Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Μύκονος : Εφευρέθηκε ανύπαρκτη εισαγγελική έρευνα από φωστήρες τών fake ειδήσεων...!

Μετά τή "Γίγα-fake" είδηση γιά εισαγγελική έρευνα στά οικονομικά ...τοπικών υποψηφίων...
...Η ενημέρωση στή Μύκονο "περί τά δημοτικά"... 
...είναι εμφανές (καί από τό παραπάνω αλληγορικό GIF) ότι...
...όχι μόνο είναι "φορτωμένη στόν πετεινό"...
...αλλά μερικοί έχουν "φροντίσει"... 
...ακόμη κι αυτός, ο ίδιος ο ...πετεινός...
...νά πηγαίνει "μέ δεκανίκια"...!!! 
***
Δέν μπορεί νά λειτουργεί αυθόρμητα μιά τέτοια ορχήστρα..!
Όλο καί κάποιος "μαέστρος" πρέπει νά δίνει τό tempo...
Είδατε λοιπόν;
-Τί "μούσι" διαθέτουν καμπόσοι ...μουσι-κοί!...