Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

17 Δεκεμβρίου ξεκινά η διαδικασία εκλογής ΠρόεδρουΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΤΕΡΖΗΣ
Η Κυβερνητική Εκπρόσωπος κα Σοφία Βούλτεψη έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, συναντήθηκαν σήμερα και συζήτησαν για τις εξελίξεις στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές αλλά και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, μετά την συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισμό.

Ήδη το Eurogroup αναγνώρισε τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα της χώρας μας και συμφώνησε για την «αλλαγή σελίδας» και για τη μετάβαση της Ελλάδας στο νέο θεσμικό πλαίσιο της προληπτικής πιστωτικής γραμμής (ECCL). Αυτό αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη. Αλλά θα αποτελέσει και το θώρακα προστασίας της χώρας έναντι των αγορών.

Το Eurogroup συμφώνησε επίσης ότι όλες οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στους δυο πρώτους μήνες του 2015. Έτσι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι κρίσιμο: για την ολοκλήρωση της νέας συμφωνίας και για την διευθέτηση όλων των θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος του χρέους. Η Ελλάδα πρέπει να είναι απολύτως έτοιμη να παρατάξει όλες τις δυνάμεις και όλα τα επιχειρήματά της σε συνθήκες εθνικής συσπείρωσης και πολιτικής σταθερότητας.

Δυστυχώς η ανοικτή και απροκάλυπτη προτροπή της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τους βουλευτές, να αποτρέψουν την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας και να οδηγήσουν την χώρα σε πρόωρες εκλογές, υπονομεύει τη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας και εκπέμπει μηνύματα αβεβαιότητας στις αγορές. Υπονομεύει ακόμα την εθνική οικονομία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εργαζόμενους και ανέργους. Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να επιτρέψει αυτή την ανοικτή υπονόμευση. Η πολιτική αβεβαιότητα πρέπει να τελειώσει τώρα!

Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, αφού ενημέρωσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζήτησαν από τον Πρόεδρο της Βουλής να κινηθεί το ταχύτερο η διαδικασία Προεδρικής Εκλογής και η σχετική ψηφοφορία να διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014".
'Αρθρο 32:  Εκλογή 
1. H εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Bουλή γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία και σε ειδική συνεδρίαση, που συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Bουλής έναν τουλάχιστο μήνα πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά τα οριζόμενα στον Kανονισμό της Bουλής.
Εκλογή προέδρου
1η ψηφοφορία:  Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Aπαιτούνται 200 ψήφοι.
2η ψηφοφορία: Τρίτη 23 Δεκεμβριου. Απαιτούνται 200 ψήφοι.3η ψηφοφορία: Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου. Απαιτούνται 180 ψήφοι.
Αν δεν εκλεγεί πρόεδρος στην 3η ψηφοφορία, πρέπει υποχρεωτικώς εντός 10 ημερών να προκηρυχθούν εθνικές εκλογές (άρθρο 32 Συντάγματος). Επομένως αυτές θα διεξαχθούν είτε στις 25 Ιανουαρίου είτε την 1η Φεβρουαρίου.
Μετά τις εκλογές το Σύνταγμα υποχρεώνει τη νέα Βούλη να εκλέξει αμέσως Πρόεδρο με την ίδια ακριβώς διαδικασία αλλά την διαφορά ότι στην 1η ψηφοφορία απαιτούνται 180 ψήφοι, στην 2η 151 ψήφοι, ενώ στην 3η εκλέγεται ο έχων την σχετική πλειοψηφία.
Σημειώνεται τέλος ότι για πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση, παράλληλα με τις εν λόγω ψηφοφορίες, πιθανώς θα εξελίσσεται και η διαδικασία των διερευνητικών εντολών σχηματισμού κυβέρνησης (από τον απερχόμενο κ. Καρ. Παπούλια) εφόσον ο νικητής δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία.
Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, κατά τους ορισμούς του άρθρου 34 παράγραφος 2, καθώς επίσης και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος παραιτηθεί, πεθάνει ή κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις διατάξεις του Συντάγματος, η συνεδρίαση της Bουλής για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας συγκαλείται μέσα σε δέκα ημέρες το αργότερο αφότου έληξε πρόωρα η θητεία του προηγούμενου Προέδρου.

2. H εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται σε κάθε περίπτωση για πλήρη θητεία.

3. Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Aν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες.  Aν δεν επιτευχθεί ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία η οριζόμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά ύστερα από πέντε ημέρες, οπότε εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
4. Aν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η Bουλή διαλύεται μέσα σε δέκα ημέρες από την ψηφοφορία, και προκηρύσσεται εκλογή για ανάδειξη νέας Bουλής.

H Bουλή που αναδεικνύεται από τις νέες εκλογές, αμέσως μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
Aν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Aν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά, ύστερα από πέντε ημέρες, μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν και θεωρείται ότι έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία.
5. Aν η Bουλή είναι απούσα, συγκαλείται εκτάκτως για να εκλέξει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά τους ορισμούς της παραγράφου 4. Aν η Bουλή έχει διαλυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αναβάλλεται ώσπου να συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Bουλή και μέσα σε είκοσι ημέρες, το αργότερο, από τη συγκρότησή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, αφού τηρηθούν και οι ορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 34.

6. Aν η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου, που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν περατωθεί εγκαίρως, ο ήδη Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της θητείας του ώσπου να αναδειχθεί νέος Πρόεδρος.
kathimerini.gr

Τι προβλέπει το άρθρο 32 για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας

*1. H εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Bουλή γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία και σε ειδική συνεδρίαση, που συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Bουλής έναν τουλάχιστο μήνα πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά τα οριζόμενα στον Kανονισμό της Bουλής.
Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, κατά τους ορισμούς του άρθρου 34 παράγραφος 2, καθώς επίσης και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος παραιτηθεί, πεθάνει ή κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις διατάξεις του Συντάγματος, η συνεδρίαση της Bουλής για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας συγκαλείται μέσα σε δέκα ημέρες το αργότερο αφότου έληξε πρόωρα η θητεία του προηγούμενου Προέδρου.
2. H εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται σε κάθε περίπτωση για πλήρη θητεία.
3. Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών.
Aν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες.
Aν δεν επιτευχθεί ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία η οριζόμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά ύστερα από πέντε ημέρες, οπότε εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
*4. Aν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η Bουλή διαλύεται μέσα σε δέκα ημέρες από την ψηφοφορία, και προκηρύσσεται εκλογή για ανάδειξη νέας Bουλής. H Bουλή που αναδεικνύεται από τις νέες εκλογές, αμέσως μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
 Aν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Aν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά, ύστερα από πέντε ημέρες, μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν και θεωρείται ότι έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία.
5. Aν η Bουλή είναι απούσα, συγκαλείται εκτάκτως για να εκλέξει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά τους ορισμούς της παραγράφου 4. Aν η Bουλή έχει διαλυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αναβάλλεται ώσπου να συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Bουλή και μέσα σε είκοσι ημέρες, το αργότερο, από τη συγκρότησή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, αφού τηρηθούν και οι ορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 34.
6. Aν η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου, που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν περατωθεί εγκαίρως, ο ήδη Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της θητείας του ώσπου να αναδειχθεί νέος Πρόεδρος.
kathimerini.gr

Σταθερότητα τέλος: Στις 17 Δεκεμβρίου η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας

8.12.14


Λίγα μόλις λεπτά μετά την οριστικοποίηση της παράτασης του Μνημονίου κατά δυο μήνες, η κυβέρνηση ανακοίνωση την έναρξη της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, μόλις μια μέρα με την υπερψήφιση του προϋπολογισμού.
Λογικά σύντομα θα ανακοινωθεί και το όνομα του κυβερνητικού υποψήφιου, το οποίο προς το παρόν δεν έχει διαρρεύσει. Με το ενδεχόμενο συγκέντρωσης 180 ψήφων να μοιάζει σήμερα φοβερά δύσκολα, όλα δείχνουν ότι η χώρα οδηγείται σε πρόωρες εκλογές.
Όπως καταλαβαίνετε, η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών θα συμπέσει αναγκαστικά με τη λήξη της δίμηνης παράτασης του Μνημονίου με τη χώρα να βρίσκεται στο κενό, κάτι που μεθοδεύτηκε απολύτως συνειδητά από την κυβέρνηση της δήθεν σταθερότητας και ενδεχομένως και από την Ευρώπη η οποία μοιάζει να δημιουργεί ξανά ένα γεγονός «βίαιης ωρίμανσης» του ελληνικού πολιτικού συστήματος.
Ξεκινούν μέρες δύσκολες. Ο κυρίαρχος αλλά όχι πάντα σοφός ελληνικός λαός θα καθορίσει τις εξελίξεις.
parapolitiki.com

Οι πρόωρες εκλογές θα στείλουν την καυτή πατάτα των νέων μέτρων στον ΣΥΡΙΖΑ

8.12.14


Αν η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας δεν στεφθεί με επιτυχία, όπως και αναμένεται, η χώρα θα πάει σε πρόωρες εκλογές είτε στις 25 Ιανουαρίου είτε τη 1η Φεβρουαρίου, από τις οποίες και θα προκύψει κυβέρνηση με βασικό πυλώνα τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η έως τώρα διαπραγμάτευση της κυβέρνησης Σαμαρά με την Τρόικα για το χρηματοδοτικό κενό του 2015 καθίσταται ασήμαντη, αφού τα νέα μέτρα δεν πρόκειται να ψηφιστούν από την παρούσα κυβέρνηση.

Κοινώς, την ωρολογιακή βόμβα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2015 θα αναλάβει το νέο κυβερνητικό σχήμα και μάλιστα με την πάντα σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση που προκαλούν οι εκλογές.

Στο μεταξύ βέβαια θα προκληθεί ασφυξία στην εθνική οικονομία και μάλιστα εν μέσω Χριστουγέννων αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Πάνω από όλα οι μικροπολιτικοί σχεδιασμοί όλων τους.
parapolitiki.com

Ανακοινώνει το όνομα του υποψηφίου προέδρου, ο Σαμαράς...

Στο διάγγελμα, που ως είδηση είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα (Κοτταρίδης, ΑΝΤ-1), ο Σαμαράς θα ανακοινώσει και το όνομα του υποψήφιου προεδρου Δημοκρατίας που θα στηρίξει η ΝΔ.
Στο...
όνομα φαίνεται, πως, ειχαν καταλήξει εδω και καιρό, μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
Και μάλλον, πρόκειται για ενα ονομα που, δεν θα αποτελέσει έκπληξη ...
 

Με εντολή Ντάισελμπλουμ...

Η προεδρική εκλογή...
Η σωστή λέξη είναι εκβιασμός. Οι Βρυξέλλες, μέσω του κ. Γερούν Ντάισελμπλουμ, είπαν στον Σαμαρά, πως, ξεκαθαρισε πρώτα με το θεμα του προεδρου της Δημοκρατίας και τις εκλογές και μετά η συμφωνία! 
Ο...
Ντάισελμπλουμ, σύμφωνα με πληροφορίες, πίεσε προς αυτή την κατευθυνση την κυβέρνηση και ως αντίδωρο, έδωσε την δίμηνη παράταση...
 

Στο κόλπο κι ο Επίτιμος...

 

Δεν ήταν τυχαία η σημερινή τηλεοπτική του συνέντευξη ...
Τη σύμφωνη γνώμη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη φαίνεται ότι εξασφάλισαν οι ελάχιστοι που συμμετέχουν στο «παιχνίδι» της διαδοχής του ΠτΔ, γι΄ αυτό και ο επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ ζήτησε...
σε σημερινή τηλεοπτική του συνέντευξη να υπάρξει συναίνεση στην εκλογή του ανώτατου πολιτειακού παράγοντα και η κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία. Το όνομα περιήλθε σε γνώση του πατριάρχη της οικογένειας Μητσοτάκη προ ημερών και εκείνος συμφώνησε. 
parapolitika.gr

Το 'ξερε νωρίτερα, ο Παπανδρέου?...
 Μυστήρια πράγματα. Στις 17 που ανακοινώθηκε οτι θα ειναι η πρώτη ψηφοφορία, για την εκλογή Προεδρου της Δημοκρατιας, ο Παπανδρέου ξεκινάει ομιλίες ανα την Ελλάδα.
Του...

το σφύριξε κάποιος "έμπιστος" του Βενιζέλου?
Σύμπτωση κι αυτή....
 

Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ...

ΦελνίκοςΦελνίκος
 Όσοι πίστεψαν πως η επιστολή Παπανδρέου προς τον Βενιζέλο, με την οποίαν ζητείται έκτακτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και εκλογή ηγεσίας από τη βάση, ήταν απλώς μια τουφεκιά στον αέρα, θα διαψευστούν. Ο πρώην πρωθυπουργός όχι μόνον εννοεί αυτά που γράφει, αλλά και θα προσπαθήσει το αίτημά του να γίνει πραγματικότητα. Και ήδη το κάνει καθώς πολλά στελέχη, νομαρχιακές και τοπικές οργανώσεις, Κινήσεις όπως αυτή των συνδικαλιστών, αλλά και συλλογικότητες -κυρίως νέων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης- τάσσονται στο πλευρό του, κινητοποιούνται, εκδίδουν αποφάσεις, διοργανώνουν εκδηλώσεις και συγκροτούν ένα πανελλαδικό δίκτυο. Προσώρας όλη αυτή η κινητικότητα μπορεί να μην παίρνει μεγάλη δημοσιότητα, όμως, διαγενομένου του χρόνου και των εξελίξεων, αποκτά, όπως πιστεύουν συνεργάτες του Γ. Παπανδρέου, δυναμική στη βάση του Κινήματος.
Ο κύβος λοιπόν φαίνεται πως έχει ριφθεί. Ο Παπανδρέου, με την επιστολή και όσα περιλαμβάνονται σ' αυτήν, δείχνει να έχει διαβεί τον Ρουβικώνα. Πλέον, η επιστροφή στο κομματικό status quo ante είναι δύσκολη χωρίς να διακινδυνεύσει την αξιοπιστία του. Αυτό, όπως λένε όσοι συνομιλούν μαζί του, το ξέρει και ο ίδιος. Η σύγκρουση με τον Βενιζέλο, εφόσον η ηγετική ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη δεν συναινέσει στο αίτημά του για "έκτακτο συνέδριο και έκτακτες αποφάσεις" και "εκλογή ηγεσίας από τη λαϊκή βάση", είναι αναπόφευκτη.
Μάλιστα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο Παπανδρέου είναι αποφασισμένος την υπόθεση αυτή να την τραβήξει μέχρι τέλους. Θα πολλαπλασιάσει τις παρεμβάσεις του επιμένοντας στις απόψεις του, ενώ σε περίπτωση που ο Βενιζέλος προβεί σε διαγραφή του ή συνεχίζει να αγνοεί την ανάγκη για επανίδρυση του Κινήματος και επιμείνει στον "εξαφάνιση" του ΠΑΣΟΚ από τον πολιτικό χάρτη μέσω της ΔΗΠΠΑΡ τότε θα πρέπει να θεωρείται μάλλον ή βέβαιον πως στις εκλογές θα συμμετάσχει και παπανδρεϊκό κόμμα, το οποίο σύμφωνα με ανεπίσημες μετρήσεις που γίνονται συγκεντρώνει ικανοποιητικά ποσοστά όχι μόνον για να εκπροσωπηθεί στη Βουλή, αλλά και για να επηρεάσει αποτελεσματικά την διακυβέρνηση.
Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως ένα παπανδρεϊκό κόμμα εικάζεται βασίμως πως μπορεί να αρδεύσει ψήφους όχι μόνον από την εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ, το Ποτάμι και τη ΔΗΜΑΡ. Μάλιστα στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να θεωρείται πιθανή και η μετακίνηση, προς την πλευρά Παπανδρέου, ακόμη και προβεβλημένων στελεχών του ΠΑΣΟΚ που σήμερα είτε δεν εκδηλώνονται είτε συντάσσονται, έστω και διακριτικά, με την ηγετική ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη.
Επιπροσθέτως, ένας λόγος που αιτιολογεί γιατί η δημιουργία παπανδρεϊκού κόμματος, σε περίπτωση που ο Βενιζέλος επιμείνει στο δρόμο της ΔΗΠΠΑΡ, καθίσταται μονόδρομος είναι και το γεγονός...

Θα μπορούσε ο Βενιζέλος να είναι ο διάδοχος του Σαμαρά στην ηγεσία της Ν.Δ;

8.12.14


Στην προηγούμενη συνύπαρξη του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον Αντώνη Σαμαρά στην αίθουσα της Βουλής, είχα σχολιάσει ότι η ομιλία του μου θύμισε περισσότερο κάποιον που τοποθετείται ως υφυπουργός Οικονομικών του Αντώνη Σαμαρά.

Χθες, τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα. Σε μια ομιλία έκτασης 3794 λέξεων, η λέξη «ΠΑΣΟΚ» ακούστηκε μονάχα δυο φορές στο τέλος της τοποθέτησης του, σε μια πρόταση γεμάτη αφόρητα κλισέ:

Στο πλαίσιο αυτό -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ είναι ο ρόλος του εγγυητή, όχι απλά της κυβερνητικής, αλλά της εθνικής σταθερότητας και αυτό δεν τελεί υπό αίρεση ή προθεσμία. Είπα και προχθές, μιλώντας σε ένα κομματικό, παραταξιακό μας όργανο, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα τροφοδοτήσει την αβεβαιότητα μετά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν θα το επιτρέψω προσωπικά.

Έχοντας αναγκαστικά παρακολουθήσει αρκετές ομιλίες του σπουδαίου αυτού πολιτικού άνδρα, είμαι σε θέση με ασφάλεια να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι νιώθει πολύ πια άνετα όταν εκπροσωπεί τον Αντώνη Σαμαρά παρά όταν πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων της θέσης του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.

Ίσως στα σενάρια της επόμενης μέρας για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να πρέπει να προστεθεί και το όνομα του.
parapolitiki.com

Θύμα στραγγαλισμού ο Μένης Κουμανταρέας ...


Κοντά στα ίχνη του δολοφόνου, η αστυνομία...
Στραγγαλισμό δείχνει, ως αιτία θανάτου, του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα, το πόρισμα των ιατροδικαστών, Ν.Καρακούκη και Χρ.Τσάκωνα. 
Σύμφωνα με το πόρισμα, ο Κουμανταρέας έφερε βαριές κακώσεις στο κεφάλι και ...
στην κοιλιά.
Μετά τα χτυπήματα στο υπόλοιπο σώματα, στραγγαλίστηκε με τα χέρια. 
Ο Κουμανταρέας, που βρέθηκε νεκρός από τον ανιψιό του, δεν έφερε αμυντικά τραύματα, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα ο δράστης τον είχε ακινητοποιήσει. Η κηδεία του συγγραφέα θα τελεστεί την Τρίτη από το Α' Νεκροταφείο.
Πληροφορίες του «Ποντικιού» αναφέρουν ότι η αστυνομία βρίσκεται κοντά στα ίχνη του δολοφόνου του γνωστού συγγραφέα.

Οι έρευνες κινούνται προς συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλοδαπό, τον οποίο το θύμα γνώριζε...
 

Μικρή επισκόπηση εξωτερικού Tύπου (foreign Press)Spiegel : προϋπολογισμός - οικονομικά

 Handelsblatt : Εκλογές την άνοιξη στην Ελλάδα; ...

Frankfurter Allgemeine Zeitung : γιά Μένη Κουμανταρέα

Η ψήφιση του προϋπολογισμού από το ελληνικό κοινοβούλιο, οι διαφωνίες με την τρόικα καθώς και ο θάνατος του Μένη Κουμανταρέα είναι τα θέματα της σημερινής επισκόπησης Tύπου.

Στην...
ηλεκτρονική του έκδοση το Spiegel σημειώνει σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2015: «Η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να ξεπεράσει άλλη μια δοκιμασία. Το κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό για το 2015. Είναι ο πρώτος ισοσκελισμένος προϋπολογισμός εδώ και χρόνια, πανηγυρίζουν οι Έλληνες. Η τρόικα έχει όμως άλλους αριθμούς».
Το Spiegel σημειώνει παρακάτω: «Η κυβέρνηση υπολογίζει με μια οικονομική ανάπτυξη του 2,9%. Η ανεργία θα μειωθεί από το 24,8% στο 22,6% και το ύψος του χρέους θα μειωθεί κατά 6% στο 171% του ΑΕΠ. Ο προϋπολογισμός όμως δεν έχει συμφωνηθεί με τους διεθνείς δανειστές. Η τρόικα βλέπει μια τρύπα τουλάχιστον 2,5 δις ευρώ».
Οι κκ Χαρδούβελης και Σαμαράς
Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και το δημοσίευμα της εφημερίδας Handelsblatt η οποία θέτει τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν την πολιτική ζωή στην Ελλάδα: «Θα γίνουν νέες εκλογές την άνοιξη; Και ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα προκύψει; Τα ερωτήματα είναι δικαιολογημένα. Κανέναν δεν βασανίζουν περισσότερο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Σαμαρά. Δεν απορρίπτει την αύξηση της φορολογίας λόγω ξεροκεφαλιάς. Πρώτον, ο Σαμαράς δεν αναμένει κανένα χρηματοδοτικό κενό και μπορεί να αποδείξει ότι η τρόικα ήδη τον περασμένο χρόνο είχε κάνει λάθος όσον αφορά τις προγνώσεις της για τον προϋπολογισμό. Και δεύτερον ο πρωθυπουργός γνωρίζει πως δεν θα έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο για περαιτέρω περικοπές. Και αυτό θα σήμαινε την πτώση της κυβέρνησης».
Για το ίδιο θέμα η Welt του Βερολίνου γράφει: «Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο κοινοβούλιο ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης φάνηκε πεπεισμένος ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία με την τρόικα. Οι διαφορές με την τρόικα σχετικά με τα διαφορετικά στοιχεία θα μπορούσαν να αμβλυνθούν, δήλωσε ο υπουργός. Και με παρόμοιο τρόπο εκφράστηκε και ο πρωθυπουργός».

 

Για τον Μένη Κουμανταρέα

Εκτενείς οι αναφορές στο θάνατο του Μένη ΚουμανταρέαΕκτενείς οι αναφορές στο θάνατο του Μένη Κουμανταρέα
Πολλές αναφορές στον γερμανικό τύπο υπάρχουν σχετικά με το θάνατο του Μένη Κουμανταρέα. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung γράφει σχετικά: «Ο Μένης Κουμανταρέας θεωρείται ο χρονικογράφος της Ελλάδας με την οποία ασχολήθηκε πολλές φορές στα βραβευμένα του βιβλία. Το 2001 εκδόθηκε στα γερμανικά το μυθιστόρημα του «Ο ωραίος λοχαγός» το οποίο περιέγραφε μια ιδιαίτερα σκοτεινή εικόνα της Ελλάδας στη φάση μεταξύ του εμφυλίου και του πραξικοπήματος της δικτατορίας. Ο γεννημένος το 1931 Κουμανταρέας εργαζόταν για εφοπλιστικά γραφεία και ασφάλειες μέχρι να αφιερωθεί πλήρως στην λογοτεχνία και να συγγράψει περίπου είκοσι μυθιστορήματα και συλλογές δοκιμίων και διηγημάτων. Όπως έγινε γνωστό, ο Κουμανταρέας βρέθηκε νεκρός το περασμένο Σάββατο στο διαμέρισμά του».

Χωρίς σχέδιο...Η τελευταία διαρροή από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου και της Χαριλάου Τρικούπη αφορά το ενδεχόμενο νέας...
επίσπευσης της προεδρικής εκλογής, ώστε να γίνει ακόμη και πριν από τα Χριστούγεννα, επικαλύπτοντας ή συμπίπτοντας με την κύρωση της συμφωνίας με την Τρόικα, εφόσον ολοκληρωθεί στη διάρκεια της εβδομάδας. Γιατί τόση βιασύνη;
Γιατί στην κυβέρνηση δεν έχουν ιδέα ποια και πόσα μέτρα θα απαιτήσουν οι πιστωτές να ψηφιστούν τώρα από τη Βουλή και τι θα αφήσουν να περιληφθεί στο πακέτο που θα προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα της προεδρικής εκλογής ή, εφόσον αυτή δεν επιτευχθεί, για την επόμενη βουλή. Ακόμη και η προγραμματισμένη συνάντηση του Ευ. Βενιζέλου με τον Β. Σόιμπλε την Τετάρτη δεν προβάλλεται ως βέβαιη ούτε διαφημίζεται, προφανώς γιατί υπάρχει ανησυχία μήπως τελικά δεν γίνει.
Λόγω της αβεβαιότητας για την τελευταία λέξη των δανειστών, η κυβέρνηση δεν μπορεί να χαρεί ούτε το «ναι» στο προϋπολογισμό από την ανεξάρτητη βουλευτή Κ. Μάρκου ούτε το «παρών» του Γρ. Ψαριανού, ούτε το «ανοιγματάκι» από τον Γ. Νταβρή που θέλησε να υπερψηφίσει ειδικά τα άρθρα για τα κονδύλια στα υπουργεία εξωτερικών και άμυνας, αλλά το παράθυρο που άφησαν να υπερψηφίσουν ΠτΔ στην ομιλία τους από το βήμα της Βουλής ανεξάρτητοι βουλευτές (Ανδρουλάκης, Γιοβανόπουλος, Μουτσινάς).
Είναι γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται πολλές επικοινωνίες του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της προσπάθειας για μια πολιτική διαπραγμάτευση, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει εξασφαλιστεί μια ισχυρή δήλωση στήριξης από το Βερολίνο ή τις Βρυξέλλες. Ακόμη και ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζ.Κ.Γιούνκερ, που μέχρι τώρα ήταν πολύ γενναιόδωρος στα λόγια προς την ελληνική κυβέρνηση, σιωπά. Το κρίσιμο είναι ότι η Γερμανίδα καγκελάριος Α. Μέρκελ κάνει σαν να μην την αφορά το θέμα, παραπέμπει στην Τρόικα για τα περαιτέρω και αποφεύγει ακόμη και τις προειδοποιήσεις για όσα μας περιμένουν αν δεν συμμορφωθούμε προς τις υποδείξεις μεταρρυθμίσεων, όπως η ίδια της ορίζει.
Δεν είναι παράξενο αν δει κανείς πόσο έχει βαθύνει η γερμανική ηγεμονία στην ΕΕ και τις διαστάσεις που έχει πάρει ο εξευτελισμός κυβερνήσεων και χωρών από το Βερολίνο. Τώρα ζητούν από τον Γάλλο Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Π. Μοσκοβισί να υποχρεώσει τη χώρα του σε αναθεώρηση ενός προϋπολογισμού τον οποίο ο ίδιος συνέταξε ως υπουργός Οικονομικών! Ανάλογα σκληρή στάση κρατά το Βερολίνο και έναντι της Ιταλίας δείχνοντας στην πράξη ότι δεν ενδιαφέρεται ούτε για συμμαχίες ούτε για συμπάθειες, παρά μόνο για την επιβολή στην ευρωζώνη ενός οικονομικού δόγματος που έχει προκαλέσει ήδη φοβερές οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις. 

tvxs.gr

Τι απέγιναν τα 32,5 δισ. ευρώ που έφυγαν έξω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Πού κατέληξαν τα 32,5 δισ. ευρώ, τα οποία έφυγαν τελικά από ελληνικούς καταθετικούς λογαριασμούς, με προορισμό το εξωτερικό, από το 2009 και μετά; Η «Κ» επιχειρεί σήμερα μια πρώτη καταγραφή της κατάστασης.

Μένης Κουμανταρέας: «Αρμένισμα» προς τον θάνατο

Τα ερωτήματα, τα σενάρια και οι εκτιμήσεις για τις συνθήκες της δολοφονικής επίθεσης και τα κίνητρα 

 

Μένης Κουμανταρέας: «Αρμένισμα» προς τον θάνατο

 Πριν από μόλις δύο μήνες κυκλοφόρησε το τελευταίο μυθιστόρημα του Μένη Κουμανταρέα με τον τίτλο «Ο θησαυρός του χρόνου», που δεν είναι τίποτε άλλο από το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου
Στο ασανσέρ της πολυκατοικίας όπου έμενε στην Κυψέλη δέχθηκε την πρώτη επίθεση από τον δολοφόνο του ο Μένης Κουμανταρέας: εκεί βρέθηκαν σπασμένα τα γυαλιά του 83χρονου συγγραφέα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, ο δράστης αφού τον χτύπησε τον υποχρέωσε να μπουν μαζί στο διαμέρισμά του, όπου και τον σκότωσε.

Ο συγγραφέας δεν αποκλείεται να προσπάθησε να αντιδράσει, να ξεφύγει, ώσπου ο δράστης τον εγκλώβισε στο υπνοδωμάτιό του και του κατάφερε τα φονικά χτυπήματα.

Στη συνέχεια ερεύνησε επιλεκτικά σημεία του σπιτιού, όπως την ντουλάπα του διαδρόμου και κυρίως το γραφείο του συγγραφέα αναζητώντας να βρει αυτό που ήθελε: πιθανόν χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας. Παραμένει άγνωστο το αν και τι αφαίρεσε.

Το σκηνικό της βίας στο διαμέρισμα του συγγραφέα δεν φαίνεται να κράτησε πολλή ώρα καθώς ο δράστης ερεύνησε επιλεκτικά τον χώρο. Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε ότι είχε ξαναπάει στο διαμέρισμα και ήξερε πού να αναζητήσει χρήματα και αντικείμενα αξίας ή ότι ο θάνατος του Μένη Κουμανταρέα δεν ήταν κάτι που είχε σχεδιάσει και γι' αυτό τράπηκε σε φυγή χωρίς να ψάξει και αλλού.

Μια ένοικος της πολυκατοικίας είπε ότι άκουσε θόρυβο, αλλά δεν μπορούσε να υποψιασθεί τι συνέβαινε.

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ. Πολλά είναι τα ερωτήματα, τα σενάρια και οι εκτιμήσεις για τις συνθήκες της δολοφονικής επίθεσης και τα κίνητρα.
Οι αρμόδιοι αξιωματικοί της Ασφάλειας έχουν ήδη...

Η ματαιότητα των συγκρούσεων κουκουλοφόρων-ΜΑΤ σε ένα video


Αν και νομίζω ότι σε αντίθεση με τις ονειρώξεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, η ελληνική κοινωνία αρχίζει να αποστρέφεται πλέον μαζικά τη βία, νομίζω ότι αξίζει να δει κανείς το παρακάτω video.
Από τα εκατοντάδες video που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στο Διαδίκτυο, νομίζω ότι αυτό περιγράφει καλύτερα από κάθε άλλο την απόλυτη ματαιότητα των συγκρούσεων του μαύρου όχλου με την Αστυνομία.
Οι κουκουλοφόροι πετούν τις μολότοφ και οι άνδρες των ΜΑΤ σχεδόν βαριεστημένα περιμένουν να τελειώσει το...event.
 
Οι απώλειες τόσο για τους μεν όσο και για τους δε είναι συνήθως ελάχιστες. Αυτοί που χάνουν είναι πάντοτε οι πολίτες που έχουν την ατυχία να ζουν ή να εργάζονται σε αυτές τις περιοχές. Αυτοί πληρώνουν εδώ και χρόνια από την τσέπη τους τις ζημιές, από κοινού με το σύνολο των φορολογούμενων.
από parapolitiki.com

Όχι, δεν κάηκε η Ελλάδα στην επέτειο μνήμης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

7.12.14


Διαβάζω τα διάφορα ρεπορτάζ από τις χθεσινές «εκδηλώσεις» μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και για ακόμα μια φορά αγανακτώ από την υποδούλωση των ελληνικών ΜΜΕ σε αφόρητα κλισέ.

Χθες, δεν κάηκε ούτε η Ελλάδα ούτε η Αθήνα ούτε καμία άλλη πόλη από τα όσα συνέβησαν στη μνήμη του δολοφονημένου μαθητή. Χθες, η ζωή στην Αθήνα και συνολικά στη χώρα συνεχίστηκε κατά 80%-90% σαν να μην τρέχει τίποτα, χωρίς αυτό εξ ορισμού να κολακεύει την ελληνική κοινωνία.

Χθες, έγιναν κάποιες ειρηνικές πορείες με πολύ μικρή συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών και στη συνέχεια έγιναν σοβαρά επεισόδια σε ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος της Αθήνας από πολύ συγκεκριμένες ομάδες πολιτών. Το ίδιο πάνω-κάτω συνέβη και στις υπόλοιπες πόλεις όπου σημειώθηκαν επεισόδια.

Δεν καταλαβαίνω γιατί νιώθουμε την ανάγκη να βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας προβάλλοντας με το ζόρι «εικόνες χάους» που εύλογα αναπαράγονται από τα ξένα ΜΜΕ. Δεν ξέρω αν σοκάρω κάποιους αλλά η Ελλάδα ταυτίζεται με τα Εξάρχεια μόνο στον χρεοκοπημένο κόσμο των αυτιστικά αθηνοκεντρικών ΜΜΕ.
από parapolitiki.com