Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Τό σκίτσο...

                                                                                  ...τού Αρκά

Εξαφανίσθηκε τό : «Διαβάστε περισσότερα»!


Η προσθήκη τού συνδέσμου "Διαβάστε περισσότερα" στό τέλος κάθε ανάρτησης τής Νέας Μυκόνου έχει "εξαφανιστεί" προσωρινά - όπως καί σέ όλα τά άλλα μπλογκ- λόγω εργασιών της Google.
 Γιά νά διαβάσετε ολόκληρες τίς αναρτήσεις (μέχρι νά αποκατασταθεί τό πρόβλημα) πατείστε τόν τίτλο τού -κάθε- θέματος γιά νά διαβάζετε ολόκληρο τό κείμενο.  

  
 ΝΕΑ ΜΥΚΟΝΟΣ

Τό σκίτσο...

                                 ...τού Αρκά