Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

Μύκονος : Ανατροπή σκηνικού. Καιρικά τοπικά φαινόμενα προκαλούν αναστάτωση στούς εκλογικούς μηχανισμούς τών παρατάξεων...

ΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Εάν, ενδεχομένως, υπάρξουν καί ευρεθούν ανθρώπινες ευθύνες γιά τήν διάλυση τής ομπρέλας -βαρύς- θά πέσει ο πέλεκυς τής Δικαιοσύνης....

*παραλλαγή σέ παλιότερο σκίτσο τού Δημήτρη Χαντζόπουλου