Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            
ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                                                                                                          Μύκονος, 25-07-2016                                  
                                                                  
                               
  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο Δήμος Μυκόνου με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά αυθαίρετων κατασκευών που διαπιστώθηκαν σε παραλίες του νησιού, σας ενημερώνει για το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει σχετικά με τη χρήση των παραλιών αλλά και την αρμοδιότητα του Δήμου, η οποία όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, περιορίζεται στη διαπίστωση καταστρατήγησης του Νόμου και την ενημέρωση των ελεγκτικών μηχανισμών.
Αρχικά, οφείλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι:

Η διαχείριση του αιγιαλού και των παραλίων ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και όχι στους Δήμους.
Κάθε χρόνο με Κοινή Υπουργική Απόφαση παραχωρείται το δικαίωμα απλής χρήσης του αιγιαλού και παραλίας, ήτοι η τοποθέτηση ομπρελοξαπλωστρών, από το Υπουργείο Οικονομικών στους Δήμους, προκειμένου να το μισθώσει στους δικαιούχους επιχειρηματίες, στο πλαίσιο ενός νομικού πλαισίου, το οποίο οι Δήμοι οφείλουν να ακολουθούν δίχως να έχουν αποφασιστικό προς τούτο ρόλο.
Σύμφωνα με το Νόμο, το Δημόσιο, ως κύριος και διαχειριστής των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία τους, καθώς και όλες τις ερευνητικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες που ασκούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας και τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας.
Στην περίπτωση που οιοσδήποτε μισθωτής παραλίας παραβιάζει τους όρους παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού - παραλίας, δύναται να αποβληθεί από την Παραλία με Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής, το οποίο εκδίδεται από το κατά τόπον αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας.
Τέλος, όσον αφορά κατασκευές εντός των θαλάσσιων υδάτων, αρμόδιο τόσο για ελέγχους, όσο και για την ανάλογη επιβολή διοικητικών προστίμων είναι το Λιμεναρχείο και συγκεκριμένα για το νησί μας το Λιμεναρχείο Μυκόνου.
Ο εκάστοτε Δήμος, όπως και ο δικός μας, είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που διαπιστώνει καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις να ενημερώνει τα κατά τόπον αρμόδια Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας, για το Δήμο Μυκόνου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας που εδρεύει στη Σύρο.
Δεδομένης της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας από το 2013, ο Δήμος Μυκόνου απώλεσε τους 23 δημοτικούς αστυνόμους που είχε στη διάθεσή του και σήμερα δε διαθέτει υπηρεσία, η οποία να δύναται να προβεί σε κατά τόπους ελέγχους πιθανών παραβιάσεων της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας.
Παρόλα αυτά σε όλες τις περιπτώσεις που η Δημοτική Αρχή έλαβε γνώση καθ’ οιοδήποτε τρόπο (γραπτές καταγγελίες, προφορικές αναφορές, αναρτήσεις σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) για αυθαιρεσίες ή καταπατήσεις έχει –άμεσα και αυτεπάγγελτα- προβεί σε καταγγελίες αυτών των γεγονότων προς τις αρμόδιες αρχές (Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας, Ελληνική Αστυνομία και Λιμεναρχείο), προκειμένου να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προς διασφάλιση του δημοσίου και κοινού συμφέροντος.

Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα έχουν ήδη σχηματισθεί δικογραφίες κατόπιν της αυτόφωρης διαδικασίας.
Συμπερασματικά, ο Δήμος δεν έχει το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε μέτρο προστασίας, παρά μόνο να ενημερώνει είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες. Καθήκον το οποίο ο Δήμος Μυκόνου επιτελεί απαρέγκλιτα.

Για το ζήτημα των τιμών των ομπρελοξαπλωστρών στις παραλίες, ο Δήμος Μυκόνου καθόριζε διαχρονικά ανώτατο όριο τιμών, ωστόσο ήδη από πέρσι το Υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο του απαγόρευσε τη θέσπιση από τον Δήμο τέτοιων περιοριστικών όρων με αποτέλεσμα ιδιαίτερα φέτος να εκτοξευθούν οι τιμές και να εμφανιστούν κρούσματα αισχροκέρδειας, πρακτική την οποία έχει καταγγείλει ο Δήμος Μυκόνου στα αρμόδια Υπουργεία και στους επιχειρηματίες.
Η μη ύπαρξη υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας στη Μύκονο και η μη επαρκής στελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου και του Λιμεναρχείου, επιδεινώνει την επιχειρουμένη αυθαιρεσία στο νησί μας, την οποία ο Δήμος Μυκόνου καταδικάζει απερίφραστα και πολεμά με τα διαθέσιμα μέσα του και με το ελλιπές προσωπικό του.
Η Δημοτική Αρχή ασκεί πιέσεις και κάνει προτάσεις ώστε να αλλάξει το νομικό καθεστώς και να αποκτήσει ο Δήμος τον πρώτο λόγο στη διαχείριση των παραλιών και τη δυνατότητα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε κάθε είδους παραβάτη. Καλούμε τους πολίτες και τους επιχειρηματίες της Μυκόνου να συνδράμουν τον Δήμο στην προσπάθειά μας να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον του νησιού.  


Λαϊκισμοί από δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας που θέλουν να κερδίσουν τις εντυπώσεις, θολώνοντας τα νερά και επιρρίπτοντας τις ευθύνες για την τήρηση της νομιμότητας στο Δήμο, ενώ σαφέστατα γνωρίζουν πως δεν είναι αρμόδιος, εξυπηρετούν μικροπολιτικά οφέλη και έχουν σκοπό να παραπλανήσουν τους δημότες μας.
Η αποτελεσματική προάσπιση της ομορφιάς και της μοναδικότητας του νησιού μας, και η θέσπιση όρων και διαδικασιών που θα την προστατεύουν είναι υπόθεση όλων μας και σε καμία περίπτωση αντικείμενο φτηνής πολιτικής εκμετάλλευσης και εντυπώσεων.
                                                                           
 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ        

EΣΠΑ γιά τά σχολεία : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020». (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
Ρόδος, 26 Ιουλίου  2016

           
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
8,5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης, στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σταθερά προσανατολισμένη στην στήριξη και την βελτίωση των συνθηκών που αφορούν στην εκπαίδευση, στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,  συνεχίζει την προσπάθεια συμπλήρωσης και αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει δύο προσκλήσεις για την υποβολή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»,  προτάσεων για έργα συμπλήρωσης των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 8,5 εκατ. ευρώ.
Οι δράσεις  των δύο προσκλήσεων που θα χρηματοδοτηθούν ,αφορούν στη συμπλήρωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:
  • Κατασκευή – επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής
  • Κατασκευή – επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων
  • Αναβάθμιση  - αναδιαρρύθμιση – στατική ενίσχυση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Προμήθεια εξοπλισμού
Η πρώτη πρόσκληση που αφορά στα μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, απευθύνεται στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
  • Δήμους Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Λέρου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Ρόδου, Σύρου – Ερμούπολης και Τήνου.
  • Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  • Επιτελική δομή ΕΣΠΑ – τομέας Παιδείας
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για την ένταξη των πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ.
Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , στο διάστημα από 1ης Αυγούστου 2016  έως  30 Σεπτεμβρίου 2016.

Η δεύτερη πρόσκληση  που αφορά στα μικρότερα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, απευθύνεται στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
  • Δήμους Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Θήρας (για Θηρασιά), Ίου, Κάσου, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (για Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο), Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη  για την ένταξη των πράξεων με την παρούσα πρόσκληση  ανέρχεται σε 3.500.000 ευρώ.
Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , στο διάστημα από 1ης Αυγούστου 2016  έως  14 Οκτωβρίου 2016.
Οι δράσεις των παραπάνω προσκλήσεων θα ενταχθούν στους Άξονες Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» και «Ενίσχυση Περιφερειακής Συνοχής» αντίστοιχα,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Χίο... (Βίντεο)

Ολική καταστροφή στα μαστιχόδεντρα...

Real.gr
  Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλλουν από τα ξημερώματα της Δευτέρας πυροσβέστες από τη Χίο και την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και οι κάτοικοι της νότιας Χίου για να περιορίσουν την πύρινη λαίλαπα που κατέκαψε και...
συνεχίζει να καταστρέφει δασικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ανυπολόγιστο μέχρι στιγμής κόστος. 

Ως ελεγχόμενη χαρακτηρίζεται αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 03:00 χθες το πρωί. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να δίνουν σκληρή μάχη μαζί με εθελοντές και κατοίκους των χωριών της νότιας Χίου, που είδαν τις πύρινες φλόγες να αποτελειώνουν το καταστροφικό έργο που είχε αρχίσει με τη μεγάλη πυρκαγιά του 2012. 

Ο μερικός έλεγχος των μετώπων οδήγησε και στην ανασύνταξη των δυνάμεων κατάσβεσης. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η ωριαία έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο οποίο δόθηκε βάρος στον καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων αλλά και στην διάνοιξη αγροτικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή μεταξύ Βέσσας και Αρμολίων.

Παρά το γεγονός ότι οι εστίες έχουν περιορισθεί και τα μέτωπα είναι μικρότερα υπάρχει μέγιστη επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις και επέκταση της φωτιάς σε άλλες περιοχές.

Αιχμές Μαξίμου για τα ιδιωτικά κανάλια...

Αιχμές Μαξίμου για τα ιδιωτικά κανάλια
Άλλο ένα επεισόδιο στις ήδη κακές σχέσεις κυβέρνησης και ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, προστέθηκε χθες το απόγευμα. Για τον τρόπο που...
(δεν) καλύφθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Όπως σχολίαζαν λοιπόν, κυβερνητικοί κύκλοι,  «ελάχιστες και ολιγόλεπτες -ή και καθόλου- αναφορές από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς στην εκδήλωση με τις προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Προφανώς ιεραρχούν με δικό τους τρόπο τις ειδήσεις, αλλά αυτό δύσκολα το λες αντικειμενική και απροκατάληπτη ενημέρωση».

Και το κυβερνητικό σχόλιο καταλήγει, «έκαστος εφ’  ω ετάχθη»...

Ν. ΠΑΠ.

Διπλάσιος ο αριθμός των Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα το α' πεντάμηνο


REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS
Επισημαίνεται ότι «μαζί με την αύξηση των αφίξεων από τη Ρωσία, αυξήθηκαν και τα έσοδα από τους Ρώσους τουρίστες στα ελληνικά ταμεία», καθώς κατά τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, οι Ρώσοι ξόδεψαν στην Ελλάδα 54 εκατ. ευρώ, ποσό κατά 8,7% μεγαλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σχεδόν 83.000 Ρώσοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου, αριθμός κατά 47,6% μεγαλύτερος σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Ρωσίας (ATOR), με τίτλο «Σχεδόν διπλασιάστηκε η ρωσική τουριστική ροή προς την Ελλάδα».
Επισημαίνεται ότι «μαζί με την αύξηση των αφίξεων από τη Ρωσία, αυξήθηκαν και τα έσοδα από τους Ρώσους τουρίστες στα ελληνικά ταμεία», καθώς κατά τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, οι Ρώσοι ξόδεψαν στην Ελλάδα 54 εκατ. ευρώ, ποσό κατά 8,7% μεγαλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Τέλος, στην ανάρτηση αναφέρεται ότι την Ελλάδα έχουν επισκεφθεί συνολικά 4,475 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), η Ελλάδα, φέτος, θα υποδεχθεί περίπου 700-800 χιλιάδες τουρίστες από τη Ρωσία.
Πηγή: ΑΜΠΕ
naftemporiki.gr

Αποδίδει ο καταιγισμός εκπτώσεων προς τους επιβάτες ακτοπλοΐας

Στοιχεία ΥΕΝ: Αυξημένη η κίνηση στο Αιγαίο το α' εξάμηνο - Ένας στους δύο ταξιδεύει με προσφορές έως 50%

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016 08:10

INTIME NEWS/ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Του Αντώνη Τσιμπλάκη 

 atsimp@naftemporiki.gr  
«Καταιγίδα προσφορών» έχει ξεσπάσει στο Αιγαίο, αφού οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προσφέρουν εκπτώσεις στο 50% των επιβατών προκειμένου να αυξήσουν τα μερίδιά τους απέναντι στον ανταγωνισμό. Τακτική, που όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας έχει αποτέλεσμα, αφού η κίνηση στο εξάμηνο του 2016 είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, παρά το γεγονός ότι κατά την περσινή χρονιά μεταφέρθηκαν με πλοία δεκάδες χιλιάδες μετανάστες από τα νησιά στον Πειραιά.
Σύμφωνα με την έρευνα της «Ν», ο ανταγωνισμός στο Αιγαίο τόσο μεταξύ των εταιρειών της ακτοπλοΐας όσο και των αεροπορικών είναι ιδιαίτερα έντονος. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος υπάρχουν πέντε πλοία περισσότερα (ένα στο Ιόνιο και τέσσερα στο Αιγαίο), ενώ στις Κυκλάδες δραστηριοποιούνται συνολικά επτά εταιρείες.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τις HSW, Blue Star Ferries, Aegean Speed Lines, Seajet, Golden Star Ferries, Fast Ferries και Zande Ferries. Σε αυτές θα πρέπει να προσμετρηθούν και τα τρία πλοία που ταξιδεύουν στις Κυκλάδες από την Κρήτη. Επιπλέον τα πλοία δέχονται και τον ανταγωνισμό από τις αεροπορικές, αφού τα αεροπορικά εισιτήρια είναι ορισμένες φορές φθηνότερα από τα ακτοπλοϊκά, σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς.


Ειδικά στους μακρινούς προορισμούς, όπως...

H πρόταση Τσίπρα για τη συνταγματική αναθεώρηση.


Με συχνές αναφορές στη Νέα Μεταπολίτευση, την οποία παρουσίασε περίπου ως απάντηση σε όλα τα δεινά που η χώρα βιώνει τα τελευταία χρόνια και επισημαίνοντας ότι «η οικονομική κρίση ήταν τελικά το αποτέλεσμα της ήττας της μεταπολίτευσης», ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τις προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. «Το ζητούμενο για παραγωγική ανασυγκρότηση προϋποθέτει την πολιτική ανασυγκρότηση της χώρας. Οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την οικονομική και ηθική χρεοκοπία, είναι τεράστιες. Και ο μόνος τρόπος για να βγούμε από την κρίση, μια και καλή, είναι να τελειώνουμε με το παλιό. Να τελειώσουμε με αυτά που μας έφτασαν έως εδώ», τόνισε ο κ. Τσίπρας.
Απηύθυνε, δε, ανοιχτή πρόσκληση προς τους πολίτες: «Από εδώ, από τη Βουλή των Ελλήνων, το ναό της Δημοκρατίας, σας καλώ σήμερα  όλες και όλους, όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου και  πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους πολίτες,  τον ίδιο το λαό,  σε έναν ευρύ, ανοικτό και γόνιμο διάλογο για ένα νέο Σύνταγμα που θα σηματοδοτήσει την νέα μεταπολίτευση».
Ο πρωθυπουργός, αφού πρώτα τόνισε ότι «όση σημασία έχει το περιεχόμενο της Συνταγματικής Αναθεώρησης άλλη τόση, ίσως και περισσότερη, έχει η διαδικασία μέσα από την οποία θα φτάσουμε σε αυτήν», περιέγραψε τα βήματα της διαδικασίας που η κυβέρνηση θα δρομολογήσει το επόμενο διάστημα και αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά από περίπου ένα χρόνο με την συνταγματική αναθεώρηση.
Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο θα ανακοινωθεί η σύνθεση μιας οργανωτικής επιτροπής, που θα αναλάβει να «τρέξει» την όλη διαδικασία. Σε πρώτη φάση θα οργανωθούν συζητήσεις για την αναθεώρηση σε όλους τους δήμους της χώρας με τη συμμετοχή επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, κινήσεων πολιτών και μεμονωμένων ατόμων. Στη δεύτερη φάση θα διοργανωθούν 13 συνελεύσεις σε κάθε περιφέρεια της χώρας, ενώ, παράλληλα, θα γίνονται εκδηλώσεις θεματικής διαβούλευσης. Παράλληλα, απόψεις και προτάσεις θα μπορούν να αποτυπώνονται σε ειδική ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί για την διεύρυνση του διαλόγου. Μετά το πέρας αυτής της δημόσιας διαβούλευσης, την Ανοιξη του 2017, η οργανωτική επιτροπή θα κωδικοποιήσει τα αποτελέσματα και θα παραδώσει την έκθεσή της σε όλα τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να εκκινήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία.
Οι προτάσεις που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας έχουν, λίγο έως πολύ, συζητηθεί το τελευταίο διάστημα. Νέο στοιχείο αποτελεί η πρόταση να είναι υποχρεωτικά ο εκάστοτε πρωθυπουργός - με εξαίρεση τους υπηρεσιακούς - εκλεγμένος, δηλαδή βουλευτής. Πέραν τούτου, η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τη βάση θα γίνεται μόνο εφόσον αποτύχει να τον εκλέξει η Βουλή, ενώ στις προτάσεις περιλαμβάνεται, επίσης, συνταγματική κατοχύρωση της απλής αναλογικής. Αναλυτικά, οι προτάσεις της κυβέρνησης, που διακρίνονται σε πέντε άξονες είναι:
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ 5 ΑΞΟΝΕΣ)  
 1ος άξονας: αρχιτεκτονική του πολιτεύματος

Μύκονος, καλοκαίρι 1975

Χαλάρωση δίπλα στο κύμα. Μύκονος, καλοκαίρι 1975. (photo by Jonathan Charles)

Από σήμερα τα νέα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις


tvxs.gr 19:37 | 25 Ιουλ. 2016
Τελευταία ανανέωση 21:07 | 25 Ιουλ. 2016
Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα αυξημένα πρόστιμα για τη μη έκδοση αποδείξεων, τα οποία ανέρχονται κατά ελάχιστο σε 250 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικό σύστημα. 

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο που υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή, για την εφαρμογή από σήμερα του νέου συστήματος επιβολής προστίμων για μη έκδοση αποδείξεων ή για ανακριβή έκδοση ή λήψη φορολογικών στοιχείων ορίζεται ότι από σήμερα:
• Επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς αντίστοιχα.
• Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
• Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, στο πλαίσιο άλλου ελέγχου και εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο 100% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς φόρου λόγω έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
• Στην περίπτωση κάθε επόμενης διάπραξης της ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο που ισούται με 200% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς φόρου λόγω έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Παραδείγματα για τον υπολογισμό του προστίμου