Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Πολιτικά "τελειωμένος" ο Σκαγιάς μετά τό σημερινό συμβούλιο
(Τηλεγραφικά οι εξελίξεις από τό σημερινό"μαραθώνειο" Δημοτικό Συμβούλιο,αύριο περισσότερα)


Οι προτάσεις του γιά τό πρόβλημα τών σκουπιδιών "πεταχτήκαν στά σκουπίδια"ΚΑΙ μέ τήν αντίθετη,σ΄αυτόν, ψήφο συμβούλων τής παράταξης του πέρασαν οι προτάσεις τής αντιπολίτευσης. Τό λεγόμενο "σύστημα "Μέγα@Σκαγιά καί Σία" καταρρέει γιατί, πλέον, έγινε αντιληπτό απ΄όλους ότι είναι, μέ τήν επιεικέστερη έκφραση, αναξιόπιστο καί βλαπτικό. Εφτασε νά είχε διαγράψει, ενώ απαγορεύεται, προσωπικά του χρέη παρευρισκόμενος στή διαδικασία! Νέες καταγγελίες εις βάρος του από τήν αντιπολίτευση. Οταν ανέλαβε καθήκοντα,παρά τήν νομοθεσία, χρώσταγε αυτά πού κατόπιν διέγραψε! Εγκυροι αυτοδιοικητικοί κύκλοι -β'βαθμού- προεξοφλούν τό "θέσιμο του"σέ αργία! Επιτέλους κινήθηκε συντονισμένα η αντιπολίτευση πρό τού κοινού κινδύνου. Φιορεντίνος, Καμμή, Σαλάχας "η πρώτη γραμμή πυρός"καί ακολούθησαν δυναμικά καί οι υπόλοιποι! Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Πουσσαίος "τόν έσφαξε μέ τό βαμβάκι" εισηγούμενος τ΄αντίθετα [απ΄τό Σκαγιά] πού τελικά πέρασαν ως πρόταση τής αντιπολίτευσης( γιά τά σκουπίδια, ΧΥΤΑ κτλ) Ο ίδιος είναι νά σκάσει μέ τή ροή τών εξελίξεων καί τήν επικείμενη απώλεια τού "Προεδρικού Παραδείσου"! (Ελλείψει σχετικών φωτογραφιών παραθέτουμε σκίτσα "αρχείου").