Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Περί Κέντρου Υγείας, ανακριβειών καί γραπτού ηλεκτρονικού λόγου "θεραπεία"...Εν μέρει γιά νά εξακριβώσω μιά εποχή
εν μέρει καί τήν ώρα νά περάσω
τήν νύχτα χθές πήρα μιά συλλογή
επιγραφών τών Πτολεμαίων νά διαβάσω.
..................................................................
Όταν κατόρθωσα τήν εποχή νά εξακριβώσω
θάφινα τό ...site αν μιά μνεία μικρή,
κι ασήμαντη....δέν είλκυε τήν προσοχή μου αμέσως..... 

... : Nέα Διοίκηση στο Κέντρο Yγείας Μυκόνου έπειτα από  Άνωθεν εντολή!

Τί έννοια έχει μιά τέτοια υπόμνηση πού εξάπτει, συνήθως, τήν καχύποπτη φαντασία τών ανά τήν επικράτεια καφενέδων, χωρίς, μάλιστα, -στήν περίπτωση μας- νά "πηγάζει από τά πράγματα" κάποιο "ευσταθές" επιχείρημα; Kαί βέβαια άνωθεν! Αλλά χρειάζεται νά τό λέμε αυτό τό "άνωθεν"; Δέν είναι κάτι σάν πλεονασμός; Σάμπως γίνονται, άραγε, διορισμοί μέ εντολή πού προέρχεται κάτωθεν; Όλοι οί διορισμοί από καταβολής ...διορισμών άνωθεν δέν γινόντουσαν; Καί οι προηγούμενοι διορισμοί άνωθεν έγιναν καί οι επόμενοι άνωθεν θά γίνουν κτλ.κτλ.κτλ.Τό ζήτημα είναι άν έχουμε  σύμφωνη τήν "εντολή" μέ τό νόμο καί εάν έχει γίνει καλή επιλογή προσώπων μέ, όσο γίνεται, πιό αξιοκρατικά κριτήρια. Εάν έχει κάποιος ενστάσεις γι αυτή τήν επιλογή οφείλει, μέ θάρρος, νά τίς εκφράσει όπου δεί. Η επιτυχία, σέ κάθε περίπτωση, τού έργου τής Διοικούσας επιτροπής τού Κ.Υ. εξαρτάται, σέ μεγάλο βαθμό από τήν αρωγή τών πολιτών καί τής πολιτείας. Συνήθως, όμως, αυτά κρίνοντα εκ τού αποτελέσματος -καθ' οδόν- καί μέ τήν παρέλευση τής τριετίας. Όταν, όμως, λές στόν άλλο "άνωθεν εντολή" σού λέει "πάει, μού τούς κάτσανε στό σβέρκο απ' τό άλλο κόμμα. Ρέ , τί πάθαμε"!
Όπως καί σέ άλλους τομείς έτσι καί στό ζήτημα τών προσώπων τής τριμελούς Διοίκησης τού ΚΥ δέν έχουμε νά κάνουμε, απαραίτητα, όπως κακώς αφήνεται νά πλανάται ή όπως κακώς νομίζουν πολλοί, στό σύνολο τους, μέ "πολιτικούς διορισμούς" υπό τή στενή σημασία τού όρου. Μέ εξαίρεση τήν πρόεδρο -στήν τωρινή περίπτωση Ντίνα Σαμψούνη (εξαιρετική επιλογή)- η άλλη επιλογή θά είναι από τό δήμο καί περιμένουμε τό γρηγορότερο νά πραγματοποιηθεί γιά νά τήν δούμε (εδώ δέν υπάρχει "άνωθεν" γιατί είναι από μάς). Η τρίτη επιλογή -Μαργαρίτα Γρυπάρη- εξ αιτίας τής θέσης τήν οποία κατέχει (βαθμός διευθύντριας - υπεύθυνη γιά τό συντονισμό τής επιστημονικής λειτουργίας τού ΚΥ μετά τήν εν εξελίξει συνταξιοδότηση τού κ.Κλεάνθους) ορίζεται  στήν τριμελή σαφώς εκ τού νόμου (4025/11 αρ.26 παρ.2 καί τού Νόμου 4058/12 άρθρο 41 παρ.3.) επομένως δέν πρόκειται ούτε σ' αυτή τήν περίπτωση γιά "πολιτικό διορισμό" ούτε μπορεί νά θεωρηθεί ως τέτοιου είδους "άνωθεν τοποθέτηση". Θά ήταν πολιτικός ο διορισμός εάν υπήρχε δυνατότητα πολλών επιλογών από τήν πολιτική ηγεσία μέ ταυτόχρονη "παράκαμψη" αρχαιοτέρων.
Είναι, εν κατακλείδι, αυτή η συμμετοχή στήν Διοικούσα Επιτροπή -γιά νά θυμηθούμε τά κολυβολατινικά μας-     "de jure" (εκ τού νόμου) καί -δυνάμει- "ex officio" (λόγω θέσεως) καί επομένως καθίσταται, ουσιαστικά, υποχρεωτική γιά αυτόν πού λαμβάνει τήν απόφαση καί νά γιατί:
a) Ο Nόμος 4025/11 αρ.26 παρ.2 ορίζει : 
 «Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου 
Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος, ο οποίος κατέχει οργανική 
θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας 
Υγειονομικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. 
Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός αυτών των ειδικοτήτων σε οργανική 
θέση Διευθυντή, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να 
αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε 
ιατρό άλλης ειδικότητας ή οδοντίατρο με βαθμό Διευθυντή και εφόσον δεν 
υπάρχουν, σε Επιμελητή Α' του Κέντρου Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου για το 
συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι τριετής. Με 
απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι 
ειδικότερες αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ως άνω 
Υπεύθυνου.»
 β) Καί  ο Nόμος 4058/12 αρ.41 παρ.3 ορίζει περίπου τά ίδια μέ λιγότερα λόγια :  
 "Υπεύθυνος γιά τό συντονισμό τής επιστημονικής λειτουργίας τού Κέντρου Υγείας  
 είναι ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητος ή οδοντίατρος ο οποίος κατέχει βαθμό
Διευθυντή ΕΣΥ καί ορίζεται μέ απόφαση τού Διοικητή τής οικίας Υγειονομικής Περιφέρειας". 
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 

Όταν, λοιπόν, λέμε "άνωθεν εντολή" καί δίνουμε, έτσι, τροφή σέ καλοθελητές νά σκαρώνουν "παραμύθια μυθικά" ενώ, ταυτόχρονα, βάζουμε -ελαφρά τή καρδία- στό ίδιο σακί ανόμοιες περιπτώσεις, δέν είναι, μόνον, ότι γινόμαστε αναξιόπιστοι αλλά δυσφημούμε καί τό ίδιο τό "μέσο".  Καί δέν είναι μόνον τά πιό πάνω αλλά έχει καί παρακάτω (γι αυτό λέω ελαφρά τή καρδία). Γιατί αναφέρεται στό ίδιο κείμενο τού ίδιου site ότι ο υπαίτιος πού δέν μπορεί νά χρηματοδοτηθεί τό Κέντρο Υγείας είναι ο Καλλικράτης! Kαί μού δημιουργείται απορία γιά τό βαθμό συγγενείας πού έχει ο γράψας καί αναρτήσας τά "καθέκαστα" μέ τόν συνομήλικο μου Προκόπη Παυλόπουλο τού οποίου οι αγώνες υπέρ τής "ιδιωτικής πρωτοβουλίας" καί στόν τομέα τής υγείας υπήρξαν, εν Ελλάδι, απαράμιλλοι καί θά μας μείνουν αξέχαστοι ιδίως όταν μέ νόμο δικό του (κατά-δικό του, μάλιστα) ΕΓΙΝΕ ΕΚΝΟΜΗ η δυνατότητα τών ΔΗΜΩΝ τής επικράτειας νά ενισχύουν τά ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ πού από τότε μαραζώσανε πρός μεγάλη τέρψη, αγαλλίαση καί κερδοφορία τών ανταγωνιστών !

Μετά ταύτα δηλώ υπευθύνως, εν γνώσει τών συνεπειών περί ψευδούς δηλώσεως ότι ουδεμία συγγένεια έχω μέ τόν ...Ραγγούση! Τόν μέμφομαι, μάλιστα, γιατί παρέλειψε νά καταργήσει τά τού "Παυλοπούλου Τρόπαια"... 

(Μέ λίγη προσοχή, κύριοι συνάδελφοι, θά τά καταφέρουμε γιατί άμα μάς βρίσκουν βολικούς μάς πασάρουν ό,τι νάναι...)

 Δημήτρης Ν. Αγγελετάκης

Υ.Γ. "επισυνάπτω" από τή διαύγεια τό έγγραφο από τό οποίο φαίνεται η νομοθεσία πού χρησιμοποίησα...