Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Τή λέξη "αλαλούμ" πού, ως γνωστόν, είναι λέξη άκλιτη κατάφεραν νά τήν "κλείσουν" μέσα σ' έναν κινηματογράφο...

Πρέπει νά υπάρξει ένας νόμος πού νά ορίζει τήν ευθύνη τού νομοθέτη γιά τίς παραλήψεις πού διαπράττει...
Σκίτσο τού Δημήτρη Χαντζόπουλου
 Σκεφτείτε σέ τί -αναχρονιστική καί αλλοπρόσαλη- χώρα ζούμε... 
...γιά νά συμβαίνουν καί νά συνυπάρχουν τά εξής :
 Ενώ οι πολίτες της κρίνονται ικανοί καί άξιοι (ώριμοι) νά ψηφίζουν σέ ηλικία 17 ετών, τήν ίδια ώρα, δέν είναι "ώριμοι" νά παρακολουθήσουν μιά κινηματογραφική ταινία εάν δέν έχουν συμπληρώσει τό 18ο έτος τής ηλικίας τους!!!
Tαυτόχρονα, τά "όργανα τής τάξεως" αγνοούν ότι δέν έχουν τήν αρμοδιότητα νά επεμβαίνουν σέ τέτοιες παραβάσεις (όμως τό κάνουν καί κανείς δέν τούς ζητάει τά ρέστα)... 
...αλλά ότι αυτό είναι έργο τού Υπ. Πολιτισμού πού εκ τού νόμου είναι αρμόδιο νά επιβάλει διοικητικές -καί μόνον- κυρώσεις στήν παρανομούσα επιχείρηση-κινηματογράφο. 

Η λέξη "αλαλούμ", ως γνωστόν, είναι λέξη άκλιτη...
...τό πώς γίνεται, εν Ελλάδι- νά κλίνεται σέ όλες τίς πτώσεις τρίς τής εβδομάδος... 
...δέν εξηγείται παρά μόνο μέ τή στρεβλή κατανόηση τής λατινικής ρήσης... 
...repetitio est mater studiorum...
 ...καί ο Θεός νά μάς φυλάει, αγαπητοί φίλοι! 
(ανεξαρτήτως κυβερνήσεως)

 Δ.Ν.Α.