Δευτέρα, 29 Απριλίου 2019

Στή Μύκονο λέμε: "Κάθεται ο βρώμος αλλά τό μυαλό του... ...δουλεύει..."

 *στά μυκονιάτικα, βρώμος = τεμπέλης


*παραλλαγή σέ παλιότερο σκίτσο τού ΣΤΑΘΗ

ΜΥΚΟΝΟΣ : Μήν είδατε τόν Παναή; Ο “Ευρών αμοιφθήσεται”...

 Ο Παναής -άς πούμε ότι- ...θά ήταν αυτός πού ...θά είχε αναλάβει νά συντηρεί, προληπτικά, τά έργα υποδομής τού νησιού... 
Τόν είδε, ποτέ, κανείς; 
Άφαντος ο Παναής...

*παραλλαγή σέ παλιότερο σκίτσο τού ΣΤΑΘΗ