Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Αποκατάσταση τής πλακόστρωσης στό Νιοχώρι από τή Φάμπρικα μέχρι τούς Μύλους

Μαθαίνω ότι αύριο πρωί-πρωί θά αρχίσουν  εργασίες αποκατάστασης τού πλακόστρωτου από τή Φάμπρικα μέχρι τούς Μύλους. 
Ο δρόμος είναι γεμάτος από λάκκους καί λακκάκια πού δημιουργούν, καιρό τώρα, προβλήματα σέ πεζούς καί "καβαλαραίους" καί "δίνουν δουλειές" σέ ορθοπεδικούς καί σέ συνεργεία διαφόρων ειδικοτήτων, βουλκανιζατέρ κ.λ.π....

Συμπέρασμα : Αύριο Τρίτη 16/6 -μέχρι τό βράδυ- δέν κυκλοφορούμε μέ οχήματα πρός τούς Μύλους. Γιά νά στεγνώσει καί νά "στέξει τό έργο" λιγάκι παραπάνω. 
Δικό μας είναι...

Δ.Ν.Α.

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου : Αριθμό κυκλοφορίας θα αποκτήσουν τα γαϊδούρια!...

Σημείωση "Ν.Μ.": Η είδηση ότι οι γάϊδαροι θά περνούν καί ΚΤΕΟ ελέγχεται ως ανακριβής...
                                                                      ***
Πώς ηχούν όλα αυτά στά "ψηλά" γραφεία τής περιφέρειας; Θά εκδοσουν νέο συμπληρωματικό Κ.Ο.Κ. (Κώδικας ΟΝΙΚΗΣ Κυκλοφορίας) ή θά αφήσουν τήν "πρόοδο" νά εξελιχθεί τρέχοντας μέ τά τέσσερα;...
Αριθμό κυκλοφορίας θα αποκτήσουν τα γαϊδούρια της Λέρου - Κεντρική ΕικόναΜε αριθμό κυκλοφορίας στις οπλές τους θα κυκλοφορούν τα γαϊδούρια και τα μουλάρια στη Λέρο ενώ θα έχουν και...
ασφάλεια για ατυχήματα αστικής ευθύνης.
Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του νησιού, που κατάρτισε «κανονισμό αγοραίων επιβατηγών ζώων» 
Τα βασικότερα σημεία του κανονισμού που συνέταξε ο δήμος είναι τα εξής:

Επιβατηγά ζώα αποτελούν τα άλογα, οι όνοι και οι ημίονοι.
Κάθε επιβατηγό ζώο το οποίο μισθώνεται για τη μεταφορά των επιβατών (αγοραίο), χρήζει άδεια κυκλοφορίας, η οποία χορηγείται από υπάλληλο του Δήμου Λέρου. Η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται στο όνομα του κατόχου του ζώου και αναγράφει τον αριθμό μητρώου του ζώου, το έτος και το μήνα γέννησης του ζώου καθώς και το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και αριθμό φορολογικού μητρώου του κατόχου και του κυρίου του. Στην άδεια επικολλάται φωτογραφία του κατόχου.
Για κάθε ζώο, το οποίο αδειοδοτείται τηρείται από ειδική υπηρεσία του Δήμου, την οποία ορίζει ο Δήμαρχος, ειδικός φάκελος.
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας αγοραίου επιβατηγού ζώου αποτελούν σωρευτικά οι εξής:

Α) Το ζώο πρέπει να έχει συμπληρωμένο το 3ο έτος της ηλικίας του.
Β) Το ζώο πρέπει να είναι κατάλληλο από άποψη υγείας για τη χρήση που προορίζεται, τόσο για το ίδιο όσο και για τους επιβάτες.
Γ) Ο κάτοχος του ζώου και φορέας της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να διαθέτει τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του.

Για τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα ύψους 300, 200 και 60 ευρώ, ανάλογα με την κάθε παράβαση.
Κάθε ημιονηγός αγοραίου επιβατηγού ζώου υποχρεούται να φέρει άδεια ικανότητας ημιονηγού η οποία χορηγείται με διάρκεια ενός έτους από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου Λέρου.
Για να χορηγηθεί άδεια ικανότητας ημιονηγού, ο ενδιαφερόμενος πρέπει:
α) Να έχει συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας του και
β) Να είναι σωματικά και ψυχικά σε θέση να ασκήσει την εν λόγω δραστηριότητα.
Στην οπλή κάθε ζώου που αδειοδοτείται σημαδεύεται ο αριθμός κυκλοφορίας του.
Κάθε ζώο που αδειοδοτείται υποβάλλεται το αργότερο ανά εξάμηνο σε κτηνιατρική επιθεώρηση, προκειμένου να ελεγχθεί η ικανότητα και καταλληλότητά του για την χρήση, για την οποία είναι προορισμένο.
Ο κάτοχος κάθε ζώου υποχρεούται να μεριμνά πάραυτα για τον καθαρισμό των οδών και των εν γένει κοινόχρηστων χώρων από τα περιττώματα του ζώου του, για την αποφυγή των οσμών που προέρχονται από αυτό και για την διατήρηση της υγιεινής στους παραπάνω χώρους, στον βαθμό που διακινδυνεύεται από την παρουσία του εκάστοτε ζώου. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ο κάτοχος του ρυπογόνου ζώου και ο ημιονηγός τιμωρείται με πρόστιμο ύψους200,00 Euro.
Αν βεβαιωθούν τρεις τέτοιες παραβάσεις σε χρονικό διάστημα ενός έτους, ο παραβάτης κάτοχος τιμωρείται με 10ήμερη προσωρινή αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του ρυπογόνου ζώου και ο ημιονηγός με 10ήμερη προσωρινή αφαίρεση της άδειας ικανότητας ημιονηγού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ημιονηγού και νέας υποτροπής του, αφαιρείται η άδεια ικανότητας ημιονηγού για έξι (6) μήνες.
Ο κάτοχος κάθε ζώου πρέπει για κάθε αγοραίο επιβατηγό ζώο του να είναι εφοδιασμένος με ασφάλεια αστικής ευθύνης από ατυχήματα κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης η οποία να καλύπτει τόσο τις τυχόν υλικές ζημιές που θα προκληθούν και τα έξοδα νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης απεριορίστως, όσο και τις ευθύνες από πρόκληση ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μέχρι τουλάχιστον του ποσού 1.000.000 euro.
Τα αγοραία επιβατηγά ζώα ακολουθούν προκαθορισμένες διαδρομές τόσο κατά την περιήγησή τους με επιβάτες, όσο και κατά την μεταφορά τους προς και από τους στάβλους τους. Οι διαδρομές αυτές προσδιορίζονται με ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κάθε ημιονηγός δύναται να έχει ευθύνη μέχρι 6 ζώων κατ' ανώτατο όριο στο σταθμό εργασίας του και μέχρι 3 ζώων κατ' ανώτατο όριο σε κάθε διαδρομή μεταφοράς επιβατών, συμπεριλαμβανομένου και του ζώου, στο οποίο ενδεχομένως επιβαίνει ο ίδιος. Η διακίνηση των ζώων χωρίς τη συνοδεία ημιονηγού απαγορεύεται...
parapolitika.gr

Διάγγελμα Μήτσου...


Ο Επίτροπος μίλησε. Και τι είπε? Συμφωνία (ΒΙΝΤΕΟ)....
Εχασε την Προεδρία παρά τρίχα (Λαφαζάνη), αλλά αυτό δεν του στερεί το δικαίωμα να απευθύνει ως Επιτροπος διάγγελμα προς τον Ελληνικό λαό. 
Ο...
αγαπητός Μήτσος, μας είπε:

Να συνεχισθούν οι διαπραγματεύσεις και να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια «για μια έντιμη, δίκαιη και αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία».
Τη στιγμή αυτή αμφισβητείται η θέση της Ελλάδας στην ενωμένη Ευρώπη, τονίζει, ενώ προσθέτει πως η Ελλάδα μπορεί να αισθάνεται ασφαλής και σίγουρη, μόνο όταν βρίσκεται στον κεντρικό πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. «Και ο λαός της να βρει εκεί και πάλι το δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας».
«Είναι αλήθεια, ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν υπάρχουν ανώδυνες αποφάσεις. Επίσης, δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε, ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο υποχρεώσεις. Είναι και ευθύνη. Είναι ανάπτυξη και ευημερία. Είναι σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι συμμετοχή σε μία γεωπολιτική ζώνη, προόδου, σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων» υπογραμμίζει, καλώντας όλους να αρθούν στο ύψος των ευθυνών τους και των περιστάσεων.
Ο  Αβραμόπουλος ζητεί από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να αναλάβουν μαζί το κόστος των δύσκολων αποφάσεων, αλλά και τη μεγάλη ευθύνη ανασυγκρότησης της χώρας, σε πνεύμα εθνικής συνεννόησης και συναίνεσης.
 «Μόνο έτσι μπορεί η η Ελλάδα ενωμένη να πατήσει σε στέρεο έδαφος και πάλι, κοιτώντας και προχωρώντας μόνο μπροστά».
«Ενώπιον αυτών των ευθυνών και της εθνικής προσπάθειας, κανένας δεν περισσεύει. Και κάτι ακόμα. Να μην χωριζόμαστε σε νικητές και ηττημένους. Διότι δεν θα υπάρχουν ούτε οι μεν, ούτε οι δε. Από αυτήν την περιπέτεια, νικήτρια πρέπει να βγει μόνο η χώρα», καταλήγει.
Δείτε το Βιντεο, ΕΔΩ...

"Spiegel": Ανγκελα "φάε" τον Βολφγκανγκ...Το "Der Spiegel" καλεί τον Βολφγκανγκ Σόιμπλε να θυμηθεί τι έκανε πριν από 25 χρόνια. Και την Ανγκελα Μέρκελ, να τον αποσύρει, αν θέλει να...
μείνει ηγεμών της Ευρώπης.
Το καλό σενάριο, σύμφωνα με την γερμανική πλευρά που είναι αντίθετη από τον Σόιμπλε, είναι να δοθεί στην Ελλάδα ενα πακέτο 35 δις μέχρι το 2018.
Στην πλειοψηφία τους, όμως, οι Γερμανοί πολιτικοί (Σόιμπλε, Γκάμπριελ, Σουλτς, κ.λπ.) εκβιάζουν ωμά την Ελλάδα και την σπρώχνουν προς το GREXIT...

Ποινική δίωξη σε βάρος εκπροσώπων της «Μπάγιερ Ελλάς» για δωροδοκία

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ
 Ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων εκπροσώπων της «Μπάγιερ Ελλάς» για ενεργητική δωροδοκία από κοινού με το νόμο περί καταχραστών του δημοσίου ασκήθηκε από την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, ενώ για άμεση συνέργεια στο ίδιο αδίκημα διώκονται ένας ακόμα υπάλληλος της ίδιας εταιρίας και οι νόμιμοι εκπρόσωποι δύο άλλων ελληνικών εταιριών.
Η δίωξη ασκήθηκε μετά απο προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε με εντολή  της εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς Ελένης Ράικου μετά απο καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η «Μπάγιερ Ελλάς» με υπάλληλους της αλλά και με τη συνδρομή άλλων εταιριών δωροδοκούσε Έλληνες γιατρούς του ΕΣΥ προκειμένου να συνταγογραφούν τα δικά της σκευάσματα με αντάλλαγμα είτε χρηματικά ποσά είτε άλλους είδους δώρα, όπως ταξίδια κλπ. Στην υπόθεση  εμπλέκονται και περισσότεροι από 800 γιατροί σε διάφορα νοσοκομεία ανά την Ελλάδα καθώς και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Ωστόσο, όλοι τους μένουν στο απυρόβλητο καθώς τα ποσά που προέκυψαν να έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό τους  είναι μικρά ,με αποτέλεσμα η δωροδοκία για τους γιατρούς λόγω του πλημμεληματικού της χαρακτήρα να έχει παραγραφεί και ουσιαστικά οι γιατροί να παραμένουν ατιμώρητοι.

Την έρευνα διενήργησαν οι επίκουροι εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς  Αγγελική Τριανταφύλλου και Γιάννης Σέβης. Αντίστοιχη έρευνα γινόταν και στην εισαγγελία διαφθοράς της Κολονίας στη Γερμανία όπου εκεί εμφανίστηκε Έλληνας υπήκοος καταγγέλλοντας ότι από το 2005 ως το 2008 ως εντολοδόχος της «Μπάγιερ ΕΛΛΑΣ» είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια ύψους δυο εκατ. Ευρώ ισχυριζόμενος ότι δωροδοκήθηκαν στην Ελλάδα περίπου 800 γιατροί. Παράλληλα έγινε έρευνα και από το ΣΔΟΕ, ανοίχτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, έγιναν έρευνες στα γραφεία της εταιρίας και επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες. Η... ταρίφα ξεκινούσε από 1000 ευρώ και έφτανε ως τις 20.000 ευρώ. Τα χρήματα τα έδιναν προκειμένου να κατευθύνουν τη συνταγογράφηση των φαρμάκων ή να παραγγέλλουν ποσότητες φαρμάκων για τα νοσοκομεία από την εταιρία.
kathimerini.gr

Το χρονικό του θρίλερ... (...οι "θεσμοί"...δέν ήσαν ..."κατάλληλα" εξουσιοδοτημένοι!...)


Βαθιά ενοχλημένη είναι η Αθήνα, μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων το οποίο σύμφωνα με την ελληνική πλευρά οφείλεται στη στάση των δανειστών.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ελληνική πλευρά εξασφάλισε ισοδύναμα ώστε να μην κοπούν οι συντάξεις.
Ωστόσο όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι θεσμοί τα αρνήθηκαν με το ΔΝΤ να επιμένει στο θέμα των περικοπών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «δεν ήθελαν απλά να συμφωνήσουμε στους στόχους, αλλά ήθελαν να τους κυνηγήσουμε αποκλειστικά με αύξηση στον ΦΠΑ στην εστίαση και μείωση των συντάξεων».
Έπειτα από μόλις 45 λεπτά διαβουλεύσεων λίγο πριν από τις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν και η ελληνική πλευρά αποχώρησε καθώς δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις που κατέθεσε.
Το κλιμάκιο μάλιστα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα επιστρέψει στην Αθήνα απόψε.
Το αδιέξοδο επιβεβαίωσε από την πλευρά της και η Κομισιόν, η οποία στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι παρά την πρόοδο που επετεύχθη υπάρχει μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές, παραπέμποντας το θέμα στην τακτική συνεδρίαση του Eurogroup που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη.

«Παρά την παραμονή της ελληνικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες δεν υπήρξε ανταπόκριση από τη πλευρά των θεσμών για συζητήσεις σε εκείνο το επίπεδο και με εκείνες τις εξουσιοδοτήσεις που θα επέτρεπαν την επίλυση των θεμάτων που παραμένουν ανοιχτά», δήλωσε μεταξύ άλλων αμέσως μετά ο αντιπροεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης​...

Φωνές για έξοδο…


Με ένα αιχμηρό άρθρο στην ιστοσελίδα των Financial Times ο γνωστός οικονομικός αναλυτής Wolfgang Münchau, ο οποίος έχει...
ταχθεί εδώ και καιρό υπέρ της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να πει «όχι» στους δανειστές της, με το επιχείρημα «γαία πυρί μιχθήτω».

Ο κ. Münchau υποστηρίζει πως η Ελλάδα δεν έχει να χάσει τίποτε, ενώ αντίθετα η Γαλλία και η Γερμανία θα χάσουν πάνω από 160 δισ. Ευρώ. Ο γνωστός οικονομικός αναλυτής υποστηρίζει πως σε περίπτωση που η Ελλάδα, μια κλειστή οικονομία, όπως την χαρακτηρίζει που δεν έχει καμία σχέση με τις ανοιχτές και μικτές οικονομίες της βόρειας Ευρώπης, υιοθετήσει ένα καινούργιο νόμισμα θα έχει σημαντικά οφέλη από την σημαντική υποτίμησή του, κυρίως στον τομέα του τουρισμού.
Ο κ. Münchau υποστηρίζει πως η Ελλάδα θα μπορέσει, με ένα νέο νόμισμα, να καταλήξει σε ένα μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ η έξοδός της από τον σκληρό πυρήνα της Ε.Ε. θα σταματούσε άπαξ και διαπαντός τις εικασίες περί Grexit, με αποτέλεσμα η χώρα μας να ανακτήσει κάποτε την εμπιστοσύνη των αγορών.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το Grexit θα έχει δραματικές επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία, αλλά είναι πολύ καλύτερο από μια συνεχιζόμενη αβεβαιότητα εντός της Ευρωζώνης, χρησιμοποιώντας τη διάσημη ρήση του Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ, πως η «μέθη υποχωρεί μέχρι το ξημέρωμα, ενώ η ασχήμια παραμένει»...

«Δεν είμαστε εξουσιοδοτημένοι να απαντήσουμε»…


Η απάντηση που μπλόκαρε την διαπραγμάτευση…

Αυτή ήταν η φράση, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, που έβαλε τέλος στις σημερινές διαπραγματεύσεις.

Οι...
εκπρόσωποι των Θεσμών που συμμετείχαν στις συζητήσεις δεν ήταν εξουσιοδοτημένοι να απαντήσουν στην πρόταση της ελληνικής πλευράς και να τονίζουν ότι το βασικό σημείο διαφωνίας αναδείχθηκε το δημοσιονομικό κενό.

Σύμφωνα με πηγές από το Μαξίμου, βασικό σημείο διαφωνίας αναδείχθηκε το δημοσιονομικό κενό, το οποίο οι δανειστές προσδιορίζουν στο 2,5% του ΑΕΠ για το 2016.

Η ελληνική πλευρά -για την κάλυψή του- πρότεινε μέτρα βέβαιης απόδοσης για το 1,9% του ΑΕΠ και διαρθρωτικές αλλαγές για την κάλυψη του 0,6% του ΑΕΠ, καταστώντας σαφές ότι δεν θα προχωρήσει σε μειώσεις μισθών και συντάξεων ούτε και μεταφορά βασικών αγαθών στον υψηλό συντελεστή φορολογίας…

Οι αντίπαλοι μας δανειστές, εκτός από την τεράστια δύναμη πυρός που διαθέτουν στο εξωτερικό, έχουν και τις εγχώριες ντουντούκες...

Τα θέλουν όλα εδώ και τώρα...

Για να καταλάβω: Οι δανειστές ζητούν περικοπές στις συντάξεις στο 1% του ΑΕΠ, δηλαδή 1,8 δισ. το χρόνο και ταυτοχρόνως απαιτούν 1,8 δισ. ευρώ από την αύξηση του Φ.Π.Α σε διάφορα προιόντα και υπηρεσίες.
Μ' άλλα λόγια, σου...
παίρνουν από την τσέπη 1,8 δισ. ευρώ και σε υποχρεώνουν να βγάλεις άλλο 1,8 δισ. ευρώ για να καλύψεις τις ανάγκες σου.
Να το πω κλοπή; Να το πω ληστεία μετά φόνου; Να το πω γκανγκστερισμό; Όχι προς Θεού. Οι άνθρωποι για το καλό μας δουλεύουν, δεν μας δουλεύουν.
Μερικές φορές εκπλήσσομαι με τον εαυτό μου που εκπλήσσεται (ακόμη) μ' αυτά που λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με εκτόπισμα στη διεθνή σκηνή και αναλυτές μεγάλων μέσων ενημέρωσης που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης.
Όταν λοιπόν οι Γερμανοί πολίτες ακούνε τον επικεφαλής του SPD Πίτερ Γκάμπριελ, αντικαγκελάριο, να χαρακτηρίζει την ελληνική κυβέρνηση «εν μέρει κομμουνιστική»!!!, νομίζουν ότι έτσι είναι τα πράγματα.
Άντε να τους εξηγήσεις ότι το νούμερο δύο στη χώρα τους λέει χοντρές ανοησίες, ότι τους παραπλανά συνειδητά και πώς το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να τους τρομάξει για να μην κατηγορήσουν την κυβέρνηση τους για απύθμενο κυνισμό απέναντι σε μια χρεοκοπημένη και ταλαιπωρημένη χώρα.
Όταν οι αναγνώστες των New York Times διαβάζουν τον έγκυρο αρθρογράφο Ντίξον να περιγράφει τον Τσίπρα ως ακροαριστερό, αντί να τσιμπιούνται για να δούν αν είναι ξύπνιοι, όπως κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, τον πιστεύουν. Δεν είναι δυνατόν να τους λέει μπαρούφες ένας έγκριτος αρθρογράφος.
Αυτά είναι μόνο δύο παραδείγματα από τα πολλά που θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε για να δείξουμε τους μηχανισμούς που δρουν για να σχηματιστεί μια αρνητική εικόνα για την Ελλάδα.
Οι αντίπαλοι μας δανειστές δεν συζητούν, δεν διαπραγματεύονται. Πιέζουν, εκβιάζουν και απαιτούν.
Δυστυχώς εκτός από την τεράστια δύναμη πυρός που διαθέτουν στο εξωτερικό, έχουν και τις εγχώριες ντουντούκες...