινάξαν στόν αέρα "κόσμο καί κοσμάκη" : τά ασφαλιστικά ταμεία, τούς "κουμπάρους" καθώς καί τήν Οικονομία γενικότερα. 
Παραθέτω παρακάτω τόν ορισμό τών "συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης" στόν οποίο εάν, όπου "απρόσωπες συμφωνίες", διαβάσουμε : "προσωπικές", θά θαυμάσουμε τό "ειδικό" περιεχόμενο πού προσδίδει στά καθ' ημάς καθέκαστα μέ αξιοθαύμαστη ακρίβεια η ...Εφηρμοσμένη Οικονομική επιστήμη!..:
 "Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) είναι απρόσωπες συμφωνίες μεταξύ δύο συμβαλλομένων για αγορά ή πώληση μιας συγκεκριμένης ποσότητας ενός υποκείμενου τίτλου (underlying instrument) σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία (maturity) και σε προκαθορισμένη τιμή (delivery price) που έχει συμφωνηθεί κατά την αγοραπωλησία". 
                                                                 -----------------
Μετά ταύτα, λοιπόν, "...ΤΙ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΟΜΕΝ ΠΛΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ..." περί τήν "πολιτική υπόσταση" ορισμένων προσώπων καί ενίων ..."προσωπικοτήτων";!!!
                                                                 ----------------
Σημείωση Ν.Μ. 1 : Αφορμή γιά τά παραπάνω σταθηκε η προσφορά "αντιδημαρχίας" σέ φίλη (από χρόνια πολιτευόμενη) πού έκανε επίδοξος δήμαρχος -δέν έχει διατελέσει δημ.σύμβουλος- αλλά υποστηρίζεται από "γνωστά κατεστημένα υποστυλώματα" μέ τήν εντολή : στούς "αίγλην καί ψήφους φέροντας" νά "τάζει γενικώς". Πρός τιμή της απέρριψε τήν πρόταση μετά πολλών επαίνων.
Σημείωση Ν.Μ.2 : Άς μή νομίσει ο αρχιμάγειρος τής τοπικής διαπλοκής, επειδή γίνεται στό παραπάνω κείμενο εκτεταμένη παρομοίωση τής προεκλογικής κατάστασης μέ τίς χρηματιστηριακές επενδύσεις, ότι έγινε ..Σόρος!
Σημείωση Ν.Μ. 3 : Σέ όποιον βγεί καί ζητήσει τήν ψήφο μας αποφεύγοντας νά πάρει ξεκάθαρη καί δημόσια θέση γιά τά χάλια τού Δήμου καί γιά τό ποιός τόν οδήγησε σ'αυτά , σ' όποιον δηλαδή λειτουργήσει σάν βιτρίνα ή μπουζουριέρα* τών γνωστών καί μή εξαιρετέων κύκλων, η απάντηση έχει, ήδη, δοθεί πρό αμνημονεύτων από τόν Ισαάκ καί τήν υπενθυμίζω :

         μεν φωνή, φωνή Ιακώβ, αι δε χείρες, χείρες Ησαύ"....

οψόμεθα...
Δημήτρης Ν. Αγγελετάκης

*μπουζουριέρα :  Οτιδήποτε χρησιμοποιείται για να αποσπάσει την προσοχή και να παραπλανήσει. Κάλυψη, προπέτασμα. Από τις κλασικές λέξεις που χρησιμοποιεί ο Τσιφόρος - π.χ. ο λαχανάς στο λεωφορείο βάζει την εφημερίδα μπουζουριέρα για να φάει το πορτοφόλι του ανυποψίαστου συνεπιβάτη.
 slang.gr