Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

Σέ δίνη παραιτήσεων ο Δήμος Μυκόνου. Αναμένονται εξελίξεις στό σημερινό συμβούλιο...

Οικειοθελής παραίτηση τού Αντιδημάρχου Λάμπρου Παναγιωτακόπουλου καθώς καί τεσσάρων συμβούλων τής Τοπ. Κοινότητας...                 
                       

Συμβαίνει ΣΗΜΕΡΑ
Μέ επιστολή του, ο αντιδήμαρχος Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος παραιτήθηκε οικειοθελώς από τή θέση τού αντιδημάρχου καί όχι επειδή τού ζητήθηκε όπως -κακώς ή επίτηδες καί σέ κάθε περίπτωση χωρίς καμμία εγκυρότητα- γράφτηκε αλλού.
**********************************************************
ΣΗΜΕΙΩΣΗ "Νέας Μυκόνου": Eν τω μεταξύ, έντονες πληροφορίες φέρουν ως σίγουρη τήν αντιδημαρχοποίηση τού Αλεξ. Κουκά... 
...μάλιστα, αλλού, έχουν δημοσιευθεί καί οι όποιες αρμοδιότητές του...
Η εκτίμηση μας είναι ότι μιά  τέτοια κίνηση -κίνηση μάτ ναπολεόντειας έμπνευσης- θά σημάνει γιά τή Μύκονο τό τέλος τών αυθαιρέτων "άπαξ διά παντός"!
Καί δέν τό είχε σκεφτεί κανένας μέχρι σήμερα... 
**********************************************************
Επίσης:
Τέσσερα μέλη τής Τοπικής Κοινότητας Μυκονίων μέ επιστολή τους πρός τόν Πρόεδρο τού Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου αλλά καί τούς πολίτες του νησιού δηλώνουν σήμερα τήν ανεξαρτητοποίησή τους -από τον συνδυασμό τού δημάρχου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»- γιά λόγους έντονης διαφωνίας πού αναπτύσσουν στήν επιστολή πού ακολουθεί.
Οι τέσσερεις σύμβουλοι είναι:
Ο πρόεδρος Δημήτρης Λαζαρίδης,
ο Δημήτρης Λυκούρης,
ο Μιχάλης Λυκούρης και 
ο Κωνσταντίνος Σαχάς.

Η επιστολή έχει ως εξής: