Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

«Λευκή», αναίμακτη γενοκτονία ...

Είναι γνωστό, καθώς είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, πως το ελληνικό Κοινοβούλιο, στο όνομα του ελληνικό λαού, ψηφίζει για την... εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ενδεχομένως και ο ίδιος ο ελληνικός λαός θα κληθεί το αμέσως επόμενο διάστημα να ψηφίσει για το ποιος θα τον κυβερνήσει. Αυτό που δεν είναι και τόσο γνωστό είναι ότι ο ελληνικός λαός λιγοστεύει, ο πληθυσμός της Ελλάδας βρίσκεται σε πορεία μείωσης για πρώτη φορά στην Ιστορία του νεοελληνικού κράτους.
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (Μάιος 2011), τα οποία οριστικοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2014. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια «λευκή», αναίμακτη γενοκτονία του ελληνικού λαού ως αποτέλεσμα της μνημονιακής πολιτικής.
Δεν μειώνονται μόνο το ΑΕΠ, οι μισθοί, οι συντάξεις, το κοινωνικό κράτος, συνολικά το επίπεδο ζωής της κοινωνίας, αλλά μειώνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν τη χώρα. Πρόκειται για την πρώτη μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας που καταγράφεται από συστάσεως νεοελληνικού κράτους. Σε καμία απογραφή ώς τώρα μετά το 1828 δεν είχαμε μείωση πληθυσμού, ούτε καν σ’ αυτές που έγιναν το 1951 μετά την κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο, το 1961 και το 1981 μετά τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα τις δεκαετίες του ’50 και του ’70.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), αντί της αναμενόμενης αύξησης, καταγράφεται μείωση της τάξης του 1,34% σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή του 2001. Η πραγματική μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη εάν ως μέτρο σύγκρισης μπει όχι η προηγούμενη απογραφή του 2001, αλλά η εκτιμώμενη αύξηση του πληθυσμού της Ελλάδας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Δημογραφικό… μνημόνιο


imerodromos

Η μείωση αυτή συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής, αφού σημειώνεται κυρίως το διάστημα 2009-2011, ενώ δεν αποτυπώνονται οι ακόμα μεγαλύτερες επιπτώσεις στη ζωή του ελληνικού λαού από την ένταση αυτής της πολιτικής την περίοδο που ακολούθησε την απογραφή από τον Μάιο του 2011 έως σήμερα, πράγμα που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, έχει οδηγήσει σε παραπέρα μείωση του πληθυσμού.
Σύμφωνα με την Eurostat, την 1.1.2011 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα έπρεπε να ήταν 11.329.600 κάτοικοι. Η εκτίμηση αυτή λαμβάνει υπ’ όψιν όλα τα δημογραφικά δεδομένα και συνεπώς η απόκλιση μπορεί να αποδοθεί κυρίως στον «απρόβλεπτο» παράγοντα της οικονομικής κρίσης. Η εκτιμώμενη λοιπόν μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας ξεπερνά το μισό εκατομμύριο και αυτή κυρίως αποδίδεται στην έξοδο Ελλήνων από τη χώρα.
Μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της Eurostat, ο πληθυσμός της Ελλάδας από 11,062 εκατ. την 1η Ιανουαρίου 2013 μειώθηκε στα 10,992 εκατ. την 1η Ιανουαρίου 2014. Ειδικότερα, το 2013 οι γεννήσεις στη χώρα μας ανήλθαν σε 94.100, οι θάνατοι σε 112.100, δηλαδή η «καθαρή» μείωση του πληθυσμού ήταν 17.900, ενώ και η μετανάστευση προς την Ελλάδα μειώθηκε κατά 52.000 πολίτες.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που έγιναν στις 2 Απριλίου 2014:
• Ο «νόμιμος» πληθυσμός της Ελλάδας είναι 9.904.286 κάτοικοι, ενώ το 2001 εκτιμάται πως ήταν 10.205.094. Ο νόμιμος πληθυσμός (δημότες) αποτελείται από τον αριθμό των δημοτών, δηλαδή από το σύνολο των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου που είναι καταχωρισμένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντες ή απουσίαζαν προσωρινά στο εξωτερικό.
• Ο «μόνιμος» πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10.816.286 κάτοικοι, ενώ το 2001 ήταν 10.932.136. Μόνιμος πληθυσμός είναι το σύνολο των ατόμων που έχουν την κύρια και μόνιμη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο / κοινότητα, δημοτικό / κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.
• Ο «πραγματικός» (de facto) πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10.940.777 κάτοικοι, ενώ το 2001 εκτιμάται πως ήταν 10.961.758. Πραγματικός πληθυσμός είναι το σύνολο των, για οποιαδήποτε αιτία, παρόντων σε μια περιφέρεια προσώπων κατά την ημέρα της απογραφής, είτε αυτά διαμένουν μονίμως στην περιφέρεια αυτήν είτε βρέθηκαν να διαμένουν προσωρινώς ή τυχαίως.
 
Από το 1821 στο σήμερα  
Ο αριθμός που προσφέρεται για σύγκριση με τις προηγούμενες απογραφές είναι αυτός του «μόνιμου» πληθυσμού. Έτσι, ο πληθυσμός της Ελλάδας, όπως αποτυπώθηκε στην απογραφή του 2011 ως «μόνιμος πληθυσμός», ανέρχεται σε 10.816.286 μονίμους κατοίκους.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μείωση σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή του 2001 που ήταν 10.932.136 κάτοικοι. Ενδεικτικά ν’ αναφέρουμε ότι το 1981 ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 9.739.589, το 1991 αυξήθηκε στα 10.258.364, για να φθάσει στα 10.934.097 το 2001 (αριθμός που σχεδόν συμπίπτει με τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων της ίδιας απογραφής – το 2001 καταγράφηκαν 10.932.136 μόνιμοι κάτοικοι).
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η εικόνα που κατέγραψαν οι απογραφές για την πορεία του πληθυσμού του ελληνικού κράτους έχει ως εξής:
• Το 1821 καταγράφηκαν 938.765 κάτοικοι
• Το1828 καταγράφηκαν 735.400 κάτοικοι
• Το 1840 καταγράφηκαν 850.246 κάτοικοι
• Το 1853 καταγράφηκαν 1.035.527 κάτοικοι
• Το 1861 καταγράφηκαν 1.096.810 κάτοικοι
• Το 1870 καταγράφηκαν 1.457.894 κάτοικοι
• Το 1879 καταγράφηκαν 1.679.470 κάτοικοι
• Το 1889 καταγράφηκαν 2.187.208 κάτοικοι
• Το 1896 καταγράφηκαν 2.433.806 κάτοικοι
• Το 1907 καταγράφηκαν 2.631.952 κάτοικοι
• Το 1920 καταγράφηκαν 5.531.474 κάτοικοι
• Το 1928 καταγράφηκαν 6.204.684 κάτοικοι
• Το 1940 καταγράφηκαν 7.344.860 κάτοικοι
• Το 1951 καταγράφηκαν 7.632.801 κάτοικοι
• Το 1961 καταγράφηκαν 8.388.553 κάτοικοι
• Το 1971 καταγράφηκαν 8.768.641 κάτοικοι
• Το 1981 καταγράφηκαν 9.740.417 κάτοικοι
• Το 1991 καταγράφηκαν 10.259.900 κάτοικοι
• Το 2001 καταγράφηκαν 10.934.097 κάτοικοι
Η εκτίμηση πως πρόκειται για σαφή μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας, ενισχύεται και από άλλα στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, η μείωση του πληθυσμού δεν μπορεί να αναζητηθεί μόνο στη μείωση των γεννήσεων, αλλά κυρίως στη μετανάστευση των Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό.
Αυτό όμως που δείχνει ότι η μείωση δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στη μείωση των γεννήσεων ούτε στη μη καταγραφή των μεταναστών, είναι ότι τη μεγαλύτερη μείωση, 109.736 ή 2,03%, εμφανίζουν οι άντρες, καθώς περιορίστηκαν σε 5.303.690 από 5.413.426 το 2001. Από την άλλη, οι γυναίκες περιορίστηκαν μόνο κατά 36.671 ή 0,66% στις 5.484.000 από 5.520.671 πριν από δέκα χρόνια.
Αυτή η «ανισότητα» μεταξύ των δύο φύλων προδίδει την τάση «αιμορραγίας» του ανδρικού πληθυσμού, προφανώς με μετανάστευση στο εξωτερικό. 
Από το Ποντίκι

Οι πρώτες εικόνες διάσωσης...

Ένας νεκρός , 161 οι διασωθέντες...Ο αναδρομος Ερμής του Ψυχάρη ...

Ένα βήμα πριν απο τις τελετές μαύρης μαγείας, για τη διάσωση της κυβέρνησης Σαμάρα Βενιζέλου, φαίνεται ότι βρίσκεται πλέον ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη.
Το...

γνωστό πρωτοσέλιδο με τη ρωσική αρκούδα στο σαββατιάτικο φύλλο συνοδευόταν και απο ένθετο για ζώδια με τον τρομολαγνικο τίτλο ´Τι να φοβάστε το 2015´.
Απο τις πρώτες σελίδες ειναι προφανές ότι...
το ένθετο γράφτηκε με πολιτικό προσανατολισμό για να στηρίξει την ψεύδη εικόνα του success story και να προειδοποιήσει για τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε περίπτωση ανατροπής της μνημονιακής κυβέρνησης.
Τα κείμενα δεν υπογράφονται απο αστρολόγο αλλα θυμίζουν περισσότερο το… Πολιτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας.
στις προβλέψεις γίνεται λόγος για νέους ηγέτες χωρίς πραγματικές γνώσεις που θα τα κάνουν θάλασσα και για δογματικές πολιτικές δυνάμεις που δεν θα συμμετέχουν σε ουσιαστικό διάλογο.
Για το χώρο της εκπαίδευσης αναφέρεται ότι η λειτουργία των πανεπιστημίων θα πρέπει να προστατευθεί απο μειοψηφίες.
Σε ορισμένα απο τα πιο κωμικοτραγικά σημεία (Αιγόκερως) διαβάζουμε ότι η γενικότερη κατάσταση της χώρας θα ειναι δύσκολη μετά το Φεβρουάριο γεγονός που θα οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, οικονομικά παραστρατήματα, χρέη και έγνοιες – σε συνδυασμό φυσικά ότι ο Ερμής θα περνάει απο το Ζυγό.
Η διεύθυνση της εφημερίδας φαίνεται ότι μεσα στον πανικό της δεν διστάζει πλέον να προσβάλλει τη νοημοσύνη του αναγνωστικού της κοινου, που προέρχεται απο μεσαία και ανώτερα μορφωτικά στρώματα.
Ο ΔΟΛ ο οποίος είχε δοκιμάσει τις μαντικές του ικανότητες και στο παρελθόν περιγράφοντας επισκέψεις Τούρκων πρωθυπουργών που δεν ήρθαν ποτέ στην Ελλάδα τώρα απευθύνεται στα χαμηλότερα ένστικτα του ανθρώπου επιχειρώντας να σπείρει τον τρόμο.
Από info-war.gr

153 οι διασωθέντες:" Όλη τη νύχτα θα συνεχίσουμε την επιχείρηση διάσωσης", δηλώνουν οι Ιταλοί...

Με νεώτερη ανακοίνωσή της η Ιταλική κυβέρνηση ενημέρωσε ότι έδωσε την εντολή η επιχείρηση διάσωσης να συνεχιστεί μέχρι την...
απομάκρυνση του τελευταίου επιβάτη, ακόμα και αν χρειαστεί ολόκληρη η νύχτα. Το συντονισμό έχει το κέντρο έρευνας και διάσωσης της Ρώμης, ενώ δύο ελικόπτερα σικόρσκι που απογειώθηκαν από την Κέρκυρα δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το πλοίο. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 7 μποφόρ.

Μάχη με τον χρόνο για τη διάσωση των επιβατών του Norman Atlantic


Norman Atlantic: Έδεσε ιταλικό ρυμουλκό, νεκρός ένας Ελληνας

Ενημέρωση
είδος από :
Εχει ξεκινήσει η διαδικασία ρυμούλκησης του πλοίου
 Updated : 19:50 by KATHIMERINI webdesk
Η "Κ" εχει στην διάθεσή της τα στοιχεία του νεκρού. Δεν δημοσιεύονται, αν δεν γίνει επίσημη ανακοίνωση.
Πλάνα της ιταλικής τηλεόρασης δείχνουν την κόλαση της φωτιάς μέσα στο πλοίο. Οι φλόγες καταβροχθίζουν την καφετέρια του πλοίου. Το βίντεο είναι από κινητό ενός επιβάτη
Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεκρός είναι Ελληνας
 by KATHIMERINI webdesk
165 οι διασωθέντες
Η ιταλική Stampa κάνει λόγο για αρκετούς τραυματίες
316 ατομα επιβαίνουν ακόμα στο πλοίο, τα ελικόπτερα συνεχίζουν την διάσωση
Σε κατάσταση σοκ οι διασωθέντες, υποφέρουν από υποθερμία, δέχονται την φροντίδα των Ιταλών γιατρών
 Updated : 18:54 by KATHIMERINI webdesk
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η RAI και η La Stampa, το «Marietta Barretta» επιχειρεί να ρυμουλκήσει το πλοίο προς την Αυλώνα. 
 Updated : 18:51 by kathimerini web desk
Θετική εξέλιξη. Ιταλικό ρυμουλκό κατάφερε να αγκιστρωθεί πάνω στο φλεγόμενο πλοίο
Φωτογραφία από το φλεγόμενο Norman Atlantic.

Ηράκλεια η προσπάθεια της ομάδας διάσωσης. Στους 161 οι διασωθέντες
Επιβαρυντική έκθεση για το πλοίο από το Λιμεναρχείο της Πάτρας.
Λίστα με τα ονόματα των ατόμων που ταξίδευαν με το Norman Atlantic καθώς και με τα ονόματα των πρώτων Ελλήνων διασωθέντων έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ναυτιλίας.

Δωδεκα ώρες παλεύει με την φωτιά και τα κύματα το πλοίο. Οι κακές καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την βοήθεια από την Κέρκυρα
Δραματική έκκληση των επιβαινόντων του Norman Atlantic για βοήθεια.

 by KATHIMERINI webdesk
To πλοίο Saint George βρίσκεται κι αυτό κοντά στο Norman Atlantic για να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης. 
 by KATHIMERINI webdesk
H πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο γκαράζ του πλοίου τα ξημερώματα, ενώ αυτό έπλεε 45 ναυτικά μίλια από την Κέρκυρα.

158 οι διασωθέντες.  Εχει εντοπιστεί η σωρός του νεκρού άνδρα. Αγνωστη παραμένει η ταυτότητά του
«Νιώθαμε τα παπούτσια μας να λιώνουν» οι μαρτυρίες επιβατών από την «κόλαση» του πλοίου.
 by KATHIMERINI webdesk
Επιβάτης του Norman Atlantic μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η φωτιά συνεχίζεται, τα ελικόπτερα έχουν σταματήσει να επιχειρούν λόγω μειωμένης ορατότητας και το πλοίο έχει πάρει κλίση. 
Στο νοσοκομείο του Λέτσε οκτώ επιβάτες. Παιδιά και έγκυος μεταξύ των διασωθέντων.
«Είναι αδύνατον να επικοινωνήσω μαζί του. Ασφαλώς και ανησυχώ αλλά ο σύζυγός μου είναι στις θάλασσες εδώ και 40 χρόνια», δηλώνει η σύζυγος του καπετάνιου Argilio Giacomazzi στην εφημερίδα Corriere della Sera.

321 οι επιβάτες που βρίσκονται πάνω στο πλοίο, ο καιρός επιδεινώνεται.
Στους 156 ο αριθμός των διασωθέντων. 
 Updated : 18:15
 Επιβεβαίωσε ο κ. Λαγκαδιανός ότι υπάρχει ένας άνδρας νεκρός. Όπως ανέφερε, «ζευγάρι είχε εγκλωβιστεί στην γλίστρα του πλοίου. Τα στοιχεία του θανόντος δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Η γυναίκα διεσώθη και μεταφέρθηκε στο Πρίντεζι της Ιταλίας». 
Κακές καιρικές συνθήκες αναφέρονται στην ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκεται το πλοίο
"Δεν υπάρχουν θύματα" λέει ο Ιταλός καπετάνιος, γράφει η ιστοσελίδα της ιταλικής La Reppublica
Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται και αφού πέσει η νύχτα. Super Puma επιχειρούν πάνω από το Norman Atlantic
Τα ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ζευγάρι που επιχείρησε να μπει στις διασωστικές λέμβους, κατέληξε στη θάλασσα. Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ η γυναίκα σώθηκε, όχι όμως και ο άνδρας. 
Γίνονται προσπάθειες για ρυμούλκυση του Norman Atlantic. 
 by KATHIMERINI webdesk
Δέκα Έλληνες και δύο Ουκρανούς επιβαίνοντες του NORMAN ATLANTIC έχει περισυλλέξει και μεταφέρει στο πλοίο CRUISE EUROPE, μέχρι στιγμής, το πρώτο Σούπερ Πούμα της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η Corriere Della Sera, όπως και η La Stampa αναφέρουν ότι υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για έναν νεκρό, κάτι που δεν επιβεβαιώνει το Αρχηγείο της Ρώμης. 
149 οι διασωθέντες, 329 οι άνθρωποι που βρίσκονται ακόμη στο πλοίο 
Έτοιμες οι αρχές στην Κέρκυρα να υποδεχθούν διασωθέντες. 
Εκπρ, Τύπου αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, Ν. Λαγκαδιανός: Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 149 επιβάτες. Στην επιχείρηση διάσωσης που συντονίζεται από το αρχηγείο της Ρώμης προσετέθη ένα Super Puma της πολεμικής αεροπορίας και το οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει το σημείο. Δύο ελικόπτερα Σικόρσκι από την Κέρκυρα δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το πλοίο. Πρόκειται για μία επιχείρηση τεράστιας δυσκολίας, όπου πνέουν άνεμοι εντάσεως 7 μποφόρ επιδεινούμενοι. Οι εναέριες θα συνεχιστούν καθ΄ όλη τη διάρκεια της νύχτας. 

Σε πλήρη εξέλιξη υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες βρίσκεται η γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Norman Atlantic, με σημαία Ιταλίας, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε γκαράζ στις τέσσερις τα ξημερώματα, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά των Οθωνών. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν διασωθεί συνολικά 134 άτομα.
Οι περισσότεροι εξ αυτών βρίσκονται σε παραπλέοντα πλοία ενώ ορισμένοι έχουν μεταφερθεί στο Λέτσε. Συγκεκριμένα, 40 βρίσκονται στο φορτηγό πλοίο «Aby Jeanette», 14 στο επιβατηγό πλοίο «Cruise Europa» και 49, εκ των οποίων 25 Έλληνες, στο πλοίο «Spirit of Piraeus».
Η φωτιά φέρεται να βρίσκεται σε ύφεση, ωστόσο αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι το γεγονός ότι ενώ νωρίτερα το απόγευμα οι άνεμοι είχαν κοπάσει και τα μποφόρ έφταναν τα 5 πλέον φαίνεται πως έχει επανέλθει η θαλασσοταραχή καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ. Πριν από λίγα λεπτά δόθηκε εντολή στο ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας που ίπταται της περιοχής να αρχίσει επιχείρηση αερομεταφοράς επιβατών του ιταλικού επιβατηγού πλοίου.
Σε ετοιμότητα να συμμετάσχουν στην επιχείρηση, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, είναι άλλα 4 ελικόπτερα, μεταξύ των οποίων μεταφορικά ελικόπτερα του Στρατού Σινουκ, που βρίσκονται στην Κέρκυρα.
Ελληνας επιβάτης που διασώθηκε και βρίσκεται σε ασφαλές σημείο, αναφέρει ότι σύμφωνα με μαρτυρίες άλλων επιβατών, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο γκαράζ του πλοίου, προκλήθηκε ταυτόχρονα  από τρεις διαφορετικές εστίες. Επίσης, εξέφρασε φόβους ότι ενδεχομένως υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στον χώρο αυτό, καθώς αρκετοί οδηγοί φορτηγών που δεν είχαν καμπίνες, κοιμόντουσαν εντός των οχημάτων τους.
Στελέχη της ANEK διαψεύδουν ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο γκαράζ, ενώ και από το υπουργείο Ναυτιλίας τονίζεται ότι δεν έχουν εικόνα για εγκλωβισμένους.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή αγνοούμενους, ενώ σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στο πλοίο εξακολουθούν να βρίσκονται 300 άτομα που έχουν συγκεντρωθεί στο κατάστρωμα κοντά στην πλώρη. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ναυλώτριας εταιρείας ΑΝΕΚ, το Νorman Αtlantic δεν έχει πάρει καμιά επικίνδυνη κλίση. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι υπάρχει πιθανότητα επιβάτες να βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στο πλοίο.
Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος κ. Νίκος Λαγκαδιανός ανέφερε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η αερομεταφορά των επιβατών με ιταλικό ελικόπτερο super puma, ωστόσο, όπως τόνισε, είναι εφικτή η μεταφορά μόνο δύο ατόμων τη φορά. Μέχρι στιγμής με αυτόν τον τρόπο έχουν μεταφερθεί 14 άτομα.
Ρυμουλκό πραγματοποιεί παράλληλα συνεχείς ρίψεις νερού για την κατάσβεση της μεγάλη φωτιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο γκαράζ του πλοίου.
Η επιχείρηση για την ασφαλή αποβίβαση όλων των επιβαινόντων (478 επιβάτες - πλήρωμα) του πλοίου Νorman Αtlantic έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη 8 παραπλέοντα πλοία μεταξύ των οποίων το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Cruise Europa» και ιταλικό ρυμουλκό.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες αφού πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και 9 μποφόρ σε συνδυασμό με χαλάζι και βροχή, ενώ τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε ναυαγοσωστικό βαρελάκι του «Νorman Αtlantic» που είχε παρασυρθεί απο τους ισχυρούς ανέμους εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν απο παραπλέον πλοίο.
Την ίδια ώρα δεν υπάρχει νεότερη ενημέρωση σχετικά με τους δύο ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στη γλίστρα του πλοίου που οδηγεί στη σωστική λέμβο και οι οποίοι εντοπίστηκαν από σούπερ πούμα.
Στο πλοίο που είχε ξεκινήσει από το λιμάνι της Πάτρας με προορισμό την Ανκόνα μέσω Ηγουμενίτσας, επέβαιναν συνολικά 478 άτομα, εκ των οποίων οι 268 είναι Έλληνες, επιβάτες και μέλη πληρώματος. Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες με το Norman Atlantic ταξίδευαν επίσης Τούρκοι, Ουκρανοί, Ιταλοί, καθώς και Ασιάτες. Στο γκαράζ βρίσκονταν 222 αυτοκίνητα.
«Το πλοίο είναι ακυβέρνητο και κατευθύνεται προς τις αλβανικές ακτές. Η φωτιά δεν έχει σβηστεί, αλλά έχει συγκρατηθεί» τόνισε ο ιταλός καπετάνιος του πλοίου στα ΜΜΕ της γείτονος.
Όπως έκανε επίσης γνωστό ο κ. Λαγκαδιανός, «το φλεγόμενο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Νorman Αtlantic, βρίσκεται εντός θαλάσσιας περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης της ιταλικής ακτοφυλακής και ως εκ τούτου η διαχείριση του περιστατικού έχει περάσει πλέον στο αρμόδιο κέντρο έρευνας και διάσωσης της Ρώμης, ενώ από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης τα δεσμευμένα πλοία παραμένουν για παροχή συνδρομής σε συνεργασία με την ιταλική ακτοφυλακή».
«Σε απόλυτο συντονισμό βρίσκονται ελληνικές και ιταλικές αρχές, τα ρυμουλκά κατάφεραν να προσεγγίσουν το πλοίο έτσι ώστε να το κατευθύνουν σε ασφαλή περιοχή», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Σύμβουλος Τύπου της ελληνικής πρεσβείας στη Ρώμη, Γιώργος Μάμαλος.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έκανε λόγο για μια από τις πιο επικίνδυνες και περίπλοκες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που έχουν γίνει έως σήμερα επισημαίνοντας ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 10 μποφόρ, με ταχύτητα ανέμου 50 μίλια, με ισχυρή βροχόπτωση και χαλάζι, που δυσκολεύουν κατά πολύ τις επιχειρήσεις από αέρος.
«Εργαζόμαστε για τη σωτηρία όλων των επιβαινόντων και βεβαίως προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι κανένας μα κανένας δεν θα μείνει αβοήθητος σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα περιστατικά έρευνας και διάσωσης που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα και για το οποίο χρειάζεται η συνδρομή πολλαπλών δυνάμεων. Ευτυχώς τα παραπλέοντα πλοία είναι αρκετά, πράγμα που μας δίνει την αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε στο σημείο αυτό να έχουμε αρκετές δυνάμεις για να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να θέσουμε σε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που βρίσκονται τώρα», δήλωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης.
Δίπλα στο «Νorman Αtlantic» βρίσκονται συνολικά οκτώ παραπλέοντα πλοία, ενώ έχουν ξεκινήσει δύο ρυμουλκά από την Πύλο και την Κέρκυρα, δύο πυροσβεστικά πλοιάρια από την Ηγουμενίτσα και την Κέρκυρα και ένα ρυμουλκό από την Ιταλία. Στην περιοχή βρίσκεται επίσης ένα αεροσκάφος C-130 ενώ πέντε ελικόπτερα βρίσκονται σε ετοιμότητα στην Κέρκυρα και στο Άκτιο, προκειμένου να συνδράμουν αν απαιτηθεί.
Σύμφωνα με στέλεχος της ναυλώτριας εταιρείας του πλοίου η κατάσταση είναι υπο έλεγχο, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, ενώ έχει δοθεί προτεραιότητα στις γυναίκες και στα παιδιά. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι πολλά σωσίβια έχουν καταστραφεί από τις φλόγες.
«Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, κατά συνέπεια έχουμε να κάνουμε με μια δύσκολη κατάσταση, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ελπίζω να πάει καλά» επισήμανε στον ΣΚΑΪ ο κ. Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται σε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό.
Νωρίτερα, επιβάτης του πλοίου μιλώντας στον ΣΚΑΪ κατήγγειλε ότι οι βάρκες δεν επαρκούν και ότι ορισμένοι από τους επιβάτες έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν και περισυνελέγησαν, ενώ άλλος ότι το πλήρωμα, που είναι ιταλικής καταγωγής, δεν γνωρίζει ξένες γλώσσες, και υπάρχει κακός συντονισμός της επιχείρησης εκκένωσης.
Το πλοίο ήταν ναυλωμένο στην ΑΝΕΚ από ιταλικό όμιλο.
Η ανακοίνωση της ΑΝΕΚ
Επίσημη ανακοίνωση για τις δραματικές στιγμές στο φλεγόμενο πλοίο «Norman Atlantic» εξέδωσε η ΑΝΕΚ.
«Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης-12-2014 σημειώθηκε πυρκαγιά στο ιταλικής πλοιοκτησίας και σημαίας επιβατικό-οχηματαγωγό πλοίο «NORMAN ATLANTIC» της εταιρείας "VISEMAR di Navigazione S.R.l.", ναυλωμένο από την εταιρεία ΑΝΕΚ Α.Ε., το οποίο εκτελούσε την δρομολόγια γραμμή Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και ενώ βρισκόταν 35 μίλια βόρεια της Κέρκυρας, στα διεθνή χωρικά ύδατα.
Στο πλοίο επέβαιναν 422 επιβάτες και 56 άτομα πλήρωμα.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εκκένωσης του πλοίου από το πλήρωμα του πλοίου και την πλοιοκτήτρια εταιρεία σε συνεργασία με τις αρμόδιες ιταλικές και ελληνικές αρχές. Η εταιρεία θα επανέλθει με κάθε νεότερη πληροφορία».
Παράλληλαν, δόθηκαν στη δημοσιότητα τηλέφωνα επικοινωνίας για συγγενείς των επιβαινόντων: 210 4191714 - 210 4191316

kathimerini.gr

Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Κέρκυρας για τους διασωθέντες του «Norman Atlantic»...


Σε επιφυλακή βρίσκονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής οι εργαζόμενοι στο Γενικό νοσοκομείο Κερκύρας, καθώς αναμένουν τους πρώτους διασωθέντες από το...
ναυτικό θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά των Οθωνών.

Δυο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκονται στο λιμάνι της Κέρκυρας και αναμένουν να παραλάβουν τα πρώτα άτομα που θα φτάσουν από το φλεγόμενο πλοίο...
 

Υπουργός Αμύνης Αλβανίας: Θέλουμε να φιλοξενήσουμε το Norman Atlantic σε λιμάνι μας...

Τηλεφωνική επικοινωνία της Ιταλίδας υπουργού Αμύνης με την Αλβανή ομόλογό της, Μίμι Κοντέλι
Την ώρα που η...
γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων του πλοίου Norman Atlantic βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιταλικού υπουργείου Αμύνης, Αντρέα Αρμάρο, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στην υπουργό Αμύνης της Αλβανίας, Μίμι Κοντέλι, και την Ιταλίδα ομόλογό της, Ρομπέρτα Πινότι.

Στη συνομιλία τους, η Αλβανή υπουργός εξέφρασε την πρόθεσή της στην Ιταλίδα ομόλογό της να «φιλοξενηθεί το πλοίο Norman Atlantic σε αλβανικό λιμάνι».

Στο μεταξύ, ένα... αλβανικό πλοίο κατευθύνεται στο σημείο, ενώ την ίδια ώρα, όπως επισημαίνει ο Αρμάρο, τρίτο ελικόπτερο τύπου Agusta έχει απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία, αλλά και το πλοίο Σαν Τζόρτζο του πολεμικού ναυτικού της Ιταλίας έχει αποπλεύσει από το Μπρίντιζι....
 

ΕΣΕΕ: Χαμηλότερος των προσδοκιών ο τζίρος των Χριστουγέννων...

Χαμηλότερος των προσδοκιών ήταν ο τζίρος της χριστουγεννιάτικης αγοράς, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

«Λόγω έλλειψης διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά κυρίως...
λόγω του κλίματος αβεβαιότητας από τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, οι προσδοκίες, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, διαψεύστηκαν» δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης.

Το βασικό συμπέρασμα είναι η περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης. Οι τοπικές αγορές στη συντριπτική τους πλειονότητα θεωρούν ότι σημειώθηκε πτώση των πωλήσεων στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής τους, συγκριτικά με την περσινή εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Οι περισσότεροι μικρομεσαίοι έμποροι κάνουν λόγο για μέση μείωση της εμπορικής κίνησης της τάξης του 6-8% στις αγορές των μεγάλων αστικών κέντρων και περίπου 10% στις περιφερειακές αγορές.

Υπενθυμίζεται ότι η πτώση ρεκόρ στη χριστουγεννιάτικη ζήτηση σημειώθηκε το 2012, με το ιστορικό χαμηλό του -30%, ενώ το 2013 η μείωση στο λιανικό εμπόριο είχε υπερβεί το -10%.

Για άλλη μια χρονιά το χριστουγεννιάτικο δώρο του ιδιωτικού τομέα αφιερώθηκε σε...

«Έφυγε» από τη ζωή η Μάγια Μελάγια...


Πιο φτωχό το ελληνικό τραγούδι...
Η «αρχοντορεμπέτισσα» έφυγε σε ηλικία 86 χρονών...
Η Μάγια Μελάγια – ή αλλιώς Μελπομένη Τσιριγώτη, όπως ήταν το κανονικό της όνομα - μια από τις γυναίκες που σημάδεψαν το...
ελληνικό πεντάγραμμο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 χρονών, το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014.

Η «αρχοντορεμπέτισσα» αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας ήδη από το 2013, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα, μιας και το 2009 έχασε την πολύ καλή της φίλη Σπεράντζα Βρανά και το 2011 την μοναδική της αδελφή, Στέλλα. Μάλιστα, διάφορα δημοσιεύματα την ήθελαν να αναγκάζεται να φιλοξενηθεί στο Σπίτι του Ηθοποιού.
Η Μάγια Μελάγια υπήρξε μια από τις πιο μεγάλες φωνές που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι, ενώ στο ενεργητικό της είχε πολλές συνεργασίες και με τον Μανώλη Χιώτη.
 
Η καριέρα και η ζωή της
Βγήκε στο τραγούδι μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου (με το single Μεσ' Του Βαλς Τις Στροφές b/w Πώς Με Μεθάς, 1946) και μεσουράνησε στη δεκαετία του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ως η βασίλισσα του αρχοντορεμπέτικου στυλ με τη χαρακτηριστική μπάσα φωνή της, αλλά και ένα μεγάλο σύμβολο του σεξ για την εποχή της: για πολλούς, μάλιστα, ήταν η απόλυτη γυναικάρα των 1950s, κάτι που την έφερε και στον κινηματογράφο της εποχής το 1956, με τη μορφή της να αποτυπώνεται σε ταινίες σαν τις 3 Τρελοί Ντετέκτιβς (1957), Ραντεβού Με Τον Έρωτα (1957) και Η Φτώχεια Θέλει Καλοπέραση (1958)

Αν και το καλλιτεχνικό στερέωμα την έχασε στις αρχές των 1960s, όταν μετά τον χωρισμό της από τον Γιώργο Μουζάκη έφυγε από την Ελλάδα, η Μάγια Μελάγια έκανε μια δεύτερη καριέρα στα μαγαζιά της ελληνικής παροικίας των Η.Π.Α. και παντρεύτηκε εκεί. Αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα της χρόνια μετά, όταν πια έμεινε χήρα και είχε μια περιπέτεια υγείας, και εγκαταστάθηκε αθόρυβα σε ένα διαμέρισμα στην Αγίου Μελετίου.... 

Ιταλικός Τύπος: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Norman...


-Σε ετοιμότητα όλα τα λιμάνια της Κάτω Ιταλίας, για να υποδεχθούν τους διασωθέντες.
νας πενηνταοκτάχρονος Ιταλός επιβάτης μεταφέρθηκε στην στρατιωτική βάση της Γκαλατίνα, κοντά στο Πρίντεζι. 
- Σε αλβανικά χωρικά ύδατα το πλοίο...
Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά στο πλοίο Norman Atlantic έχει τεθεί υπό έλεγχο και συνεχίζει να φλέγεται μόνον η ...
γέφυρα νούμερο πέντε.

Όλα τα λιμάνια της Κάτω Ιταλίας (Μπάρι, Μπρίντιζι, Σάντα Μαρία Ντι Λέουκα και Λέτσε) είναι σε ετοιμότητα, για να υποδεχθούν τους διασωθέντες.

Πριν λίγη ώρα, σύμφωνα με την ιταλική τηλεόραση Rai, ένας πενηνταοκτάχρονος Ιταλός επιβάτης μεταφέρθηκε στην στρατιωτική βάση της Γκαλατίνα, κοντά στο Πρίντεζι. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Rai News, επίσης, μετέδωσε ότι το πλοίο, το οποίο είναι ακυβέρνητο, εισήλθε σε αλβανικά χωρικά ύδατα.

«Eίμαι στο πλευρό των συγγενών των επιβατών των πλοίων που βρίσκονται ακυβέρνητα και παρουσίασαν βλάβη στην Αδριατική. Θέλω να εκφράσω την συμπάθειά μου και προς τους διασώστες οι οποίοι καταβάλλουν αδιάκοπές προσπάθειες», δήλωσε ο πάπας Φραγκίσκος, απευθυνόμενος προς τους πιστούς, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

 

Συγκλονιστικές εικόνες από τη διάσωση επιβατών...

Εικόνες από τη διάσωση επιβατών στη θάλασσα παίζει η Rai - ΦΩΤΟ
του πλοίου "Νόρμαν"...
Συγκλονιστικές εικόνες με τη διάσωση επιβατών σε λέμβο του "Norman Atlantic" παίζει η ιταλική τηλεόραση ("Rai news"), με τους διασώστες να βουτούν στη θάλασσα, να δένουν με ιμάντες τους επιβάτες και...
στη συνέχεια να ανεβαίνουν στο ιταλικό Super Puma...
Στη δημοσιότητα η λίστα επιβατών του Norman Atlantic...

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Λιμενικές Αρχές τα ονόματα των επιβατών και του πληρώματος του πλοίου Norman Atlantic, όπως διαβιβάστηκε από τη διαχειρίστρια εταιρεία.
Δείτε...
εδώ τα ονόματα των επιβατών...


Σπεύδει γιατρος στο "Νόρμαν"...

Το Norman Atlantic πριν από λίγη ώρα - ΒΙΝΤΕΟ της RAI
Τα ρυμουλκά προσπαθούν να σταθεροποιήσουν το πλοίο...
Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει γιατρός στο επιβατικό πλοίο "Νόρμαν Ατλάντικ", σύμφωνα με ...
πληροφορίες του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού.
Την ίδια ώρα, τα ρυμουλκά προσπαθούν να σταθεροποιήσουν το πλοίο...

Κανείς δεν μας βοήθησε! Κανείς δεν ήξερε πού να πάει...

Συγκλονιστική μαρτυρία γυναίκας που σώθηκε από το Norman Atlantic
Συγκλονιστική μαρτυρία γυναίκας που σώθηκε.
Αναλυτικά η συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων...
 «Ημουν με άλλους 3 στο πλοίο, πλέον είμαστε όλοι καλά. Στις 6.30 το πρωί ενώ κοιμόμασταν νιώσαμε μέσα στην καμπίνα μία περίεργη μυρωδιά, δεν είχε...
χτυπήσει κανένας συναγερμός. Η καμπίνα μας ήταν στο 6ο επίπεδο. Ανοίγουμε την πόρτα για να δούμε τι γίνεται και βλέπουμε πολύ καπνό. Το πάτωμα ήταν κόκκινο, φλεγόταν! Ο συναγερμός σήμανε πολύ αργότερα. Το πλήρωμα δεν μας βοήθησε. Ενώ προσπαθούσαμε να ανέβουμε τη σκάλα μας έδωσαν σωσίβια και μπήκαμε μέσα σε λέμβο. Μέσα στη λέμβο ήμασταν γύρω στα 40 με 50 άτομα, μέσα και μικρά παιδιά. Μέσα σε ένα τέταρτο είχαμε εγκαταλείψει το πλοίο. Επικρατούσε πανικός γιατί ο κόσμος δεν ήξερε τι συνέβαινε, δεν ήξερε πού να πάει», ανεφερε η κυρία Αθηνα, πριν λίγο στο ΣΚΑΙ.

Είπε επίσης ότι η φωτιά ξέφυγε γρήγορα: «Το πλήρωμα προσπαθούσε να τη σβήσει ενώ αυτή είχε φτάσει στο τέςταρτο επίπεδο. Πατούσαμε σε φλεγόμενο έδαφος πριν μπούμε στη λέμβο. Ενώ απομακρυνόμασταν βλέπαμε το πλοίο να φλέγεται».

Από πλευράς των Ενόπλων Δυνάμεων, συμμετέχουν στην επιχείρηση, 11 ελικόπτερα των Τριών Όπλων που έχουν προσγειωθεί σε Κέρκυρα και 'Ακτιο, ένα αεροσκάφος C-130 που ίπταται της περιοχής, 3 πλοία του Στόλου κατευθύνονται στην περιοχή, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί ομάδες των ειδικών δυνάμεων, ενώ ομάδα της Μοίρας Ειδικών Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, επιβαίνοντας σε ελικόπτερο Σούπερ Πούμα του Πυροσβεστικού Σώματος, αναμένεται στην Κέρκυρα από το 'Ακτιο προκειμένου να συμμετάσχει στην επιχείρηση αερομεταφοράς των επιβατών.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

- 2 ελικόπτερα S-70 "AEGEAN HAWK" του Πολεμικού Ναυτικού

- 3 ελικόπτερα ΑΒ-205, 2 SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας και

- 4 μεταφορικά ελικόπτερα (δύο ΝΗ 90 και 2 CH - 47D (Chinook)) του Στρατού Ξηράς.

Σε ετοιμότητα απογείωσης βρίσκονται άλλα 2 ελικόπτερα CH - 47D (Chinook) του Στρατού Ξηράς με 4 ομάδες Ειδικών Δυνάμεων ενώ απέπλευσαν από το Ναύσταθμο της Σαλαμίνας η πυραυλάκατος ΔΑΝΙΟΛΟΣ και το πλοίο Γενικής Υποστηριξης ΑΞΙΟΣ. Στην περιοχή κατευθύνεται και η φρεγάτα ΝΑΒΑΡΙΝΟ.

Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών τα πολεμικά πλοία αναμένονται στην περιοχή μετά τα μεσάνυκτα. Σε ετοιμότητα διαθέσεως βρίσκονται άλλα 2 ελικόπτερα S-70 "AEGEAN HAWK" του Πολεμικού Ναυτικού στο Κοτρώνι.

Πυρκαϊά στό "Norman Atlantic" (ναυλομένο από τήν ΑΝΕΚ)

Επιβάτης: πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να αναπνεύσουν από τους καπνούς...


Δεν ξέρω αν θα αντέξουμε άλλη μια ώρα!
BINTEO...
«Είμαστε έξω. Έχουμε ξεπαγιάσει. Το καράβι ακόμα καίγεται. Τα...
πατώματα βράζουν…» ανέφερε ο Γιώργος Στυλιαράς, επιβάτης του Norman Atlantic, μιλώντας στο Mega, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον καπνό και πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να αναπνεύσουν.

«Τα καράβια δεν μπορούν να μας πάρουν, έχει πολύ καιρό» τόνισε ο κ. Στυλιαράς και συμπλήρωσε: «Μας ενημέρωσαν ότι σε μια ώρα θα έρθει ρυμουλκό να μας ρυμουλκήσει αλλά δεν ξέρω αν αντέξουμε εμείς μια ώρα…».

Ο επιβάτης του πλοίου σημείωσε ότι στο κατάστρωμα εκτός των άλλων βρίσκονται μικρά παιδιά και γέροι άνθρωποι. 
Δείτε το βίντεο: