Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

Γράμμα στό Δήμαρχο καί στούς συμπολίτες...

Στήν πάνω αριστερή γωνία τής φωτογραφίας φαίνεται πεντακάθαρα τό σήμα καί τό "μαρκάρισμα" ολογράφως : Mykonos Ticker...
H ανωτέρω φωτογραφία είναι στιγμιότυπο από τό VIDEO πού μετετράπη σέ... 
..."απόρρητο" λίγο μετά αφότου τό δημοσιοποίησε η "Νέα Μύκονος". 
*
Είναι, γι αυτό, αυταπόδεικτα προσχηματική η δικαιολογία 
-γιά τήν οποία αφαιρέθηκε από τό  You Tube (από τόν ίδιο τόν ticker)-
επειδή, δήθεν, δέν έγινε αναφορά στό "Μykonos Τicker"...
Τό "μαρκάρισμα" τής εικόνας μέ τή συγκεκριμένη φίρμα 
 υπάρχει καθ' όλη τή διάρκεια τού VIDEO καί κάνει μπάμ από μακρυά!   
["Φίρμα" στά ιταλικά (απ' όπου καί η λέξη) = υπογραφή]
Όπως κάνει, επίσης, μπάμ από μακρυά η κατακράτηση αυτής τής είδησης 
-καθώς καί άλλων- 
εις βάρος τής ενημέρωσης τών συμπολιτών.
*
Ο Δήμαρχος καί τό Δημοτικό Συμβούλιο 
(τής Αντιπολίτευσης συμπεριλαμβανομένης) 
θά πρέπει νά ενεργήσουν από κοινού καί νά λύσουν γρήγορα τό ζήτημα τής έντιμης καί αντικειμενικής  πληροφόρησης 
-περί τά δημοτικά- 
τών δημοτών αλλά καί όλων τών πολιτών γενικότερα. 
Δέν είναι δυνατόν -εν έτει 2019- νά κρέμεται η ενημέρωσή μας από τό...  
..."πώς θεωρεί ο καθένας τόν τρόπο μέ τόν οποίο βγαίνει ο επιούσιος"!
*  
Σέ άλλους δήμους τής πατρίδας μας, ο ίδιος ο δήμος, βιντεογραφεί καί αναρτά 
-στή διαδικτυακή σελίδα τού οικείου δήμου- 
τίς συνεδριάσεις τού Δημ. Συμβουλίου
χωρίς επεμβάσεις καί χωρίς περικοπές.
Καί όσο κι άν λένε...
-όσοι αρέσκονται νά ισχυρίζονται τέτοια- 
(ότι, δηλ., τά συμβούλια είναι  φλύαρα καί ανιαρά...
...καί ποιός θά κάτσει νά τ' ακούσει...)
...η αλήθεια είναι, ακριβώς, αντίθετη... 
...γιατί εκεί συζητιούνται καί παίρνονται οι σημαντικές αποφάσεις... 
...σέ όλα τά θέματα πού αφορούν : 
Απλούς πολίτες, επαγγελματίες -μικρούς καί μεγάλους-,
τά βραχυπρόθεσμα προγράμματα τού νησιού, 
αλλά καί τά μακρόπνοα σχέδια, επίσης.
Εκεί ακούγεται, ακόμη, η θέση πού εκφράζει ο κάθε σύμβουλος ξεχωριστά
 ή από κοινού μαζί μέ άλλους... 
...καί μέ ποιούς άλλους...
 Μέ δυό κουβέντες, τηρουμένων τών αναλογιών... 
...τό Δημ. Συμβούλιο είναι -γιά τό νησί- μιά μικρή βουλή.
(Αλίμονο εάν δέν είχαν σπουδαίο ενδιαφέρον τά ζητήματα πού άπτονται τών άμεσων οικονομικών καί άλλων συμφερόντων τών δημοτών!)
*
Έτσι, έχουμε φτάσει -σήμερα- νά στερούμαστε μέχρι στιγμής,
τή λεγόμενη άμεση -καί άδολη- ενημέρωση,
 καί περιοριζόμαστε σέ περιλήψεις (καί άν...) 
αλλά καί "κατακρατήσεις ειδήσεων" από διαφόρους... 
...πού "ανταγωνίζονται" (γιά σκέψου!) νά μάς ..."ενημερώσουν"!
*
Επειδή  τό είδος τής ενημέρωσης πού έχει ο κάθε τόπος δείχνει... 
...καί τό "τί είδους δημοκρατία" έχει...
...καί επειδή ο κόσμος πασχίζει πάντα γιά τό καλύτερο...
...νομίζω ότι πρέπει νά κάνουμε κι εμείς 
-εδώ στή Μύκονο-  
ένα βήμα πρός αυτή τήν κατεύθυνση.
Θα είναι, σίγουρα, ένα βήμα πρός τά μπροστά 
-γιατί θά είναι ένα βήμα Δημοκρατίας- 
καί γιατί θά αφαιρέσει 
-μεταξύ άλλων-
τό επιχείρημα πού ακούγεται, 
ότι :
"Αυτή η κατάσταση συντηρείται καί διατηρείται
-χρόνια τώρα-
γιατί έτσι βολεύει όποιον είναι στήν καρέκλα..."
*
Δήμαρχε, ο υπογράφων πού σέ αντιπολιτεύτηκε σού λέει :  
"Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν"
 ***
Δ.Ν.Α.
(Δημήτρης Ν. Αγγελετάκης)