Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

ΜΥΚΟΝΟΣ : Αεροφωτογραφία τού παλιού λιμανιού -καί πέριξ- τό 1985

Τραβηγμένη από ελικόπτερο, μέ θολό παρμπρίζ, τό 1985. 
Εποχή κατά τήν οποία ήλεγχε τήν εναέρια κυκλοφορία  
τής Μυκόνου
ο συνήθης -σέ τέτοια- "ύποπτος", 
αγαπητός φίλος 
Μιχάλης Γ. Γρυπάρης.

Οι παρατηρήσεις-προτάσεις τής μείζονος αντιπολίτευσης γιά τό θέμα τής διαχείρισης τών αποβλήτων

Ενόψει της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αισθητικής του Δήμου Μυκόνου -με θέμα το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων-
δημοσιοποιούμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις που 
καταθέσαμε στον πρόεδρο της Επιτροπής Αισθητικής στις 20-10-2015

1.ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Διαδικασία Διαβούλευσης
Επειδή η εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, αποτελεί μείζον ζήτημα για το νησί της Μυκόνου, η διαδικασία διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση τόσο στην διάγνωση των προβλημάτων, όσο και στην διατύπωση προτάσεων.
Κατά την άποψή μας η διαδικασία της διαβούλευσης έπρεπε να περιλαμβάνει δύο στάδια.
Το πρώτο κατά την έναρξη, για την διάγνωση των προβλημάτων και την διατύπωση των προτάσεων. 
Το δεύτερο πριν την οριστική έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να γίνουν παρατηρήσεις και προτάσεις.
Η μορφή της διαβούλευσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον  την διατύπωση άποψης από την Επιτροπή Διαβούλευσης  καθώς και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. Θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί ευρύτερη κοινωνική συμμετοχή στον σχεδιασμό του Σχεδίου. 
Επικουρική θα ήταν ωστόσο και η συγκρότηση επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος, επιβεβλημένη  θεωρούμε την συμμετοχή και διατύπωση απόψεων και εναλλακτικών προτάσεων εκ μέρους του Αστικού Συνεταιρισμού ΜΟΙΚΟΝΟΣ, διότι συγκεντρώνει τεχνική - εξειδικευμένη εμπειρογνωσία με πανελλαδική καταξίωση και αναγνώριση.


2.ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΑΟΡΙΣΤΙΑ
Ως προς την γενική κατεύθυνση  θα είχαμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε μια σχετική ικανοποίηση, αφού ο νέος εθνικός σχεδιασμός (ΕΣΔΑ), ταυτίζεται  με  τον βασικό πυρήνα των απόψεών μας,( έμφαση στην προδιαλογή, , ριζική αναθεώρηση του πλαισίου της ανακύκλωσης, αντιμετώπιση των εσόδων της ανακύκλωσης σαν δημόσιου πόρου,, κλπ.).Δυστυχώς, την ικανοποίηση αυτή τη μετριάζει το γεγονός ότι το προτεινόμενο σχέδιο  είναι έκθεση ιδεών.Το καθαρά σχεδιαστικό τμήμα του προτεινόμενου κειμένου, που είναι η καρδιά της διαχείρισης των απορριμμάτων, βρίσκεται σε κραυγαλέα υστέρηση.Χαρακτηρίζεται από γενικολογία και αοριστία ακόμα και στην υφιστάμενη κατάσταση Παρά την αναγκαστική προσαρμογή με βασικούς στόχους του ΕΣΔΑ (προδιαλογή υλικών, μείωση της δυναμικότητας των μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων), η γενικολογίες του προτεινόμενου σχεδίου απαιτούν την εκ νέου επεξεργασία του.
3. ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Το προτεινόμενο ΤΣΔ, δεν συνοδεύεται από χάρτη του δήμου ώστε να αποτυπώνονται και να χωροθετούνται οι προτεινόμενες δράσεις, δηλ. δίκτυο κάδων, δίκτυο πράσινων σημείων, δρομολόγια,ωράριο λειτουργίας πράσινων σημείων κλπ.

4.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Η  καταγραφή  των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του νησιού, εκτός του γεγονότος ότι είναι καταφανώς ελλιπής είναι πραγματικά και απαράδεκτη. Διερωτάται ο κοινός νους πως είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνεται στις υπάρχουσες δομές του νησιού ένα ιδιωτικό ΚΔΑΥ  που καλώς αναφέρεται ,αλλά πως γίνεται να αγνοείται ένα εγχείρημα μιας συλλογικότηταςπολιτών που το μοντέλο του και οι δράσεις του,συμπεριλαμβάνεται και υιοθετείται από  Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων αρκετών δήμων της χώρας αλλά χαίρει και της ιδιαίτερης αναγνώρισης από  κρατικούς φορείς και έχει προσφέρει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες, του Α.Σ. ΜΟΙΚΟΝΟΣ.
5.ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υπάρχει ανάγκη καλύτερης οργάνωσης και παρακολούθησης/καταγραφής των λειτουργιών της υπηρεσίας καθαριότητας, ούτως ώστε η
υπηρεσία να γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ροές των αποβλήτων και των ανακυκλούμενων. 
Τα δρομολόγια επιδέχονται σημαντικής βελτίωσης στην οργάνωσή τους, εξοικονομώντας πόρους. Το ίδιο συμβαίνει και με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στην καθαριότητα. Αυτό προϋποθέτει ακριβέστερο
προσδιορισμό των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των απορριμμάτων καθώς και των πηγών τους. Μόνο έτσι μπορεί να εξορθολογιστεί 
και να σχεδιαστεί το σύστημα διαχείρισης με βέλτιστο τρόπο. Για την Μύκονο η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντική πληθυσμιακή διακύμανση η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική.
6ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
Δεν υπάρχει εκτίμηση του κόστους της προτεινόμενης διαχείρισης, ούτε συγκριτική αξιολόγηση συνολικού κόστους διαχείρισης με την εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων και κόστους διαχείρισης με τις υφιστάμενες.

7. ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Στην ενότητα 5.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ προτείνονται οι παρακάτω χώροι για τον δήμο Μυκόνου

ΚΕΠΟΜ : Φωτοgραφικός ο διαγωνισμός του Δήμου Μυκόνου για την αποκομιδή των απορριμμάτων;Κι όσο ο Δήμος καθυστερεί επί της ουσίας να πάρει τις σωστές αποφάσεις, οι συμπολίτες μας δημιουργούν σκηνικό απείρου κάλλους. Ευγέ!
Κι όσο ο Δήμος καθυστερεί επί της ουσίας να πάρει τις σωστές αποφάσεις, οι συμπολίτες μας δημιουργούν σκηνικό απείρου κάλλους. Ευγέ!
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ;
Για άλλη μια φορά το ελεγκτικό συνέδριο απορρίπτει σύμβαση του Δήμου για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ήταν 2.134.513,27 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (ύστερα από απόφαση του ΔΣ του Δήμου κατά πλειοψηφία στις 7/3/2015)
Κατατέθηκαν 3 φάκελοι μετά την διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού στις 15.4.2015.
Η μία από τις 3 ενδιαφερόμενες εταιρίες (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.) άσκησε προδικαστική προσφυγή κατά κάποιων από τους όρους του διαγωνισμού και τελικά κατά την ημερομηνία διεξαγωγής υπέβαλαν προσφορά δύο εταιρείες:
– ANTIPOLLUTION Ανώνυμη Ναυτιλιακή εταιρεία με προσφορά 1.870.065,33
– Χρ. Καιρίδης Τεχνική και Εμπορική Α.Ε. με προσφορά 1.641.930 ευρώ
Η επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου κατακύρωσε τον διαγωνισμό υπέρ της 2ης λόγω χαμηλότερης προσφοράς με αποτέλεσμα η 1η να ασκήσει προσφυγές προς την οικονομική επιτροπή του Δήμου. Οι προσφυγές απορρίφθηκαν όλες ως απαράδεκτες και αβάσιμες, όπως επίσης και η προσφυγή της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.
12204660_10153365183337858_1971922457_n
Όμως το ελεγκτικό συνέδριο κατά την εξέταση όλων των παραπάνω δεδομένων διαπίστωσε ότι:

Ανέστειλε την απεργία η ΠΝΟ...

Πειραιάς

ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων αποφάσισε πριν από λίγο η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Συγκεκριμένα... δέκα σωματεία τάχθηκαν υπέρ της αναστολής της απεργίας και τρία σωματεία υπέρ της συνέχισής της.

Ως εκ τούτου από αύριο στις 6 τα ξημερώματα τα πλοία όλων των κατηγοριών σηκώνουν άγκυρα και ξεκινούν ξανά δρομολόγια, όπως επίσης και τα τρία πλοία που μεταφέρουν πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου στον Πειραιά.

Θυμίζουμε ότι στις 12 Νοεμβρίου τα πλοία θα παραμείνουν και πάλι δεμένα στα λιμάνια για 24 ώρες καθώς η ΠΝΟ έχει ήδη εξαγγείλει ότι θα συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ.

Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση της ΠΝΟ...

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια
Για την κλιμάκωση ή την αναστολή των κινητοποιήσεών της θα αποφασίσει το μεσημέρι σε συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ). 

Για τέταρτη μέρα παραμένουν δεμένα τα πλοία αφού... χωρίς κανένα αποτέλεσμα έληξε η χθεσινή πολύωρη συνάντηση του υπουργού Ναυτιλίας με τη διοίκηση της ΠΝΟ, η οποία πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση που απηύθυνε την Τρίτη ο Θοδωρής Δρίτσας στους ναυτεργάτες αμέσως μετά την εξαγγελία της Ομοσπονδίας για νέα 48ωρη απεργία, χωρίς να εξαιρεθούν από αυτή τα τρία πλοία που μεταφέρουν πρόσφυγες από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.   

Οι ναυτεργάτες κατέθεσαν και πάλι στον κ. Δρίτσα τα αιτήματά τους και επικεντρώθηκαν στα συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά, αλλά και στο πρόβλημα που τους «καίει»: αυτό της μείωσης των οργανικών συνθέσεων στα πλοία της ακτοπλοΐας.
από nonews

Ο δήμαρχος Λέσβου παράτησε τους Τσίπρα-Σουλτς...


... και βούτηξε να σώσει πρόσφυγες...
Ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, ακολουθούσε την αυτοκινητοπομπή που οδηγούσε τους Αλέξη Τσίπρα και  Μάρτιν Σουλτς από το αεροδρόμιο στο hot spot της Μόριας.  Στο ύψος της Βαρειάς, είδε δύο πρόσφυγες να κολυμπούν και να ζητούν βοήθεια.
Αμέσως, ο δήμαρχος έδωσε εντολή...
σύμφωνα με το emprosnet.gr, στον οδηγό του να σταματήσει και χωρίς δισταγμό άρχισε να βγάζει τα ρούχα του για να πέσει ο ίδιος στη θάλασσα για να τους σώσει. 
Ο Γαληνός παρέμεινε μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Γιαννέλλη, στο σημείο, μέχρι να βεβαιωθεί ότι η υγεία των ναυαγών προσφύγων είναι καλή.

Κατόπιν, άλλαξε ρούχα  και υποδέχτηκε τους Τσίπρα και Σουλτς στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου...

πηγη emprosnet.gr

Πέθανε ο Κώστας Τσάκωνας


Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Πέμπτης, ο ηθοποιός Κώστας Τσάκωνας.
Ο κ. Τσάκωνας απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών, ενώ τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο.
Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1943 στην Αθήνα. Φοίτησε στη «Δραματική Σχολή του Λαϊκού Πειραματικού Θεάτρου» του Λεωνίδα Τριβιζά και στη δραματική σχολή «Βεάκη». Η πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν σε μια ταινία μικρού μήκους του Κώστα Ζυρίνη. Στη συνέχεια έπαιξε σε πολλούς πρωταγωνιστικούς ρόλους στο σινεμά, το θέατρο αλλά και στην τηλεόραση. Χαρακτηριστικός ήταν ο ρόλος του στην ταινία του Θόδωρου Μαραγκού «Μάθε παιδί μου γράμματα».
Πρόκειται για έναν από τους πιο αναγνωρισμένους κωμικούς ηθοποιούς των δεκαετιών του '80 και του '90. Πρωταγωνίστησε σε πολλές κωμωδίες τόσο σε βιντεοκασέτες, όσο και στον κινηματογράφο. Μεγάλες του επιτυχίες ήταν το «κλασική περίπτωση βλάβης» και «Η μεγάλη απόφραξη».
Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 7/11, από το νεκροταφείο της Αργυρούπολης, στις 11:00.
kathimerini.gr

Τι αξίζει να διαβάσετε σήμερα

Σε τίτλους
tvxs.gr | 04 Νοε. 2015
1. Μία υπόγεια ευρωπαϊκή μάχη των 6 ημερών βρίσκεται σε εξέλιξη. Με «μαστίγιο και καρότο» επιμένουν οι πιστωτές να πιέζουν για την ταχεία εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων, κρατώντας πάντα πάνω στο τραπέζι την απειλή για κούρεμα των καταθέσεων και στέλνοντας αμφίσημα μηνύματα για τους πλειστηριασμούς. Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός σε κοινές του δηλώσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε απαράδεκτες απαιτήσεις, όπως η άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί,από την άλλη,  μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο, αναφερόμενος στο θέμα των «κόκκινων δανείων» και των πλειστηριασμών εκτίμησε πως θα υπάρξει ένας καλός συμβιβασμός.
2. Τις πιέσεις για κούρεμα του ελληνικού χρέους φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να συνεχίσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου του αμερικανικού ΥΠΟΙΚ στο πρακτορείο Bloomberg. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Τζον Κερί θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα στις 13 και 14 Νοεμβρίου. Κατά την συνάντησή του με τον έλληνα πρωθυπουργό, ο Τζον Κέρι αναμένεται να μεταφέρει την ισχυρή στήριξη των ΗΠΑ στον τομέα των επενδύσεων.
3. Η πρώτη επιχείρηση μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ελλάδα με προορισμό το Λουξεμβούργο πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και του Μάρτιν Σουλτς. Την ίδα ώρα 5 ακόμη πρόσφυγες έχαναν τη ζωή τους στη Λέσβο. Στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου συνέδεσε τη χαλάρωση της λιτότητας με το προσφυγικό. Αργότερα κατά την επίσκεψη του στο Γαλάτσι αλληλλέγγυοι στους πρόσφυγες αποδοκίμασαν τον Μάρτιν Σουλτς.
4. Ο αμαρτωλός κρίκος των γκρίζων τραπεζικών δανείων σε ομίλους ΜΜΕ φαίνεται πως δεν έσπασε ούτε στην ύστερη, και πιο επώδυνη εποχή των Μνημονίων. Και την ώρα που οι εκδότες καλούνται ο ένας μετά τον άλλον στον εισαγγελέα για να διερευνηθούν τα περίφημα μιντιακά θαλασσοδάνεια, αποκαλύπτεται ότι η Εθνική Τράπεζα έδινε επισφαλείς, γενναίες πιστώσεις σε νεοσύστατα μέσα ενημέρωσης ακόμη και το 2014. Μία σύμβαση - ντοκουμέντο αποκαλύπτει το tvxs.gr.
5. Θέμα εκκλησιαστικής περιουσίας και «διακριτών ρόλων» Εκκλησίας και Κράτους ανοίγει μετά τη νέα, σημερινή συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Τι είπαν... Στο μεταξύ, στη δημοσιότητα δόθηκαν οι φόροι και ο ΕΝΦΙΑ που πλήρωσε η Εκκλησία.
       
6. Ο Δημήτρης Κουρετζής, ο αστυνομικός που συνέλαβε τον Γιώργο Ρουπακιά, κατέθεσε σήμερα, στη δίκη της Χρυσής Αυγής που συνεχίστηκε στις Φυλακές Κορυδαλλού, μεταφέροντας τα πρώτα λόγια του Ρουπακιά αμέσως μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.«Εγώ το έκανα, μην πείτε τίποτα σε κανέναν, είμαι δικός σας» ήταν οι πρώτες κουβέντες του φυσικού αυτουργού του εγκλήματος.
7. Λίγες μέρες μετά τη συντριβή του ρωσικού Airbus στο όρος Σινά, ένα ακόμη αεροπλάνο έπεσε αυτή τη φορά στο Σουδάν. Τη συντριβή κατέγραψε ο φακός. Οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτος, με ηχητικό μήνυμα που ανάρτησαν στο διαδίκτυο, επιμένουν πως αυτοί ήταν που έριξαν το ρωσικό αεροσκάφος.
8. «Δημιουργήστε επιτροπές για περαιτέρω εξέταση των θεμάτων, αναδείξτε άσχετα θέματα στην ατζέντα, να είστε τυπολάτρες, κωλυσιεργήστε, λειτουργήστε ανόητα και κάντε συνεχείς συσκέψεις σε κρίσιμες περιόδους, διαρρεύστε φήμες σε βάρος της εταιρείας». Οι παραπάνω είναι μερικές από τις οδηγίες της CIA προς σαμποτέρ, όπως αυτές καταγράφονται σε απόρρητο έγγραφο με τίτλο «Απλό εγχειρίδιο για σαμποτάζ: Στρατηγικές Υπηρεσίες», το οποίο αποχαρακτηρίστηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα.
9. Από τα 800.000 «πειραγμένα» οχήματα της Volkswagen που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, σχεδόν 100.000 είναι βενζινοκίνητα, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Γερμανός υπουργός Μεταφορών Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Πρόκειται για 98.000 οχήματα.
10. Τρεις νέοι Έλληνες συνιδρυτές της αρχιτεκτονικής ομάδας «Riza3architects» και μέλη της εταιρείας «ΑΕΝΑΟΣ Α.Τ.Ε.» κατάφεραν να διακριθούν στον διεθνή διαγωνισμό «Tiny Home Community Competition», δίνοντας τη δική τους απάντηση- project στο ερώτημα: «Πώς μπορεί η αρχιτεκτονική να απευθυνθεί στους αστέγους». Το εξηγούν στο tvxs.gr.

* Σκίτσο του Μιχάλη Κουντούρη

ΗΠΑ και ΔΝΤ πιέζουν την ΕΕ για ουσιαστική μείωση του ελληνικού χρέους

Pressing
tvxs.gr | 04 Νοε. 2015
Τις πιέσεις για κούρεμα του ελληνικού χρέους φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να συνεχίσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου του αμερικανικού ΥΠΟΙΚ στο πρακτορείο Bloomberg. 
Σύμφωνα με τον εν λόγω αξιωματούχο «οι ΗΠΑ πιέζουν τις χώρες της ευρωζώνης να συμφωνήσουν σε μια ελάφρυνση του ελληνικού χρέους ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην βιωσιμότητα του». 
Τόνισε δε, ότι οι συζητήσεις για την αναδιάρθρωση χρέους βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Αρνήθηκε πάντως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες επ’ αυτού. 
Όπως τονίζει το πρακτορείο Bloomberg ΗΠΑ και ΔΝΤ θέλουν διαγραφή χρέους για την Ελλάδα κι όχι μείωση επιτοκίων και επιμήκυνση. Πάντως αυτό δεν είναι κάτι που θα θέσουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ίδια πηγή. 
Υπενθυμίζεται ότι το ΔΝΤ, το οποίο έχει δηλώσει ότι δεν θα προσφέρει νέα χρηματοδότηση στην Ελλάδα, εκτός εάν η Ευρωζώνη δεσμευτεί σε μια ελάφρυνση του χρέους.

Υπέρ της χαλάρωσης του Συμφώνου Σταθερότητας για την Ελλάδα ο Σουλτς

Δήλωση
tvxs.gr | 05 Νοε. 2015
Υπέρ της «χαλάρωσης» του Συμφώνου Σταθερότητας για την Ελλάδα, τάχθηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. 
Ο Μάρτιν Σουλτς υποστήριξε ότι το Σύμφωνο προβλέπει την επίδειξη ελαστικότητας, σε περίπτωση ιδιαίτερων καταστάσεων, προϋπόθεση η οποία ανταποκρίνεται στην ελληνική περίπτωση, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη πρόκληση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ωστόσο, τάχθηκε εναντίον της άμεσης σύνδεσης της πρόσφατης συμφωνίας με το ζήτημα των προσφύγων. «Το ένα είναι μια εσωτερική ελληνική υπόθεση, η οποία πρέπει να ρυθμιστεί εντός της Ευρωζώνης, ενώ το άλλο δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται στην Ελλάδα και είναι ένα πρόβλημα ολόκληρης της ΕΕ» είπε. 
Όσον αφορά στην εμπλοκή της Τουρκίας στην επίλυση του προσφυγικού, ο Μάρτιν Σουλτς υποστήριξε ότι χρειαζόμαστε μία από κοινού φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα διαθέτει ένα ρόλο - κλειδί.

Ανόητος κι επικίνδυνος ο Σόιμπλε...

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΜΑΡΤΙΝ ΣΟΥΛΤΣ
Ο Τσίπρας "πυροβόλησε" -μπροστά στα μούτρα του Σουλτς- τον αδίστακτο Βολφγκανγκ.
 ΒΙΝΤΕΟ...
Εχοντας απέναντι του τον Σουλτς, ο Τσίπρας εκλεισε τη συνέντευξη Τυπου εξαπολύοντας επίθεση κατά του Σόιμπλε -χωρίς να τον κατονομάσει.
 «Σήμερα, με την προσφυγική κρίση, αποδεικνύεται πόσο...
ανόητοι ήταν όσοι έκαναν σχέδια περί Grexit», «οσοι επιμένουν σε σχέδια Grexit δεν είναι μόνο ανόητοι αλλά και επικίνδυνοι», είπε.

Ο Σουλτς, δίπλα του, τον άκουγε και "δαγκωνόταν"...
Δείτε τό Βίντεο
  

Αναγκαίο ένα κοινό πλαίσιο προστασίας των καταθέσεων...

Ντράγκι: Αναγκαίο ένα κοινό πλαίσιο προστασίας των καταθέσεων
Ο Ντράγκι πιέζει τη Γερμανία...
Η Ευρωζώνη πρέπει να καθιερώσει ένα ενιαίο πλαίσιο προστασίας των καταθέσεων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, ο οποίος, μιλώντας την Τετάρτη σε συνέδριο στη Φρανκφούρτη, υπογράμμισε πως η αποτυχία συμφωνίας σε αυτή τη μεταρρύθμιση έχει...
υπονομεύσει την Νομισματική Ένωση.

Ο κ. Ντράγκι διαμήνυσε ότι μία αποτυχία να θεσπισθεί ένα κοινό δίχτυ ασφάλειας για τις καταθέσεις διακινδυνεύει μία επανάληψη των λαθών που έγιναν στον «θεσμικό σχεδιασμό» όταν καθιερώθηκε το ευρώ. 

«Οι καταθέσεις, που αποτελούν την πιο διαδεδομένη μορφή χρήματος, πρέπει να εμπνέουν το ίδιο επίπεδο εμπιστοσύνης, όπου και αν έχουν γίνει», δήλωσε, σημειώνοντας πως όταν η κατάσταση γίνεται πιο πιεστική, οι καταθέτες πρέπει να απολαμβάνουν την ίδια προστασία, όπου και αν είναι εγκατεστημένοι.

Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντράγκι έχει ζητήσει μία τέτοια κίνηση, η προειδοποίησή του ασκεί πίεση στη Γερμανία και άλλες χώρες να σπάσουν ένα αδιέξοδο ετών, όπως χαρακτηριστικά τονίζει σε δημοσίευμά του το πρακτορείο Reuters. Το Βερολίνο δεν θέλει οι γερμανικές τράπεζες να καλύπτουν ζημιές τραπεζών άλλων χωρών.

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο ζήτημα, ο Επίτροπος της ΕΕ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, Τζόναθαν Χιλ, δήλωσε ότι θα κάνει μία νέα προσπάθεια φέτος για να επιτύχει συμφωνία σε ένα νέο πλαίσιο προστασίας των καταθέσεων που θα βασίζεται σε μία «διαδικασία αντασφάλισης». 

«Μπορείτε να πείτε ότι το θέμα αυτό δεν έχει τελειώσει», πρόσθεσε.

Τα σχόλια αυτά, σημειώνει το Reuters, γίνονται λίγες μόνο ημέρες μετά τους νέους ελέγχους των ελληνικών τραπεζών που έδειξαν ότι τα επισφαλή δάνεια τους φθάνουν σχεδόν το 50%. Οι νέοι κανόνες που θα ισχύσουν από την αρχή του νέου έτους θα καθιστούσαν δυνατό το «κούρεμα» σε καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ, εφόσον μία τράπεζα στην Ελλάδα ή άλλη χώρα έχουν πρόβλημα.

Η επικεφαλής της Τραπεζικής Εποπτικής Αρχής της ΕΚΤ, Ντανιέλ Νουί, παραδέχθηκε ότι «κάποιες τράπεζες στην Ευρωζώνη αντιμετωπίζουν ακόμη σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους» και δεσμεύθηκε να εξετάσει τον δανεισμό για αγορά ακινήτων. Στην πράξη, οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης έχουν ήδη πλαίσιο προστασίας για τις καταθέσεις έως 100.000 ευρώ, αλλά η εγγύηση δίνεται από τα κράτη αντί από την Ευρωζώνη συνολικά.
 

Η κρυφή πόρτα της οδού Κολοκοτρώνη


Τις προάλλες, στη συμβολή των οδών Λέκκα, Κολοκοτρώνη και Πραξιτέλους, σε εκείνη την τεθλασμένη τομή, είχα την αίσθηση ότι η πόλη ξεδιπλωνόταν στις στρώσεις του χρόνου. Στα μπαρ της περιοχής, γεμάτα όμορφα πρόσωπα, υπήρχε ξενοιασιά και η ζωή ήταν ημιυπαίθρια, με τις πόρτες μισάνοιχτες και τα γέλια έξω στον δρόμο. Χάρηκα αυτήν τη δύναμη της ζωής που είναι πιο ισχυρή από oτιδήποτε άλλο καθώς εκείνες τις στιγμές, όλα τα άλλα, ακόμη και ο θάνατος, δεν υπάρχουν. Και μαζί με εκείνες τις σκηνές, που παραδόξως μου έφεραν στον νου σκηνές από παλιές γαλλικές και ιταλικές ταινίες, με εκείνη την μποέμικη νιότη και την ορμή του έρωτα, ο αέρας της πόλης έφερνε και κάτι πολύ παλιό, καταχωνιασμένο και κουρνιασμένο σε κόγχες και κρυφά υπόγεια. Είναι ίσως ο χαρακτήρας όλων αυτών των δρόμων, που αλλάζουν στη διάρκεια της ημέρας προς τη νύχτα, και που συντηρούν με μεγάλη φυσικότητα, και σχεδόν με υπερβολική αθωότητα, αυτό που φεύγει και αυτό που έρχεται. Στο 12 της οδού Κολοκοτρώνη σε ένα από τα κτίρια του Μεσοπολέμου, που οι περισσότεροι περαστικοί το θωπεύουν με ματιές, καθώς είναι σε σημείο μεγάλης προβολής, είδα αυτούς τους δύο κόσμους να συνυπάρχουν. Από τη μια, έβλεπα τον κόσμο να χαίρεται δημοσίως τις ιδιωτικές στιγμές του και να ντύνει την πόλη με αυτήν τη δίχως τέλος σκηνή θεάτρου και από την άλλη, έφτανε κοντά μου η μυρωδιά ενός αστικού θανάτου, που στιγμές στιγμές, δεν σε άφηνε να τον αγνοήσεις.

Στο ίδιο κτίριο, που πολύ ρομαντικά έχει εγχάρακτη τη μαρμάρινη επιγραφή «Στοά Αγίου Γεωργίου» (ίσως γιατί είναι στην ενορία του Αγίου Γεωργίου του Καρύτση) υπάρχει υπαινικτικά η πρόσκληση για μια μυστική ματιά στο εσωτερικό. Είναι συνήθως βουβό, με φως χλωμό και τοίχους ψηλούς που ανάλογα την ώρα της μέρας παίρνει ανταύγειες ρόδινες, πρασινωπές ή αχνογάλαζες. Αδιόρατες γάζες μνήμης ξεδιπλώνονται και μόνο η κεντρική, δίφυλλη πόρτα που μοιάζει να έχει χαμένο κλειδί, δεσπόζει στο κέντρο της θέας και οργανώνει το θέαμα.

Εχει τέτοια ψυχαναλυτική ισχύ το θέαμα αυτό που αίφνης προβιβάζεται το ίδιο σε κινηματογραφικό σκηνικό σαν μία παλαιοαθηναϊκή εκδοχή της «Λάμψης» του Κιούμπρικ. Είναι ένας παραστατικός πίνακας από τους ρεαλιστές του ημίφωτος από εκείνους που υπονοούν το ανθρώπινο ίχνος και το αφήνουν με την υγρασία του.

Στην ευθεία, σαν μια κορδέλα, η Πραξιτέλους ξετυλίγεται και ανάλογα ποια πόρτα κοιτάξεις θα βρεις πορτοκαλί φωτισμούς και θα ακούσεις υπόκωφα τα γέλια των θαμώνων ή θα συναντήσεις και πάλι τα θλιμμένα και λερά πράσινα χρώματα που σταδιακά έχουν γίνει γκρίζα σαν χάρτες που δεν ξεχωρίζουν πια από τους πρώην λευκούς τοίχους.

Η εντύπωση, όμως, ότι πατάς στο στέρεο έδαφος της Αθήνας, δεν αλλάζει. Οι αθηναϊκές οικογένειες, εμπόρων, εισαγωγέων, προμηθευτών, μεταφορέων και τυπογράφων, έχουν ορίσει εδώ και δεκαετίες ένα τοπίο και κάθε διαδρομή σε αυτό έχει κάτι βαθύτατα και ανεξήγητα οικείο.
 ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

(από τήν Έντυπη "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ")