Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Στή Μύκονο μέσα σ' ένα κήπο, πρωί-πρωί, είχα ραντεβού μέ τόν Ελευθέριο Βενιζέλο...

(Απόσπασμα εκ τού συνολικού διαλόγου μέ τόν Εθνάρχην)
*******  
-Eξοχώτατε, πώς είσθε τόσον κατηγορηματικός ότι θά κατέλθει,  
εκ νέου, 
εις τάς προσεχείς εκλογάς;
-Αγαπητέ Δημήτριε, αι σκιαί τάς οποίας 
-σύ, μόνον-  
διακρίνεις, εις τήν διαυγεστάτην εικόνα
τής τοπικής πολιτικής κονίστρας  
εξαλείφονται διά μιάς 
-ουχί μέ τήν "αφ΄υψηλού" αλλά- 
μέ τήν υψηλήν ρεαλιστικήν θεώρησιν 
τών πολιτικών πραγμάτων καί πεπραγμένων...
-Προφανώς, εξοχώτατε, εννοείτε ότι, ο επισπεύδων, 
έχει λάβει τάς σχετικάς διαβεβαιώσεις 
εκ τών οποίων ήχθη εις τό ασφαλές συμπέρασμα 
πώς ετούτην τήν φοράν "Τήν έχει εις τό τσεπάκιον"! 
-Η Διπλωματική Ιστορία τών Εθνών μάς εδίδαξεν, φίλτατε,
 δι'ευαρίθμων παραδειγμάτων, 
μεταξύ τών οποίων περίοπτον θέσιν κατέχουν αι συνθήκαι 
τής Λωζάννης, τών Σεβρών κ.λ.π., κ.λ.π.
 ...ότι εις τήν πολιτικήν, 
τό πλέον σοφόν δίδαγμα παραμένει -εισέτι- τό,
 εμπνευσθέν καί -κατά πρώτον- λεχθέν
  εις τούς αμπελώνας  τής πατρίδος μας,
λυσιτελές 'ρητόν
 "ΜΑΖΕΥΕ... ΚΙ ΑΣ ΕΙΝ' ΚΑΙ ...ΡΩΓΕΣ"!... 
   Δ.Ν.Α.
(Παραλλαγή πάνω σ' ένα σκίτσο τού Δημήτρη Χατζόπουλου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.