Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Η μεγάλη προφητεία στό Μυκονιάτικο κήπο τήν Κυριακή 27/11/ τού '16......

-Δέ σού τό είχον προείπει, Δημήτριε, εις ανύποπτον χρόνον...
...εκείνην τήν Κυριακή 27/11/τού '16... 
...εις ετούτον, εδώ, τόν Μυκονιάτικο κήπο;...
...ότι ετοιμάζεται νά κατέλθει εις τάς προσεχείς δημοτικάς...
-Ο Θεός νά τόν ελεήσει, εξοχώτατε...
-Εις τήν πολιτικήν δέν αρκεί τούτο...
...απαιτείται καί τό έλεος τών χορηγών, φίλτατε! 
-Καί τί γίνεται εάν είναι, κυρίως, ένας ο χορηγός Εξοχώτατε;
-Τότε, Δημήτριε, έχομεν τό γνωστόν : 
"Οι τέσσερεις Ευαγγελιστές ήσαν τρείς.
Οι εξής δύο: 
Ο Πέτρος"!
-Μέ όλον τόν οφειλόμενο σεβασμό...
...στά σύμφωνα τού ονόματος επέσατε απολύτως έξω...
...εις τά φωνήεντα, όμως, όχι μόνον, απλώς συμφωνούμε... 
...αλλά -οποία συνταύτισις!- συμπίπτομεν, επακριβώς, εξοχώτατε!..

...παρεμπιπτόντως, πείτε μου κάτι... 
...τό γεγονός ότι ο Πέτρος δέν ήταν Ευαγγελιστής έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία; 
-Ουδεμία! Άλλωστε διά χορηγούς
ομιλούμε Δημήτριε...

Τί νά ευαγγελίζονται οι χορηγοί...;
Δ.Ν.Α.

 
(Παραλλαγή πάνω σ' ένα σκίτσο τού Δημήτρη Χατζόπουλου)

Έναυσμα γιά αρθογραφικές απαντήσεις η επιστολή τού δημάρχου Μυκόνου στόν πρωθυπουργό...

Προκάλεσε τό "Δημόσιο -παραθεριστικό- αίσθημα", Αθηναίων πολιτών καί αθηναϊκών κονδυλοφόρων, η κατάσταση πού γιά σειρά ετών έχει σωρευτικά δημιουργηθεί στό νησί μας καί "ξιφουλκούν" κατά νοσηρών φαινομένων μέ αφορμή τήν τελευταία επιστολή τού δημάρχου στόν πρωθυπουργό.
"...Όμως η πτώσις μας είναι βεβαία. Επάνω, 
στά τείχη, άρχισεν ήδη ο θρήνος"...* 


Τό δημοσίευμα πού ακολουθεί είναι ενδεικτικό τής δυσφορίας πού, άλλοι άνθρωποι, αισθάνονται γιά πράγματα πού εμείς συνηθίσαμε καί, ως φαίνεται, δέν μάς ενοχλούνε πλέον...  

Η "Ν.Μ." έκανε, στό κείμενο τού δημοσιεύματος, κάποιες επισημάνσεις -μέ κίτρινο χρώμα- πού θεώρησε απαραίτητες καί σημαντικά ενδιαφέρουσες -σέ μεγάλο βαθμό- γιά τήν μελλοντική πορεία τού νησιού...
Αυτές οι επισημάνσεις έχουν σκοπό νά καταδείξουν όσα μόνο εμείς, εδώ στή Μύκονο, ξεχνάμε ή "μας αρέσει νά κουκουλώνουμε"
Μέ άλλα λόγια, τίς γενεσιουργές αιτίες τών προβλημάτων...
...αιτίες πού, βεβαίως, έχουν καί ονοματεπώνυμα...
Εξ ού καί τό, επιμελές, κουκούλωμα...
...
πού σέ τέτοιες λερές περιπτώσεις...  
..."μανατζάρεται"  καί "κουλαντρίζεται" πολύ καλύτερα όταν... 
...τήν ανάληψη αυτής τής κουκουλωτικής/παλινορθωτικής "εργολαβίας"... 
 ...αναλαμβάνουν (μέ προφανές προσδοκώμενο όφελος) "προπονημένοι"...
...καί "περπατημένοι περί τά τοιαύτα" (ευϋπόληπτοι κατά τά λοιπά),
συμπολίτες καί συμπολίτισσες μας. 
Kάτι τέτοιοι -καί κάπως έτσι- δέν είναι, άραγε, αυτοί πού ο θυμόσοφος λαός, πολύ σκωπτικά, ονομάζει "πολίτες υπεράνω πάσης υποψίας";... 

...οι ΟΠΟΙΟΙ -άς μήν ξεχνάμε- "καιρού επιτρέποντος" ...άμα λάχει,  ζητούν ΚΑΙ ...τήν ψήφο μας (εννοείται "διά πάσαν χρήσιν")
"Υπέρ εαυτών ...ή ίσως (τώρα μέ τήν τρισταυρία) καί ...αλλήλων"!... 

Τί νά πεί κανείς;...
Βοήθεια τους... 
...καί ούτε ψύλλος στόν κόρφο μας!

Δημήτρης Ν. Αγγελετάκης

*από τό ποίημα τού Κ. Καβάφη : ΤΡΩΕΣ


αναδημοσίευση τού "επίμαχου" είναι πιστή αντιγραφή από τό πρωτότυπο μέ μοναδική παρέμβαση τίς κίτρινες επισημάνσεις τής "Ν.Μ."). 
Διαβάστε...