Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Μύκονος : Κουβέντες στό καφενείο, δέκα μέρες πρίν τίς εκλογές...

-Τά ξέρεις,Γιώρη, πώς σέ δέκα μέρες ψηφίζομε;...
-Εμένα τά λές; Μιά-μιά τίς μετρώ!... 
-Έχεις κάποιο λόγο;
-Τόν ίδιο μέ σένανε...
-Τί ακούς; Έχει καταλάβει ο κόσμος τί γίνεται;
-Γυρεύεις νά καταλάβουνε; Αφού τά ζούνε!... Ο τουρισμός ήκαμε, λέει, "άλμα" καί χορεύει : Ένα, δύο, τρία, χί : πρέζα καί γυμναστική!
-Καί βιζιτούδες πράμα!
-Ευτά πάνε μαζί!
-Καί πολλοί μπράβοι!
-Μωρέ καί μπράβοι καί Λουμίδηδες πολλοί!
-Καί έχουνε κάμει καί αγορές!
-Από Συριανοί τίς κάμανε;
-Μή κοροϊδεύεις γιατί 'ναι σοβαρά τά πράματα...
-Μόνι σοβαρά είναι;...
...τά πράματα, Νικόλα, είναι... 
...σκυ-λο-κολ-λη-μέ-νααααα...!*παραλλαγή σέ παλιότερο σκίτσο τού Δημήτρη Χαντζόπουλου